23.05.2014 г.

БЪЛГАРИ ЛИ СА КИРИЛ И МЕТОДИЙ?


Отдавна съм разбрал, че една добре позната истина може да бъде забравена. Уверих се също, че не е трудно народът да бъде заблуден. Повтаряйки упорито лъжи, определени личности са в състояние да наложат виждането си. Натоварени с всекидневните си грижи ние няма как да проверим всичко и по този начин попадаме в плен на заблудите.

Много са измислиците за нашата история. Като се започне от произхода ни, от датата на приемането на християнството, та се стигне до националната принадлежност на Кирил и Методий. Някои автори се опитаха да ги изкарат чужденци. За това не съществуват абсолютно никакви доказателства. Споменавайки нашите просветители Черноризец Храбър не ги определя нито като гърци, нито като арменци, сирийци и т.н.


Дори напротив, за светите братя се говори с гордост и възхищение : “Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: "Кой ви е създал буквите и превел книгите, или в кое време?", то  рядко измежду тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: "Кой ви е създал азбуката или превел книгите?", всички знаят и в отговор ще рекат: "Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий." И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Растица моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 6363* от създаването на света. “

Това, че Кирил и Методий са българи е казано съвсем ясно в написаната през Средновековието творба Успение Кирилово”. Авторът Климент Охридски пише следното:  “ Родното място на преподобния наш отец Кирил е многопрочутият и голям град Солун. Там той е роден. По род и рождение той е българин.”


Още по-ярко доказателство за националната принадлежност на солунските братя са техните светски имена. М.Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал разкават за твърдението на Хавел Салански, че Бог е изпратил на чехите двама апостоли, които се казвали Църхо и Страхота. Павел Странски споделя, че Методий е наричан Страхота. Същото го казва и Ян Амос Коменски. Още едно потвърждение получаваме и от сборникът за духовни песни на пастор Матей Вацлав Щейер, съдържащ химн за двамата светци Църхо и Страхота. 

Константин-Кирил е получил при рождението си името Църхо, а на брат му Методий е дадено името Страхота. Учените M.Маргаритов и A.X.E.Фон Сумтал подчертават, че подобни собсвени имена Зарко, Церко и т.н. се употребяват и днес в България.


Смята се, че братята са станали известни като Константин-Кирил и Методий поради това, че Църхо е трудно за произношение за гърците, а Страхота (със значение внушаващ страх) не е подходящо за име духовно лице. Промяната е била наложителна след приобщаването на братята към висшето византийско общество.


М. Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал съобщават също за още един интересен факт, а именно за откритата от д-р Божидар Димитров хроника във Ватиканския архив. В нея се разказва за моравската мисия на двамата апостоли като се уточнява, че Методий е наричан Страхота.


Тези факти не са известни на повечето от нас, а информацията е от изключително голяма важност. След като напълно различни извори свидетелстват за българските имена на двамата братя, а и за техния български произход, то няма основание да се смята, че Кирил и Методий не са българи.


http://bg-patriarshia.bg/img/ftp/large/kiril_metody_5_b.jpg

Изследователите М. Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал откриват и други важни подробности относно нашите просветители. Дълго време се е смятало, че диалектът говорен от светите братя е солунския. Оказва се, че това не е така. В.Ягич смята, че диалектът на братята произхожда някъде от местността между Константинопол и Солун. Ив.Гълъбов е по прецизен. Позовавайки се на трудове на Б.Цонев той посочва, че Кирил и Методий са употребявали не солунския диалект, а наречие, което е от регион много по на север от това място, като от това наречие все още са запазени следи от българската част на Родопите.


Поредното доказателство за произхода на солунските братя е създадената от Константин Кирил азбука. М. Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал смятат, че тя е изработена според старобългарските фонетически особености. Създателят й дотогава не е познавал други славянски езици и не е имал отношение към тях.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Glagolica.png

Е.Георгиев също смята, че езикът на Кирило-Методиевите текстове не е стихийно овладян и употребяван като книжовен. До него се е стигнало след известна работа в средите на българските славяни.* Георгиев даже нарича създадената от Кирил азбука съвършено писмо, което предава най-тънки отсенки на старобългарската реч.

М. Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал дори обясняват причината за присъствието на българите Кирил и  Методий (Църхо и Страхота)  в Солун. Изследователите подчертават, че в периода 739-803 България е обзета от вътрешни борби и смутове. Привържениците на победената страна са напускали страната, като най-често са се отправяли към Византия. 

Като най-ярък представител на прогонен представител на благородническата класа е посочен хан (княз) Телец, който през 777 отива в Константинопол.... М.Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал предполагат, че дядото на солунските братя е бил принуден да избяга по религиозни причини. Изследователите смятат, че това е станало по времето на хан (княз) Кардам.

Нека обобщим представените до тук неизвестни, или слабо известни данни:


- редица извори определят Кирил и Методий като българи;

- братята са от благороднически произход, дядо им е служил на българския княз;

- родното наречие на нашите просветители не е солунски, а родопски диалект;

- азбуката създадена от Константин-Кирил предава особеностите на българския език;

Тези подробности променят значително старата представа за светите братя. Оказва, че те не са “византийци”, а българи. Да обърнем внимание и на нещо друго. В миналото имаше доста спекулации относно това каква е причината Константин-Кирил да създаде писменост за българите. Някои смятаха, че това е станало, за да бъдат дедите ни приобщени към Византия.


Това е меко казано несериозно. Точно азбуката и вярата сплотяват един народ и го правят устойчив на асимилационните опити. Верно е, че братята са били в контакт с император Михаил III, но има една тънкост, която нашите учени пропускат. Малцина са тези, които знаят, че във вените на този владетел тече тракийска кръв.

Това не е нито шега, нито преувеличение. Михаил III е от така наречената Фригийска Династия. Фригите са древен балкански народ, част от който мигрира за Мала Азия и създава там богато и благоденстващо царство. По времето когато римляни и гърци са живеели в сламени колиби, фригите са издигали монументални сгради украсени с художествена мозайка и мраморни фризове.


Някои учени като П. Каранис (Чаранис) смятат, че през IX век (по времето на Кирил и Методий) фригите все още са говорили езика си и повечето от тях не са знаели изобщо гръцки. За един от предците на Михаил III, Каранис споменава, че този човек от фригийски произход презирал елинската култура и не се е интересувал от елинското образование:


“The Phrygians, for instance, as we may infer from what we know of the back- ground of Michael II, seem to have been only semi-Hellenized as late as the beginning of the ninth century. Michael, who is described as coarse, ill-educated, and contemptuous of Hellenic culturewas no doubt typical of the natives of Phrygia, many of whom may not have known any Greek at all“.
Тези факти поясняват защо Михаил III е подтикнал Кирил и Методий да създадат азбука за българите и по-този начин да им дадат най-доброто оръжие за запазване на народността. Тракиецът Михаил III е симпатизирал на своите роднини от България, както векове преди него мизиецът Константин Велики е симпатизирал на своите братя и им е построил величествените Плиска, Преслав, Силистра.


Кирил и Методий са българи, но българите е само новото име на мизите – най-големия и най-рано споменатия тракийски народ – XIV век преди Христа. Климент Охридски е роден в същия регион както Кирил и Методий. За Климент е казано, че е от българите, които в миналото са наричани мизи. Д. Хоматиан е пределно ясен: “Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила  на Александър от разположения край Бруса  Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали   Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия “


Източната Римска Империя позната и като Византия е имала не малко владетели от тракийски произход. Някои от тях са Константин Велики, Констант, Констанций, Маркиан, Лъв Бесът, Лъв II, Юстин I, Юстниниан I, Юстин II, Тиберий II, Фока. Именно траките на римски престол укрепват и стабилизират империята…Този факт пояснява защо българските владетели са имали претенции към Римската Империя и са изисквали данък от нея.


Императорите от тракийски произход не винаги са били благосклонни към своите събратя. Някои са прегръщали властта и са обръщали гръб на корените си. Други като Константин Велики, Юстниниан I, а и Михаил III – съвременникът на Кирил и Методий не са забравяли каква кръв тече във вените им.


Странно е, че до днес никой от учените ни не е направил връзка между общият тракийски произход на Михаил III и солунските братя. Римският император е фригиец, а нашите просветитли са били потомци на мизите, които в продължение на 1000 години са наричани българи. Мизи и фриги са съседи в продължение на няколко хилядолетия.

Фригийския цар Мидас дори е наречен цар на мизи (мушки) в асирийските извори.


Разликата между мизи и фриги и точно такава, каквото е и разликата между добруджани и родопчани. Макар да носят различни имена и да си имат свои особени наречия тези хора са от един и същ произход и осъзнават добре това. Именно любовта към събратята си от България подтиква Михаил III и Кирил и Методий да дадат на българите оръжие против опитите на Византия да асимилира народа ни.


Фригиецът император и произхождащите от мизите солунски братя са знаели добре, че тяхната позиция във Византия няма да е вечна и при идване на нов властелин ще се започнат интензивни опити за асимилация на българското население. Явно е била добре известна съдбата на милионите напълно асимилирани наши сънародници от територията на Гърция. До ХХ са останали само стотиците имена на български селища в гръцките земи, но потомците на оставилите тези топоними са загубили напълно своето национално самосъзнание и са се считали за гърци.


Както отбелязват М. Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал, през IX век гръцкият език е добил статут на официален и дворцов в България. Азбуката на Константин-Кирил прекъсва това опасно за просъществуването ни като народ развитие. Благодарение на глаголицата Константин-Кирил изтласква византийското влияние от България. Без наличието на собствена азбука, само за няколко века дедите ни със сигурност щяха да бъдат откъснати от корените си и претопени. 


Слава Богу това не се случва. Византия търпи поражение след поражение не само на бойните полета, но също и в духовната сфера. От потенциална жертва на данайската хитрост, България се превръща в огнище на знанието.

Благодарение на това, че дедите ни дават азбука на руснаци, украинци, белоруси, сърби...тези хора запазват своята идентичност – деяние, за което те трябва да са ни вечно благодарни. А ние самите трябва да почитаме вечно паметта на солунските братя, които без страх от изпитания и опасности дадоха най-силното оръжие на дедите ни – собствената писменост.
Използвана литература:


1.А.Х.Е.Фон Сумтал, М.Маргаритов, За Кирил и Методий, Издателство на Отечествения Фронт, София, 1989

2.Е.Георгиев, Нашето Азбуки, Държавно Издателство Народна Просвета, София, 1981

3. Neli Miteva, SOME ETHNOCULTURAL PROBLEMS IN THE EVIDENCE OF THE AUTHORS DURING THE LATE ANTIQUITY ABOUT THE THRACIAN LANDS, Thracia 8, c. 12-16, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;

4. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;


Г.Сотиров, Убийството на Юстиниановата Самоличност,Понеже недобросъвестни хора спекулират с названието славяни трябва да се уточни, че дедите на поляци, чехи, руснаци и др. не са взели участие в съюза на Аспарух. Не са участвали и в битките с римските легиони, не са заливали и покорявали Гърция. През VІ-ти век, а и векове по-рано, предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите.


Това е причината земите на Словения и Словакия да бъдат наричани в древността с имената Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк. В земите на Полша Птолемей локализира Венетския залив, а Русия до ден днешен е наричана от финландците с името Веная.

Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. За това говори Теофилакт Симоката в няколко книги. Тези хора са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България. Понеже името на гетите-славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. 


По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват понятия от линвистиката с имена на исторически народ.


Това, че немски и шведски са от една езикова група не ни дава право да припишем немската история на шведите и обратно. Макар да имат едни корени, това са два различни народа със съвсем различни заслуги в историята. Дедите на немците влизат в историята преди около 2100 години, докато дедите на шведите се споменават векове по-късно.


Точно така стои въпроса и със славяните. Старите славяни-гетите може да са говорили сродни езици с вендите обитаващи Полша, Русия, Чехия и т.н. но имат съвсем различна история и съвсем други обиталища


- Относно глаголицата трябва да се обясни това, че знаците, от които тя е създадена са съществували дълго време преди времето на светите братя. Заслугата на Константин-Кирил е в това, че той успява да преработи една наша древна писменост и да я пригоди към развилата се българска реч. Това е било трудно дело изискващо доста време, а и усилия. По принцип създаването на писменост е дълъг процес. Като сътворител може да се смята този, който е успял да сътвори най-сполучливия вариант.


80 коментара:

 1. Съгласна съм с написаното. Но какво да кажем за Великоморавския княз, дошъл да иска учители за народа си? Бихте ли обяснили становището си. Защо е трябвало да идат първо там, а после, гонени и преследвани, учениците им да се върнат в България?
  Юлия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моравия винаги е била наша земя, тя е обитавана от гетите наречени в по-късни времена славяни. В Моравия те се смесват с венетите, което по принцип не е проблем, проблем са били германските им съседи, които са правели фанатични опити да асимиилрат населенето на Моравия.

   Това е и причината светите братя първо да тръгнат за Моравия, там опасността за населението е била по-голяма. В Моравия светите братя и техните ученици са гонени не от местните хора, а от германите и агентите на папата...

   Изтриване
  2. ЗАЩОТО ПО ТОВА ВРЕМЕ МОРАВИЯ Е БИЛА В ГРАНИЦИТЕ НА БОЛГ+АРИА!!! КАКТО СЛОВЕНИЯ И СЛОВАКИЯ(ВЕНЕТИЯ), ТАКА И ПОЛЯЦИ, БЕЛОРУСИ И УКРАИНЦИ. ПО КАРТАТА НА ДЕ ГРООТ, ПУБЛИКУВАНА ВЪВ "ПЪТЯТ НА БОЛГ+АРИА" НА ДИМИТЪР СЪСЛОВ, СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА Е ОТ ЪГЪЛА НА БАЛТИЙСКО МОРЕ(ДНЕШНИЯТ КАЛИНИНГРАД - КЬОНИГСБЕРГ, ИЛИ ОТ СЛОВЕНСКА П/РУСИЯ, КОЯТО Е ДАЛА И ИМЕТО НА ДНЕШНА РУСИЯ, ДО УРАЛ ПО ПАРАЛЕЛА. ЗА ТОВА СВИДЕТЕЛСТВА ВАЛА, ДЪЛЪГ 2 000 КИЛОМЕТРА, КАТО ПРЪСТТА Е ИЗХВЪРЛЯНА НА ЮГ!!! СЛЕД ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА БОРИС І, ДОСТА ОТ ВАСАЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ СЕ ОТКЪСВАТ И ОБЯВЯВАТ НЕЗАВИИСИМОСТ, ТАКА СТАВА И С ВАСАЛНИЯТ КИЕВ, НО ВРЪЗКИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ, ЗАЩОТО СМЕ РОДНИНИ И ЗА ТОВА КНЯГИНЯ ОЛГА(ВНУЧКА НА БОРИС І), Е ОМЪЖЕНА В КИЕВ!!! КАРТИТЕ ДО СИМЕОН І СА ТОТАЛНО ФАЛШИФИЦИРАНИ. СТАРА ВЕЛИКА БОЛГ+АРИА Е ПОРУТЕНА ОТ ПРЕДАТЕЛЯ НА ВЕРА-ТА, А ИМЕННО - ХОР+ИСТИ-АНСТВОТО(МОРАЛНО-ЕТИЧНАТА ЧАСТ НА ТангРИАНСТВО-ТО!!! ЗАГУБЕНИ СА ТЕРИТОРИИТЕ ДО ДНЕШЕН ТРИЕСТ И ЦЕЛА-ТА ДАЛМАЦИЯ, КАКТО И ВСИЧКО ДО ПОЛША И П/РУСИЯ, ПРЕЗ КИЕВ ДО КАВКАЗ!!!

   Изтриване
  3. Аз все още не съм убеден, че басилевсът с тракийска кръв е мислил за трако = сКЛАвено = БъЛГарите/БъРГарите, а за влиянието си като съревнование с Ватикана. Къде са свидетелствата за дейността на Церко и Страхотна в БъЛГария/ БъРГария. Какво правим с манастира Полихрон в малоазийска Мизия! Не й ли там, дет Свети Седмочисленици превеждат!

   Изтриване
 2. Чудесна статия .
  За съжаление , преди няколко дни по БНТ отново излъгаха целокупния Български народ , че Светите братя са с гръцки корени.

  Има нещо, което би ядосало всеки българин. Става дума за това, че в Гърция и Македония, където имат претенции от историческа гледна точка към нас, изкупуват неща, които след 20, 30, 50 години ще ги припознават като свои. И не става дума, че сме велики художници или велики етнографи, ювелири, иконописци и т.н.

  В Гърция например може да чуеш, че Димитриос Зографос е брат на Захариос Зографос, гръцки иконописци от Македония. Това са нашите Димитър и Захари Зограф от Самоков. А Димитриос Добриядис, който е един от създателите на гръцката светска живопис, е родом от Тракия. При условие че те знаят, че това е Димитър Добрович от Сливен, той завършва в Италия, дори участва в отрядите на Гарибалди. Но тъй като ние сме още под турско робство, той участва в създаването на гръцката академия за изящни изкуства и преподава светска живопис. Дотогава и те са рисували само икони. Само че как така един българин ще е създател на гръцката светска живопис?! Затова Димитър Добрович става Димитриос Добриядис. А няма и как да е от Сливен - затова го пишат роден в Тракия. Истината е, че Димитър Добрович се връща след Освобождението тук, умира в София и е погребан в „Орландовци“.

  http://pressadaily.bg/publication/43683-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

  Поздрави , Павле . Бъди здрав .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Действията на редакторите на БНТ са меко казано глупави. Ако човек на пази своето, друг ще му го отнеме...както и става.

   Левски го а казал прекрасно - Чуждото не щем, но и своето не даваме!!!

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Действително, отново сме застрашени от гръцко нашествие и новопогърчване... То не бяха погърчвания на Светите братя Кирил и Методий, не бяха тепърва в наши дни създавания на фондации на тяхно име в Гърция, не беше прекръстване на Солунското летище преди няколко години на Македония, не беше натиск за богослужения на гръцки веднъж месечно по Българското Черноморие в Българските храмове, не беше погърчване в наши дни и на други български светци - Св Петка Търновска - Епиватска (дори започват да строят храмове в нейна чест в Гърция - което като идея е хубаво, но поне да признаваха българския й произход... вместо да я представят на хората като гъркиня!),... какво ли още ще чуем и видим, ако не се събудим докато е време!?

   Изтриване
  3. Не се ли събудим не ни чака нищо хубаво!

   Животът винаги е бил борба, в която за жалост понякога хитрите са надделявали достойните...

   Изтриване
 3. А поспри са бе, че пак ще почнат да хвърчат плюнки ...

  Павле, ти имаш невероятна духовна енергия ! Не ти го казвам, за да се възгордяваш, а за да илюстрирам колко трябва ние, българите да ти бъдем признателни за твоя труд !
  Цитирайки Д. Хоматиян, моля те да изясниш, когато прогонените на север от римляните гети „след дълго време“ се завръщат в родните си места и засвидетелствано от много извори са наречени „готи“, считаш ли, че „ГОТИТЕ“ дефинирани от официалната история като германски племена, са една историческа измислица. Благодаря ти за времето, което ще пожертваш за отговора !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Д.Хоматиан пише за мизите - най-близките роднини на гетите наричани готи. Тези хора са се смесвали без проблем защото са говорели един език и са имали общи обичаи:

   - Защото дори по наше време Елий Катон143 пресели от земята оттатък Истър в Тракия144 петдесет хиляди души от гетите, племе със същия език като траките145. И те сега живеят там в Тракия и се наричат мизи, било защото и в ранни времена са се наричали така, и че в Азия името се е променило на „мюзи”146, или, което повече се съгласува с историята и с думите на поета, защото в по-ранни времена народът им в Тракия се е наричал „мюзи”.

   http://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

   Гети и мизи обитават както земите на юг от Дунава, така и тези на север от него. На тези хора принадлежат културите на Сънтана-Муреш и Черняково. Прототипът на тези култури е в Северна България и Южна Румъния, но по този въпрос никой не говори понеже връзката с Черняково и Сънтана-Муреш показва, че те са създадени от местно тракийско население, а не от германски пришълци.

   Учените знаят отлично, че няма абсолютно никакви доказателства от областта на археологията потвърждаващи германска миграция в нашите земи. Дори напротив, наши учени като Дияна Гергова и др. пишат за тракийско влияние в оформянето на лужишката култура. Тракийско влияние в Скандинавия се признава и от западни автори. Тази информация обаче не се популяризира в България.

   Истината е проста - през Бронзовата епоха част от гетите мигрират на север и се заселват в Дания. От този период насетне там се появяват нови типове погребения, не на последно място тези с издигането на могила. Поради това, че гетите са били силен народ с престижно име, някои германи започват да се самонаричат гети, или още готи, но тези германи са едно малцинство и ролята им в гетската, готската история е незначително.

   Гетите са и част от арийците, които покоряват Индия, етнонимът гети се обяснява на ведически арийски, гети идва от гаяте- прославям с песен. В по-късни времена името гети се променя на готи, гути, гуди. Имената готи, гути, гуди се обясняват с блг. гудети- пея, свиря...в смисъл на прославям.

   Готите имащи по-старо име гети притежават негермански имена, но много от тях са умишлено променене от преписвачите и преводачите.

   1. Гнив (гняв) бива променено на Книва.

   2. За Гайна не е обяснено, че името означава глава, череп на старобългарски.

   3. Бериг е сродно на тракийското Бергай, значението е бряг, висок.

   4. Белимир е преиначено на Филимер.

   5. Свинтила се обяснява със стблг. свентъ-свят.

   6. Видимир си е чисто българско име.

   7. Витимир си е чисто българско име.

   8. В Теодорик намираме частицата теуда, която присъства в илирийското име Теута, а и тракийското Теудис.

   9. Остро си е чисто българско име.

   10. Радагаст бива прениначено на Радагайс...и се укрива, че името на баща му е Мечислаус...Мечислав...

   Готите биват насила изкарвани германи. Няма стар автор, който да твърди това, нито един няма!
   В някои сръбски извори българите са наричани готи поради това, че както вече споменах гети, готи и мизи са от един произход.

   Изтриване
  2. Павле, мога да се изразя само най–скромно ... СВАЛЯМ ТИ ШАПКА ! ! !

   Изтриване
  3. Благодаря, но тази чест я заслужават повече светите братя!

   Изтриване
 4. И нека се помни,от векове за векове.Бъди здрав Павел,гордея се с такива българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Ганев! Бог да благослови България!!!

   Изтриване
  2. И аз благодаря за просветлението за Истината на българската история.Дано има повече млади българи като вас, които да ни предоставят истинските факти за българската история.

   Изтриване
  3. И аз благодаря за просветлението за Истината на българската история.Дано има повече млади българи като вас, които да ни предоставят истинските факти за българската история.

   Изтриване
  4. Мога да Ви уверя, че броят на младите хора, които милеят за Род и Родина е голям и продължава да расте.

   Поздрави!

   Изтриване
  5. Дай Боже !!! Да се знае,помни и точи !!!

   Изтриване
  6. Да помним и никога повече да не забравяме!!!

   Изтриване
 5. Анонимен24 май 2014 г., 7:45

  Привет от Кърджали и Честит 24-ти Май на всички с пожелания за прекрасен ден!

  Похвално слово за делото ви, но го казвам и с доста тъга, като виждам какво се твори наоколо...

  Искам да споделя последното си проучване и направената презентация с вас - къде? Коментарът и напътствията ще са ми от полза.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Можете да споделите на лични съобщения във Фейсбук https://www.facebook.com/sparotoc

   Поздрави!

   Изтриване
 6. Честит празник - 24 Май! Нека светите братя и техните свети ученици ви помагат и подкрепят в светлото дело на защита и възвръщане на българското достойнство и име, и просвещаване на новите поколения българи, подложени на целенасочено помрачаване и загуба на национална памет и чест. Защитихте честта на Светите братя и на всички българи с тази статия точно за този празник! Специален поздрав за Павел Серафимов: http://www.youtube.com/watch?v=yNpbsT3qvvk

  ОтговорИзтриване
 7. ДРАГИ ПАВЛЕ !

  ОТ СЪРЦЕ ТИ ЧЕСТИТЯ ПРАЗНИКА НА СВЕТИТЕ БЪЛГАРСКИ БРАТЯ ПРОСВЕТИТЕЛИ ! МИСЛЯ, ЧЕ В ТОВА СМУТНО ВРЕМЕ ТИ СИ НАЙ–ДОСТОЙНИЯТ ТЕХЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛ ! БЪДИ ЗДРАВ И НЕУМОРИМ КАКТО ДОСЕГА В ДЕЛОТО. КОЕТО СИ ПРИЕЛ ЗА ТВОЯ СЪДБА !
  БОГ ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ СЪС СИЛА И МЪДРОСТ !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Нека Господ да благослови всички българи със сила и мъдрост!

   Изтриване
 8. Честит празник!

  ОтговорИзтриване
 9. Г-н Серафимов,
  Разглеждах български носии и попаднах на Ваша статия. От тогава съм в културологичен шок и всяка свободна минута търся публикации в подкрепа на Вашите изследвания. Естествено, поради напредналото ми ЕГН, в главата ми е забита като кол официалната версия на българската история - " изчезналите траки без писменост", " малката орда прабългари с коне, юрти"...и неизвестно от къде " с умения да строят великолепни крепости, дворци, базилики .. от камък " ?!!!, неизвестно точно къде намиращата се "Велика България на Кубрат със столица Фанагория" / прочетох, че във Фанагория не са открити български градежи/, " седемте славянски племена, лапнали цеви за дишане, клечащи в мочурищата из Северна България", " Онгъла на Аспарух в блатата край делтата на Дунав" / неспирно се питах на какъв език са си говорели "славяни" и " прабългари" / , и т. н. ...и разбира се, " черешката върху тортата" - "тюркския произход " на прабългарите - това ме дразнеше най-много, защото излизаше, че турците са дошли при "братовчедите" си, пък са решили да останат няколко века...Вглеждах се в лицата на сънародниците ни и търсех да видя някой с дръпнати очи, нисък, жълтеникаво-мургав и лъскаво-чернокос ... но освен чистите виетнамци, с които беше пълно навремето, такива нямаше... Купих си книжка за расовите типове и там беше пълно с "български" физиономии, под които пишеше : " протосредиземноморски тип", "динарски тип", " грацилен средиземноморски тип"...
  Г-н Серафимов, имате ли проучвания по следните въпроси : КЪДЕ е създаден българския календар? КОГА е създаден? Прочетох книгата "Календар и слово" на Й. Вълчев - неговата версия е Таримската долина в Азия, преди 4300г. Но българския календар е така обвързан с нашия досегашен бит на земеделци и скотовъдци, с празничната ни обредност, безспорно останала от дълбока древност, че няма как да е създаден другаде, освен тук, в България, наблюдавано е нашето небе в нашите географски ширини, и в последствие е пренесен на изток до Китай. Версията на Вълчев означава, че в Таримската долина е имало абсолютно същите климатични условия като у нас, същите животни и растения.
  Притеснява ме наличието на животното маймуна за месец 9-ти в българския календар / "къщата с маймунката" във В. Търново/ - имало ли е маймуни по нашите земи преди 4 000 - 5 000 години ? Другият въпрос е - на какъв език са наименованията на месеците в " Именника на българските князе" - Петър Добрев дава почти "непоклатима" аргументация за връзка с памирските езици?
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За жалост не съм извършвал проучване на старобългарския календар и няма как да Ви дам отговор.

   Изтриване
  2. Препоръчвам Ви книгите: "Български празничен циклов календар", Таньо Танев, Ангел Манев; ДАНГРАФИК, Варна, 2013 и БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН КАЛЕНДАР Основи и същност, Георги Велев, ТАНГРА ТанНакРа ИК, София 2003

   Изтриване
 10. Сякаш на днешния ден с това земетресение солунските братя напомниха кой народ е законният стопанин на земите, където то бе най– силно !

  ОтговорИзтриване
 11. Sparo da znaesh az takmo shtiah ta te pochna za slavianite, no kato ti vidiah argumentite se zamislih, ami sega na bialoto ne moga da kazha cherno, tia neshta za venetite ne gi biah chuval. Ne sym siguren dali sa verni de, no, ako ne e toia fantazia tova dosta promenia neshtata, mozhe naistina bash slavianite da sa traki, a posle drugi da sa poluchili tova ime po red prichini. Shte proveria vsichko do naj-malkata podrobnost da znaesh!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Провери, аз често казвам - не ми вярвайте, проверявайте!

   Без да се изясни кои са венетите и къде се изпариха гетите, ние никога няма да разберем кои са старите славяни...те са гетите, т.е. наши предци.

   Запитай се - защо почти никой не е чувал, че древните имена на словени, словаци и др. са венети.

   Изтриване
  2. За кои славяни обаче, че има няколко. Гетите са славните, тези за които певци песни пеят. Склави(роби) са наричани предците на чехи, словени, словаци (всъщност са венети) заради голямата им миролюбивост и лесно завладяване от Рим. Нооо, има и още едни и те са най-интересните, слОвени, словещи бог Слово(те и йоанити и павликяни(както се самонаричат българите от Банат хе-хе:))) а те не са етнос а религиозно формирование.
   Честит празник на българската писменост и култура.
   Бриг, дефендър оф да фейт.

   Изтриване
  3. Бриг, думата sclavus, sclavos не принадлежи нито на латинския, нито на гръцкия език и няма значение роб. Всъщност sclavus, sclavos е етноним, на който изкуствено е предаден смисъл роб. Прочее, дори и на името тракиец, тракийка е предаван смисъл роб от гърците.

   Θρᾷσσα - Thracian slave-girl

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup?type=begin&q=thracian&target=greek

   Изтриване
 12. Много интересно, както обикновено, Павка!

  Как ти изглежда тази теория за Възникване на Киевска Рус

  http://shtaparov.blog.bg/history/2011/02/22/kak-e-bila-syzdadena-rusiia.691495

  Според нея нещата идват от Волжка България, а не от Скандинавия.

  Поздрави! Живко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щапаров е хубав човек и родолюбив българин. Дано само да ми остане време да му разгледам статията.

   Изтриване
 13. Какви славяни ти се въртят в главата бе шашък, славяните са долно племе, роби на всички вовеки, а ние сме велики иранци от памиро-ферганската раса която е създала много държави по света.Спри да лъжеш хората ти казвам, че ти се пише лошо!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дайте само един цитат на стар автор (от преди 6 век) в чиито работи да се споменават думите sclavus, sclavos, sthlavos имащи смисъл роб...

   Такъв автор няма защото славяни е етноним, който съвсем умишлено е използван като дума за роб, но едва в Ранното Средновековие.

   Изтриване
  2. Анонимен25 май 2014 г., 8:27

   Българите не са иранци
   Нито гените, нито езика, нито обичаите не са ни ирански
   Иранци ни изкарват същите, които ни изкарваха монголци. Това се прави зад се чувстваме натрапници в земите на дедите си
   Вазов обаче го е казал точно:
   "Тук българи са, българи от Памтивека"

   Изтриване
  3. Да, имате право - ние българите сме по родните си земи от памтивека! До ден днешен не съм срещнал някакво доказателство за ирански произход на старите българи.

   Изтриване
 14. Ето това твое обяснение за славяните е по-добро, защо не си дал него?

  ** Днес под знаменателя славяни се слагат около 300 000 000 души. Това обаче не означава, че дедите на словени, словаци, руснаци и др. са гетите, които Т. Симоката нарича славяни. В далечното минало предците на словени, словаци, руснаци и т.н. са носили имената венети, венди, виниди.

  Словения и Словакия са носили имената Венетия, Виндиш Марк, Марка Винедорум. Финландците все още се наричат Русия от с името Веная, а на руснаците казват венелайнен. За съжаление твърде малко хора знаят за тези важни подробности.  Гетите- славяни са най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Римската Империя, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски. Родственост и идентичност обаче са две коренно различни неща, това трябва да се осъзнае добре!  По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес дори шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите).


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, това обяснение е по-добро, ще ползвам него за в бъдеще.

   Изтриване
 15. TRAKEDONISTKO MEKERE ZNAEME TE KADE JIVEISH SKORO SHTE TE POSETIME ,TREPERI I SI HARCHI BURZO GAZORUBLITE CHE STE TI OSTANAT NEPOBARNATI!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кажи кога ще дойдете да сложа виното да се изстудява :)

   Изтриване
 16. В училище сме учили, че Кирил и Методи са гърци, по телевизията казаха, че Кирил и Методи са гърци, в университета се преподава, че Кирил и Методи са гърци, ти си караш през просото и хич не ти пука да се съобразиш поне малко с общоприетите факти.За тебе мога да кажа това едно баба знае едно си бае.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това че нещо е общоприето не го прави автоматично вярно. Вижте само колко общоприети виждания се промениха последно време.

   1. Антрополози и генетици доказаха, че ние българите нямаме нищо общо с турките.

   2. Митът за слабокултурните траки рухна напълно с откриването на редица тракийски шедьоври от областна на изкуството и архитектурата.

   3. Неотдавна американски учени доказаха, че траките са имали писменост доста преди гърците...а само преди десетина години всеки вярваше, че гърците са дали писменост на дедите ни.

   Оказва се, че доста от бщоприетите неща не са верни.

   Изтриване
  2. Анонимен25 май 2014 г., 7:57

   Не знам кога си учил, Анонимен. Но вече никъде не се казва че са гърци.
   Вземи прочети източниците, житията на св Кирил и Методий и ще се просветиш поне малко.
   Няма един източник да ги сочи етнически гърци. А в Житието на св Константин- Кирил, писано от св Климент ясно си пише за такива като теб - гръкоманите " РОДОМ БЪЛГАРИН"

   Изтриване
  3. Много е жалко, че все още има хора, които приемат на доверие всичко преподавано в училище, в университетите и показвано по телевизията... Такива хора трябва да започнат да си задават въпросите - кой е и какви са делата на този, който спонсорира някой проект, издаване на книга или учебник, ТВ канал или предаване, да се поогледа малко встрани и да се запознае и с други източници, даващи информация по подобни въпроси, колкото и да е ограничено времето... иначе ще си остане жертва на системата и лъжата, и е жалко...

   Изтриване
  4. Ако хората започнат да се интересуват кой и как повлиява живота им...ще се събудят с крясък!!!

   Изтриване
  5. Не е вярно че се е учело в училище, че братята са гърци. През 60-те години се казваше, че са славяни и всички знаехме, че са българи. Като влязохме в НАТО дали пак ни питаха нас народа?

   Изтриване
  6. Драги господине, каква връзка има НАТО с факта, че в миналото (а дори и понастоящем) се внушаваше, че Кирил и Методий не са българи, а византийци?

   Изтриване
 17. Ей ама ти си започнал да пускаш критични коментари, току виж си се очовечил бе спаро, да ти се не надява човек.Сега остава да почнеш да казваш истината за иранския произход на булгарите и може да станем приятели :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Такава "истина" още не съм намерил, ако желаеш представи някаква информация, която на мен не е известна. Ако наистина разполагаш с нови и непознати за мен факти, то аз съм готов да преразгледам вижданията си.

   Изтриване
 18. Българи са били коренното население на Солун и през 6-ти и през 20-ти век. Истината не може да се крие вече. Заслужава внимание и хипотезата за служба на светите братя на владетелите на Илирийска България

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни са обитавали земите край Солун поне даже и в шесто хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 19. Повечето възрастни хора в Солун говорят български, и може да се разбереш с тях, поне до преди десет години. Баща ми и братята му са били принудени да дойдат през 1923г. в България след множество кланета от страна на гърците. Живели са в село на 60км. от Солун.

  ОтговорИзтриване
 20. Анонимен25 май 2014 г., 0:00

  Иво Иванов. Павка, нещо да ме просветиш по въпроса с Волжка България? Само по тоя въпрос не съм те питал все още. И още нещо - Михаил III имал, ли е съзнанието, че принадлежи на народ, който не се споменава от няколкостотин години? Имам предвид фригийците и Фригийската династия. Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, поне това, което знам за Волжка България ме кара да смятам, че там само благородническата прослойка е сродна на населението на Дунавска България, а пък простолюдието е било от различен произход.

   Смятам, че Михаил III е имал фригийско самосъзнание, поведението на дядо му говори красноречиво за това.

   Изтриване
 21. Анонимен25 май 2014 г., 9:48

  Здравейте! На една табела в Германия към замък ми направи впечатление следния текст "Der Name kommt vom althochdeutschen "Rod"= roden.

  ОтговорИзтриване
 22. Анонимен27 май 2014 г., 0:26

  SPARTOK, Моля Ви да избягвате капана заложен от Иречек - Златарски - а имено "прабългари/славявни". За този капан двойката "прабългари/славяни" е от жизнено значение. Единият елемент от тази измишльотина да изчезне и цялата фалшива постройка на историята ни ще бъде разобличена.
  За "славяните":
  1. Това понятие е въведено през 18ти век. До преди това няма никакви исторически писания за "славяни" нито на гръцки, нито на латински нито на български.
  2. Твърдението че sklvoy, sklavus, sakalab, са "славяни" е смешно. Sklvoy на гръцки значи роби. Sklavus от гръцкото sklvoy на латински също значи роби. Sakalab на арабски значи роби. Тоест склавои или склавус са социални понятия а не народностни или езикови. За слава на латински, гръцки и арабски има съвсем други думи.
  3. Словени идва от слово. Словени и словенски означава последователи на Словото Божие. Има културно религиозно значение, а не народностно нито езиково.
  4. Прабългари няма в нито един исторически извор.
  5. Във всички исторически извори има само българи като народност и български като език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но някой Ви е заблудил. Има исторически свидетелства на български, латински, гръцки споменаващи славяни.

   Нито в старогръцкия, нито в старолатинския има дума за роб SCLAVUS, SKLAVOS по простата причина, че това е етноним.
   На този етноним в по-късни времена умишлено му е предаден смисъл роб, тъй както в древността гърците умишлено са използвали гет, тракиец, тракийка като синоним на роб. Не го ли знаете това ?

   Θρᾷσσα - Thracian slave-girl

   Eто, проверете сам и се уверете, че казвам истината.

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup?type=begin&q=thracian&target=greek

   На същата страница можете да проверите за всички гръцки думи за роб...няма да намерите sklavus.

   Проверявайте добре твърденията, които срещате в интернет, напоследък има доста спекуланти.

   Изтриване
 23. Павка, предполагам си чел 12 мита от българската история на Божидар Димитров. Най-интересното, а и най-достоверното за мен е мита за Кирил и Методи. Там той също твърди, че Кирил и Методи са българи и също застъпва тезата, че дядо им е бил изгонен от България, заради междуособици и вътрешни борби. Различното в неговото изложение е че делото на Кирил и Методи е било проект на княз Борис (дори един вид спонсорирано от него) и авторът посочва доста факти в защита на аргумента си. Би ли ми казал какво мислиш за тезата на Божидар Димитров?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Донякъде тезата е вярна, солунските братя са българи. Дали Борис I е вдъхновителят на делото им е трудно да се каже, поне аз не разполагам с доказателства за това.

   Изтриване
 24. Здравей Серафиме,
  Не се познаваме лучно но,като твпй предан читател от години вече те смятам за много близък като усешанив за това какво сме Ние Българите...Извиняеам се за лиричното отклонение, но бих искал да те попитам следното: От няколко години вече съм в контакт с пахту(пашту) говорещи афганистанци и изучавам твхният манталитет, държане, поведение и език разбира се...На пащу цифрата 7 е "Уо". Тук идва и моето същисване..В Прабългарският(Българският) седем лъчев календар на лъчът пише "Уо" това е за деня Петък. Моля разкажи повече.
  Ще се радвам да се запознаем и на живо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз познавам пащуни от 18 години и мога да кажа, че те нямат нищо общо с нас по отношение на външния вид, културата, народопсихологията, вкуса.

   Колкото до прабългарски седем лъчев календар, за такова нещо чувам за първи път.

   Прочее, на пащу 7 не е ли uwam?

   http://dsalsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:1:742.raverty

   Изтриване
 25. Бях много заинтересован от този пост.Понеже аз самият не веднъж "рецитирах" тезата за гръцкия произход на Кирил и Методий.Но запознавайки се със тезите ви за тракийския произход на българите имах надеждата да оборите гръкоцентристката теза за техния произход.Това което аз си спомням за това какво сме учили,се споменаваше че те били гърци,но тяхната майка била славянка/тракийка и те от любов към майчиния род решават да дадат на необразованите славяни писменост и тн.Обаче да призная честно изложената и защитена от вас теза в тази област малко ми се струва по-слаба от иначе другите ви тези за автохтонния произход на българите.Бих искал да видя по-категорични сведения за това че те не са гърци.В този ред на мисли ми е интересно защо няма останали документи от самите Кирил и Методий,за това те като какви са се възприемали.Също всички знаем за защитата на Кирил пред римския папа.От там няма ли информация ,католиците както какви са ги възприемали или те както какви са се представяли?А и какви са сведенията който защитават гръцкия произход на Кирил и Методий,освен това че са от Солун,който по-това време е под византийска власт?
  В поста споменавате за светските имена.Това е добър довод който се пропуска от историците.
  Споменавате за евентуална връзка с този Михаил III.Само да спомена че в копирания от вас текст,е записано Михаил II,ама предполагам това е грешка от страна на източника,понеже годината е точна.Интересното мие обаче,че ако той наистина е съзнавал тракийската връзка с българите,то защо е водил войни срещу българите?
  Накрая само да спомена ,че ми стана много интересно като видях глаголицата.Не знам защо ,но от някъде(може би от училище)ми беше казвано ,че Кирил и Методий ползват гръцката азбука като основа за азбуката която създават.Обаче сравнявайки гръцката азбука и глаголицата...то те нямат почти никакви визуални прилики.Даже търсейки, на първата статия на която попаднах беше за произхода на руската азбука.Там се говореше точно ,че тя произлиза от глаголицата която е създадена използвайки гръцката за база.Разбира се,говореше се че едва ли не Кирил и Методий директно занасят азбуката в Русия.
  А за коментарите по-горе,направо съм шашнат от наглостта на гърците.Като художник съм изучавал за тези български художници.Това че гърците си ги прибавят към тях говори колко слаби са в културно отношение,че им трябва да причисляват чужди хора на културата към техния етнос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Невенов, едва ли някога ще намерим оригинални писания на Кирил и Методий. Тези хора са били заплаха за статуквото, те са разчупили статуквото и поради това си навличат неистовата омраза на доста хора. При падането на България под римска, византийска власт, най-важните писмени паметници биват унищожени.

   Михаил III, а и други владетели сродни на нас са водили войни със старите българи, това няма защо да се отрича, но то не е някакъв феномен. В Рим римляни воюват с римляни, има няколко жестоки граждански войни, при които са се пролели реки от кръв. Във Франция французи са клали французи, англичанинът Кромуел избива огромен брой свои сънародници.

   Родството не е гаранция за мир, един конфликт може да е продитуван от накърнени икономически интереси, може да е организиран и от други хора.

   Изтриване
 26. Браво - имаме нужда от такива хора за да запушим устата на всеки дръзнал да фалшифицира нашата история !!!

  ОтговорИзтриване
 27. Браво - Имаме нужда от такива хора за да запушим устата на всеки дръзнал да фалшифицира нашата история !!!

  ОтговорИзтриване
 28. ирена янчева23 май 2016 г., 14:04

  Здравей, Павле ! Интересна хипотеза относно истинските имената на двамата братя книжовници. Мисля, че техният фамилен българският произход е доказан и защитен отдавна. Можеш ли да осветлиш с повече доказателствен материал родното наречие на Светите братя Кирил и Методи - хипотезата за Родопските говори, защото тук се намесва и друг фактор - Ятовата граница, която на юг разделя Солунските наречия от Родопските; има и прилики, но има и разлики. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 29. Имам една молба! Ще може ли линк към:
  “Успение Кирилово”. Авторът Климент Охридски пише - “ Родното място на преподобния наш отец Кирил е многопрочутият и голям град Солун. Там той е роден. По род и рождение той е българин.”

  Благодаря , предварително!

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Надявам се тази работа да представи нужната информация

   https://ia800201.us.archive.org/14/items/kirilimetodi02teoduoft/kirilimetodi02teoduoft.pdf

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Г-н Неделчев, цялата книга е хубава, а информацията, от която се нуждаете е на с.45.

   https://ia800201.us.archive.org/14/items/kirilimetodi02teoduoft/kirilimetodi02teoduoft.pdf

   Изтриване
 30. От старите преселници от село Зарово съм слушал легенди, че майка им е била от тяхното село. Има научни трудове за говора на хората произхождащи от това село. Би могло да ти даде някой нови индикации

  ОтговорИзтриване
 31. От старите преселници от село Зарово съм слушал легенди, че майка им е била от тяхното село. Има научни трудове за говора на хората произхождащи от това село. Би могло да ти даде някой нови индикации

  ОтговорИзтриване
 32. Етимологията е извор на истина.
  Понякога термините са невероятно логични.
  Повечето не ги разбират понеже очакват да са нещо по-сложно.
  Повечето имена на народи са описателни.
  Произлезли са от първото визуалното впечатление.
  Или са прозвище, дори обидно прозвище
  Или са по географски топоним.

  Народа на Болг = Болгари (Волкари) (от келтски цар Болг (Волк)(Балг) VII век преди Н.Е.)
  Вулгарен = Народен (от Болгари(Волкари))
  Българи = от Народ на Болг (от Волкари)
  Белги = от цар Болг
  Княз (Кан) = от Каняс
  Балкан = от Кан Болк(Волк)
  Волга = от Волгари
  Индийци = от р.Инд
  Поляци = от Поле
  Скоти = от Скотовъди
  Хуни (Куни) = от народа на цар Хун(Хан)(Кан)
  Унгари = от Хуни
  Гети (Хети) = от "Гети" (на келтски "Гети" = "Навуща")
  Гали = от Голи
  Голиат = от "Голият"
  Траки = от "Тракам"
  Гърци = от "Гърчав"
  Германи = от "Германс" (на латински = Бактерии)
  Немци = от "Ням"
  Славяни = от "Слав" (на латински = Роби)
  Турци = от Пуйки (заради Пискюла)
  Румънци = от "Роман" (народ на Рим(Рум))

  ОтговорИзтриване
 33. Анонимен11 юли 2019 г., 9:53

  Интересно! В момента пътуваме с кола в Гърция и пада голям смях с тълкуванията Ви (в добрия смисъл) Даже се сетиха, че germs са бактерии. А защо гърците са "гърчави"...хахах А турците кога са наречени турци?

  ОтговорИзтриване