25.05.2014 г.

ТРАКИЙСКИЯТ ЦАР СИТАЛК И НЕГОВАТА ПОЛИТИКА


Всички ние сме свидетели, че до неотдавна траките бяха считани за войнолюбиви варвари нямащи писменост и непознаващи високата култура. Оказа се обаче, че този облик на дедите ни изобщо не отговаря на истината. Безпристрастни изследвания показаха, че най-старите жители на земите ни са създатели на първата писменост, а също и, че са били духовни водачи и учители на гърците.Златните съкровища от Варна, Дъбене, Вълчитрън, Панагюрище и др. са ясна индикация, че траките са били майстори на металообработката дълги векове преди южните ни съседи да добият подобни умения. Намирането на най-древният европейски град в земите на България бе поредното солидно доказателство за неоспоримото превъзходство на нашите предци [1]. Да, те са били действително безпощадни в битките, не случайно са нареченеи богове на войната [2] стр.24-25, но при възможност са избягвали кръвопролития и са избирали мира. Политиката на цар Ситалк показва това изключително добре.
Ситалк е син на Терес – основателят на Одриската империя, която според Тукидид няма равна на себе си в Европа, що се касае до богатство и мощ [3] II-97. Нейните приходи от данъци са 800 таланта – около 20 800 килограма чисто сребро. В тази първа, крупна тракийска държавна организация влизат  пеони, агриани, гети, лаеи. Доста други племена (като диите ) са били независими, но са поддържали съюзнически отношения с владетелите на Тракийската империя [3] II-96.Войската, с която Ситалк е разполага е огромна – 150 000 души, от които една трета са били конници [3] II-98. Тази внушителна армия е причина македонци, атиняни, спартанци и др. постоянно са се опитват да спечелят по един, или друг начин благоволението на тракийският владетел. Неговите симпатии са на страната на атиняните по поради факта, че в Атина е имало тракийско културно средище*, а и  презV-ти век преди Христа  все още е било известно, че атиняните са пеласги по произход [4] I-57, VII-95, VIII- 44 (т.е. тракийски роднини).

Може би това е карало елините** да се страхуват, че армията на цар Ситалк може да бъде използвана срещу тях. Той е бил силна личност, несъмнено е  притежавал изключителни качества. И приятели и врагове са били повлияни от необикновеното му излъчване. Древен летопис на Тит Ливий (коментиран от Н. Макиавели ) предава интересна случка... 

Група съзаклятници решили да убият Ситалк. Уточнили кога да извършат това и всички се събрали на уговореното място където бил пристигнал и тракийският цар. Въпреки, че били много, никой от тях не дръзнал да го нападне и след аудиенцията заговорниците започнали да се обвиняват един друг за това, макар никой от тях да не можел да обясни сам на себе си защо не е посегнал на Ситалк. Същата тази история се повторила неколкократно, но всеки път заговорниците се вцепенявали от страх и опитът им за убийство се провалял. Накрая всичко станало толкова явно, че те били заловени и разбира се наказани за престъпното си намерение.[4] стр.160.

Тракийският владетел е бил едър и силен, но не това е спряло убийците. Явно Ситалк е притежавал обаяние, а със спокойното си  поведение е влияел на събеседниците си. Тези негови качества му помагат да предотврати кръвопролитна,  братоубийствена война между траки и скити (431 година преди Христа). Херодот разказва за бунт на скитите срещу техният цар Скил и за избирането на нов владетел – Октамасад [5] IV-78-80. От страх за живота си Скил избягва в Тракия и това става причина  Октамасад да потегли на война срещу траките, които по това време са управлявани от Ситалк. Двете армии се срещат на брега на Дунава, но преди да се стигне до сблъсък тракийският цар праща послание на скитския владетел – “Защо да мерим сили в битка, в твоите вени тече моя кръв, ти си син на родната ми сестра (1). Нека аз ти доставя твоят брат бежанец, а ти ми дай моят (2), който отдавна вече се крие в държавата ти. По този начин никой от войниците ни няма да пострада ”...

Въпреки, че Октамасад желае да се докаже като могъщ владетел той се съгласява с условията на примирието и доставя братът на Ситалк. Тракийският цар също довежда Скил на уреченото място на размяна. Попаднал в ръцете на своя брат Октамасад Скил е обезглавен веднага, докато Ситалк отвежда брат си обратно на юг от Стара Планина [5]IV 80... Каква е съдбата на върнатия в Тракия благородник Херодот не разказва, но благодарение на Демостен ние знаем нещо важно и интересно за характера на траките. Гръцкият интелектуалец казва – Траките нямат обичай да се убиват един друг...

Поведението и делата на тракийският владетел показват, че дедите може да въртели майсторски копието и меча, но са избягвали конфликтите със своите роднини и са търсели мирно разрешение на проблемите. Едва когато не са имали друга възможност, предците ни са показвали силата на оръжието си. За съжаление са правели това често по южната граница и  поради тази причина се създава погрешна представа за траките.

Те само са бранели родна земя, нещо което е напълно естествено, просто се е реагирало на действията на елините. Бавното завземане на тракийски територии е било постоянна гръцка политика. Понякога обаче, когато съседите ни са ставали брутални и са използвали насилие срещу траки, се е стигало дори до пълното унищожение на колонии от 10 000 души [3] IV-102. Какво да се прави -който меч вади от меч умира! Гневът и ответният удар на траките са били напълно справедливи и оправдани. Та кой не би бранил род и Родина!

Многото стълкновения по южната ни граница създават войнолюбивият облик на траките. Стига се до там, че за гърците нашите деди стават олицетворение на бога на войната, затова не се е считало за срамно, ако някой грък изостави въоръжението си и побегне да спаси живота си от атакуващ го тракиец [2] стр. 24.

Бойната слава на дедите става причина те да бъдат желани съюзници и да е правено всичко възможно да се спечели тяхното благоволение. С намерение да осигури спокойствие по южната си граница Ситалк взема страната на атиняните и замесен в гръцките междуособици той взема участие в доста битки. Превзема македонските градове Идомене, Гортиния и Аталанта, а също и областите Халкидика, Ботиеа [3] II-100...
Походът му на юг не трае дълго защото подтикнат от племенника си Сефт (3), тракийският цар се завръща в  Тракия [3] II-101. Не след дълго обаче е въвлечен в нов конфликт със съседите си трибали (4). Според Тукидит славният тракийски цар загива в битка с тях (424 година преди Христа), а Сефт сяда на престола [3] IV-101...

Тъгата на поданиците е била огромна. Ксенофон свидетелства как народът  сътворил песни за любимият си цар Ситалк, които се пеели по време на тържества [6] стр. 305. Преклонението на поданниците се е дължало на спомена за личните качества на тракийският владетел. Диодор Сицилийски го нарича способен пълководец, храбър войн и справедлив господар, третиращ хората си хуманно и справедливо....

Траките не са живели от война и грабежи както се опитваха да ни внушат доскоро. Напротив, мирът е бил главна цел на тракийските владетели, защотосамо при условия на мир може да се постигне благоденствие. Огромното богатство на дедите ни е натрупано благодарение на уменията им в земеделието и скотовъдството, в обработката на металите, да не забравяме и господството им над протоците. Данъците за минаването на Хелеспонта и Босфора са допринесли съществено за благосъстоянеието на траките...

Това богатство е предизвиквало завист, която от своя страна става и причина да бъдат фабрикувани лъжи за дедите ни. Лъжите на шепа безсъвестни индивиди обаче не бяха в състояние да унищожат благородният дух на дедите ни. Добротата и духовната извисеност на Ситалк се проявява и при Тервел, който въпреки елинското вероломство е в състояние да прости и даже се притичва на помощ на обсаденият от арабите Константинопол. Това обаче не променя южните ни съседи. За жалост тяхната неблагодарност  е вечна както разбираме от горчивите думи на живелият по-късно княз Пресиян - “Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда. На християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда.... [8]

Прав е бил Пресиян, Бог вижда! Нека бъдем честни, прощаващи и добри хора, и по този начин да почетем паметта на нашите велики деди! Да бъдем въздържани като Ситалк и благородни като Тервел, да бъдем Българи!Използвана литература и пояснения:

1.Първият град в Европа - http://www.infotourism.net/story.php?storyid=4320
2.A.Fol, I. Marazov, Thrace & Thracians, Cassel, London, 1977;
3.Thucidides, The Peloponnesian War, Penguin Books, Harmondsworth, 1972;
4. The discourses on Livy, N. Maciavelli, tranl. N. Hill Thompson, Digiread.com Publishing, Stilwell, 2008;
5. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;
6.A. Cooper, The Whole works of Xenophon, Jones & Co Publ. London, MDCCCXXXII;
7. Диодор Сицилийски –
8.Надпис Пресиян от Филипи-


 * Тракиецът Евмолп е този, който основава култа  на елевсийските мистерии в Атина. Трябва да се спомене, че в дълбока древност земите на север от този град са били обитавани от траки. Давлида е дом на поданниците на тракийският цар Терей. Да обърнем внимание и на това, че гърците почитат тракийските божества Бендида (Вендис), Дионис, Арес...това означава, че е имало трайно тракийско присъствие в земите, които по-късно са наречени Елада/Гърция.

** Тук Тукидид прави разлика между жителите на Атина и останалите елини. Явно атиняните са помнели все още, че са потомци на траки и пеласги.

(1) Октамасад е син на дъщеря на тракийският цар Терес, а това го прави и племенник на Ситалк.

(2) Братът на Ситалк избягва в Скития при своите роднини – сестра си и племенникът си Октамасад. Херодот не обяснява причината, нито пък споменава името на благородният тракийски изгнанник.

(3)  Пердика обещава дъщеря си Стратоника за жена на Сефт, ако той успее да накара Ситалк да се оттегли обратно в Тракия. След смъртта на Ситалк Пердика удържа на думата си.

(4) До този момент няма стълкновеня между трибали и одриси. Тракийските племена живеят в много по-голям мир отколкото други народи....Демостен признава – Траките не се избиват един друг ...(A.Fol, I. Marazov, Thrace & Thracians, стр. 59).

Явно гръцката “дипломация” е изиграла важна роля в организирането на конфликта между Ситалк и северните му съседи...

58 коментара:

 1. Това твое заключение: “Траките нямат обичай да се убиват един друг...”- води до извода ,че българите не са траки,тъй ,като при тях предателството и убийството на кадърни и интелигентни хора си е природа.Примери в историята - бол!Впрочем в блога ти - също,тези които обявяваш за благородници използвят език на каруцари,все тая по колко научни степени имат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всяко правило си има изключения, всяко стадо си има мърша, всеки народ си има светци и злодеи...

   Изтриване
  2. Анонимен, това което се разбира е, не че няма братоубийства, а че са по-голяма рядкост от останалите. Казва Херодот, който гледа като страничен наблюдател, съдейки по всички народи по това време... Да се прави разлика... Давам пример българите са по добри и внимателни шофьори от турци и румънци, факт. И тук отговора да е "А ама аз познавам един българин, който не е ..." :)
   П.С Поредна прекрасна статия :)

   Изтриване
  3. Благодаря за хубавия коментар!

   Изтриване
 2. Zashto lajesh be mosheniko, ne bili trakite kruvojadni li, te sa bash chudovishta v choveshi obraz, ama ti ukrivash danni, ey na - " Of these the Odrysae are noted for their savage cruelty beyond all others, being so habituated to the shedding of human blood "
  Niama da mi pusnesh kometara tova mi e iasno, ti ne turpish kritika ot oponenti, vsichko triabva da e spored tvoite vijdania.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Марцелин е Йосиф Гьобелс на Античността, той демонизира не само траките, но съща така галите, хуните...

   Изтриване
  2. На война - като на война! Важното е какво са правили в мирно време и как са се отнасяли с победените народи

   Изтриване
  3. Факт е, че където е имало тракийска миграция местното население започва да расте, нараства и жизненния стандарт. Коя от съвременните велики сили може да се похвали с такова нещо...

   Изтриване
 3. Някои тракийски владетели сигурно са били благородни и човеколюбиви, защо не, ако са възпитаници на някой елински философ, със сигурност са получили върховни добродетели. Обикновения тракийски селиянин за сметка на това е бил див, жесток и коравосърдечен, знаеш, че са продавли собствените си деца в робство, нали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прочети по-внимателно Херодот и се опитай да разсъдиш логично. Стария автор казва, че траките плащали голяма откуп за жените си, в такъв случай кой баща ще продаде дъщеря си като робиня, след като може да получи от своя зет много по-голяма сума.

   Не траките са продавали децата си, а гърците са отвличали траки и са ги продавали като роби. Пропагандата не е от вчера...

   Изтриване
  2. Тук ни се препоръчва да се обучаваме на благородство и човеколюбие при някой елински философ, както са правели на времето нашите „христянски“ братя – гръцките андарти.
   Преди почти сто години упоменатите човеколюбци предупреждават един български свещеник да престане да проповядва на български в църквата си, която е в Южна Македония. Той обяснява, че му е трудно на стари години да научи гръцки пък и миряните му разбират само български. Тогава „човеколюбците“ го хващат, събличат му расото и излива една тава нагорещена на огъня мас на гърдите му. Една достойна смърт за истински последовател на Христа !
   Случилото се научих от роднина на свещеника. Благодаря, братя гръкомани, вашето прехвалено елинско възпитание е неприложимо за наследниците на траките !

   Изтриване
  3. Не случайно е възникнала поговорката - Страхувам се от данайците даже и когато носят подаръци....

   Изтриване
  4. Когато говорят за елинска култура и възпитание, може би имат предвид точно тези на тракийското племе ели, които са се ползвали с всеобщо уважение и респект, и чието име са си присвоили впоследствие всички предгръцки племена, наречени с обобщеното име елини и влизащи в пределите на т. нар. Древна Еллада. Погледнете и лицата на статуите на древногръцките философи - ами че това са тракийски лица, срещащи се и днес доста често сред съвременните български мъже и сред днешните гърци явно с тракийска кръв.

   Изтриване
  5. Верно е, отдавна е доказано от генетици, че древните гърци идват от Африка.

   Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Изтриване
  6. За големите гръцки философи "идеалното" общество е плутокрация или аристокрация. Платон в неговата република смята,че обществото трябва да бъде разделено на три групи - управляващи, пазачи и произвеждащи продукти. Не,че тези групи не съществуват и днес, но идеята е,че те в такъв град почти няма мобилност между трите групи.
   Така,че в заключение от древните философи може да се научи много, но в много техни виждания подкрепят ксенофобията и елитарния тип управление.

   Изтриване
 4. Павеле, ти постоянно постулираш, че траките са българи, не търпиш чуждото мнение даже да е издържано и добре аргументирано. Любопитен съм да разбера каква е българската етимология на антропонима Ситалк и защо той не се среша нито везнъж в българската именна система? Прояви коректност, пусни коментара ми и дай отговор не толкова на мен колкото на хората, които те четат и ти вярват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че името Ситалк е двусъставно, като първоначалната форма е била Свитталк. Тя се е развила в Свиталк, а после в Ситалк като значението е говорещ свети неща, говорещ мъдро.

   Свит - свят
   талк - тълкувам, говоря

   Името не се среща в по-късно време защото то е било предназначено за аристокрацията, а не за простолюдието...

   Изтриване
  2. В миналото е има един стар начин на писане, наречен " Бустрофедон ". При него писането от ляво на дясно се редува с това от дясно на ляво.
   Като се вземе в предвид , че българските думи са преминали в гръцките и от там в латинските текстове, при четенето отзад напред много „тракийски”, „пеонски” и т.н. имена и топоними зазвучават на чист български, макар и малко архаичен.
   3. Ситалк <> КЛАТис /коренна дума КЛАД, производни-доКЛАД, сКЛАД, приКЛАД, оКЛАД/
   Клад, е стар синоним на съкровище, имане.
   Цар Клат, Клатис наистина е бил като съкровище за дедите ни в древността.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Хубаво, но такова българско име - Клат не е регистрирано никога...

   Изтриване

  4. Учителката ми по архитектура в техникума се казваше Богомила Клат - по мъж.

   Беше Българка омъжена за Българин.


   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Странно, аз имам няколко честотно тълковни речника на българските имена, но име като Клат не съм срещал никога.

   Помислете и за това - при бустрофедон се пише един път наляво, друг път надясно...Другото което е - името на Ситалк е документирано в епоха, в която стилът на писане бустрофедон е отдавна забравен.

   Изтриване
  6. Става дума за фамилно име, а не за лично. Да бустрофедона е забравен, но в преписите е продължило обратното изписване НА РЕДИЦА ТОПОНИМИ И ИМЕНА.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 5. Тоя твой фанатизъм няма да го разбера никога спаро, ама наистина никога! Кажи ми ти какво значение има дали сме тюрки, славяни, иранци или пък некакви други? Американците като са сбирщайн от всичко да не им е лошо, това да не би да им е попречило да станат най-богатата и най-силната държава в историята на човечеството?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Американците не са най-богата, а най-задлъжнялата държава :)

   Прочее без национализъм и протекционизъм те нямаше да станат никога световна сила.

   Изтриване
 6. Кажете Серафимов какво ви дава право да отричате кимерийския проиxод на българския народ? Кое ви дава право да презирате Г.С.Раковски, който убедително доказа, че ние сме стари гимири и кимири? Кое ви дава право да нападате и клеветите хората зашитавщи кимерийските корени на нашите славни предци!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не отричам това, че кимерийците са наши предци, но да се наричат само кимерийците българи е точно толкова налудничаво колкото е налудничаво да кажем, че само жителите на Подуене са българи :)

   Изтриване
  2. Раковски казва и други неща, но на турския агент,какъвто си, не му изнасят

   Изтриване
 7. Така си и мислех, великия диктатор спароток не допуска чуждото виждане по даден въпрос да стане обществено достояние. Ами така и баба може да дискутира - представят се само хвалбите на екзалтирания плебс, но нещо смислено и критично йок. Живей си в твоя измислен свят, но не залугвай хората, че сме траки, тея хора са изчезнали векове преди прабългарите да населят земята ни, не си ли чел апокрифните летописи за нашата история?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нито един стар извор, в който да е казано, че траките са изчезнали като народ, или пък, че са забравили езика си. Ако греша поправи ме :)

   Изтриване
  2. Ако траките са изчезнали въпреки всички доказателства, че не са, и "живеят" в днешните българи, какво да кажем за елините и гърците на миналия век, от "люлката" на човешката цивилизация, използващи нечовешки и нецивилизовани способи, за да унищожават физически и пречупват духовно българите, и да унищожават всяка българска следа на живеещите българи на територията на Гърция дори през миналия век?

   Изтриване
  3. Аз ще кажа това - никое действие не е случайно, ако ние българите бяхме потомци на азиатци, а не на основоположниците на цивилизацията, никой нямаше да иска да ни унищожи.

   Изтриване
  4. Гръчавите насират на гащите от яд, че еленизмът(под различни форми) завладя почти целия свят, а не може да надделее над вироглавите българи.
   Бриг, дефендър оф да фейт.

   Изтриване
  5. По отношението на устойчивост към асимилация ние българите наистина сме уникални!

   Изтриване
 8. DOKOGA SHTE TI OBQSNQVAM BE BULGARITE NE SA TRAKI A SA KIMERIICI - NAJ-VELIKIQ NAROD NA PLANETATA, A TVOITE TRAKISA TUPI PIANICI I UBIICI!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Взе да ставаш досаден и търпението ми започна да се изчерпва. Нека има дискусия, но културна, иначе не става...

   Изтриване
 9. В blog.bg направихме обединен фронт срещу тебе и те прогонихме, ще ти бием шута и от тази платформа тракедонист побъркан!!!!!!! Няма да търпим русофили и мекерета на Атака в интернет пространството, ще будете преследвани безжалостно и до дупка!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой не ме е прогонвал от блог.бг, още през 2009 г. бях решил да представя 250 постинга и да напусна това място. Въпреки злобните нападки аз устоях до края :)

   Изтриване
  2. От съвсем неутрална позиция преценявам обвинението срещу Павел в русофилство като изсмукано от пръстите. Но съм убеден, че това, което най–много пречи на неговите критикари е невероятното му БЪЛГАРОФИЛСТВО !
   Подобно на това, въпреки основателните критики срещу ръководството на „Атака“, трябва да признаем, че това е единствената партия, която се осмелява да назовава истината такава, каквато е, като не се съобразява с налаганите догми !

   Изтриване
  3. Автохтонизмът се основава на една анти-имперска теза за манипулативната същност на термина славяни, която наранява дълбоко самочувствието на руския панславизъм. Няма как това да се толерира от руснаците, камо ли да е тяхна акция. Хипотезата, че автохтонизмът е външна манипулация на националното ни чувство е толкова екзотична, че заслужава специално проучване. Във всеки случай, подозирам, че и най-добрите хипотези в него ще са от категорията на историите за извънземни.

   Изтриване
  4. Точно тезата за тракийския произход на българите пречи на амбициите за Трети Рим :)

   Не може да има Трети Рим, ако наследниците на първия и втория са още живи :)

   Рим е основан от трако-пелазги, а Константинопол е основан от мизиецът Константин Велики.

   Изтриване
  5. След като се спомина тюркската теза за българите, сега няколко мекерета прокарват поредна руска манипулация за българския произход - изкарват ни ирански цигани.
   Отново без никакви доказателства и напук на генетика, археология и исторически свидетелства
   Естествено тази фалшификация капе като мед на гръцката пропаганда,защото на гърцит е все едно от кой азиатски пущинак ще ни изкарат руските мекерета.

   Изтриване
 10. Чудесен постинг, Павка! Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 11. Да бъркаш ПАТРИОТИЗЪМ с НАЦИОНАЛИЗЪМ ТОЧНО ТИ - НЕ ВЯРВАМ!По - скоро отново е в услуга на един друг народ,който винаги е бил враг номер едно на България,по думите на самия Раковски.
  Ако нямаше толкова лозунги в статиите ти и толкова много популизъм,вероятно щяха да се приемат по - насериозно,защото сега не звучат като научна работа.
  Хубавото е,че все някога спонсорите свършват и тогава истината побеждава.Въпрос на време!

  ОтговорИзтриване
 12. Човече,

  явно е колко много си подразнил някои хора, това е само добър знак, за усилията ти. Надявам се, че подобни неграмотни, сеещи обиди подчовеци, няма да те откажат от писането.

  Харесва ми стилът ти, харесвам и текстовете ти и начина на мислене и идеалите, които формират повечето ти тези!

  Успех и здраве!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дразни се само този, който се страхува от истината. Мнозина са градили титли с лъжи, а тези лъжи са мачкали съзнанието на нас българите дълго време. Естествено такива личности няма да имат интерес истината да излезе...и въпреки всичко тя изгрява.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Да, наистина, не могат да се сдържат...! Само обиди ръсят, защото не могат да оборят нито един факт... и това ги съсипва! Ако нещо дълбоко вътре в тях не им шепнеше, че тук се излага истината, просто щяха да махнат пренебрежително и снизходително с ръка и да подминат... дори без коментар! Но с толкова голямо внимание, г-н Павел Серафимов, ... Ви оказват голяма чест и свидетелстват най-голямо признание!

   Изтриване
  3. Благодаря за подкрепата! Аз се надявам анонимните малко да се поуспокоят. Те наистина прекалиха напоследък.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Поздрави за великото ти дело!

  Аз рядко коментирам, макар че съм чел всичко, каквото си писал от 2010 год. насам. Искам да споделя нещо. Тук, където живея - в Испания, не знаят много за България. То къде ли знаят - навсякъде по държавите, в които съм ходил, нищо не знаят, а общувам с програмисти, не с каруцари. Както и да е. Днес говорих с една жена от Галиция и тя каза спомена за гайдите. Беше изумена, че и ние имаме, и че са подобни на техните, а не на шотландските. Изненада се още повече, като и казах, че също се нарича "гайда" (на кастилски е "гайта"). Ти и преди си коментирал за гайдите и защо нашите са сходни с техните. Би ли ми припомнил историята?

  И още нещо - може би ще ти е приятно да знаеш, че пет годишната ми дъщеря, когато ме пита за България, аз и разказвам по истинската история, тази, която ти преразказваш тук и преди в блог.бг. Няма да допусна да израсне като мен, учила по "другата".
  На всички испанци, с които говоря и ме питат за България, също разказвам това, което ти пишеш. То е истинското.

  Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за това, което правиш! Хубаво е нашите сънародници в чужбина да знаят истината за произхода си, а не е и зле на чужденците да се разкаже това-онова.

   Ето това е темата за българската гайда http://sparotok.blogspot.nl/2013/07/blog-post.html

   Тези две теми също засягат Испания http://sparotok.blog.bg/politika/2011/02/11/goti-bylgari-ispanci-i-portugalci.684313

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/04/tutela-bolgens.html

   Поздрави!

   Изтриване
 14. Знам, че си загрижен за сигурността си и да напомня - в линка по-горе до мен си оставил генерирания от блогспот линк. Не знам дали е тайна, но се вижда, че си в Холандия, или поне компютъра, от който публикуваш, е в Холандия. По-добре смени суфикса от .nl на .com

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за загрижеността. Своята сигурност съм я обмислил преди години. Противниците ми виждат само това, което аз искам те да видят. Мога да пусна статията си от Пловдив, или Варна, а да изглежда, че публикувам от Холандия, Белгия. Когато човек има приятели на доста места, всичко е възможно.

   Изтриване
 15. Писах 10 минути и писанията ми ги изяде токов удар.Първото ми писане ще излезе по истинно..
  Та пак.
  Анонимен26 май 2014 г., 16:16
  Г-не,
  Толкова учено е мнението ви , че не може да се разбере.
  Ще се опитам да го преведа.
  Оригинала
  Автохтонизмът се основава на една анти-имперска теза за манипулативната същност на термина славяни, която наранява дълбоко самочувствието на руския панславизъм. Няма как това да се толерира от руснаците, камо ли да е тяхна акция. Хипотезата, че автохтонизмът е външна манипулация на националното ни чувство е толкова екзотична, че заслужава специално проучване. Във всеки случай, подозирам, че и най-добрите хипотези в него ще са от категорията на историите за извънземни.
  Превода
  Родоначалието ни , се основава на едно противоимперско предположение за лъжливата същност на думата "славяни", която наранява дълбоко самочувствието на руския "панславизъм" . Няма как това да се признае от руснаците , не ли , да е тяхно действие. Предположението , че родоначалието е външна лъжа , за националното ни чувство е толкова недействителна , че заслужава специално изучаване. Във всеки случай подозирам , че и най добрите предположения в него , ще са от рода на въображението за съществуването на извънземните.

  Така не става ли по-българско, истинско, а?
  Накратко
  Изказвате уверението си , че възраждането на родоначалието ни е следствие на лъжливата дума "славяни"
  Мисля , че не е.
  Възраждането на родоначалието ни , идва от развитието на науката генетика , на новите археологични разкопки, на скритите от взора ни писмени източници, Все едни такива материални , истински неща , а не от въображението ни за съществуването на извънземни.
  Измислих си думата родоначалие , вместо , Автохтонизмът , защото , първо, езика ми не може да се обърне да я каже, второ, защото смятам думата род за еднаква на думата ген , трето, няма ограничение във времето и пространството..
  изход - ограничение на времето, преди него е имало - произход, праизход също ,нещо като прабългари и българи.
  Не зная защо , колкото по сложно, със чужди думи , се каже нещо, е по -учено.
  Прадядо ми ме учеше на един език , даже и на разновидностите му и казваше че езика е начин , на мислене.
  Като смениш езика , сменяш начина на мислене. Нещо като смяна на думата народ с попули.
  Изменя се съдържанието. . Народен , има съдържание , истински, популизъм - значи лъжа . Народно събрание -значи истинско , Парламент значи , парлама, празно говорене.Казваше , да помня езика на който ме учи и когато го чуя , значи се е възродил , за да запази българското. Каза , че винаги ще се възражда , когато България е в опасност, за да я спаси.
  От тоя език , казваше , извира със пълна сила - храброст, истина , справедливост, ... свтлост , сияйност , красота, любов, нежност,
  А да , някой тук каза кръвожадност. Прадядо псуваше " семката да ти е .., лъжлива, разбойническа, . , нечовешка "
  Направо си е кръвожадност да се изтреби кръвта , семката , на лъжливите нечовеците с едни такива методи като ...
  И псувните ни са лъжливи днес.

  Бъдете здрави!

  Спароток , поздравления , че ни показваш частица истина!.
  Истината неограничена във времето и пространството. Истината за семката!
  Сигурно има още истина , не е дадено на един човешки живот да покаже цялата. Тя няма начало и край.
  Благодаря за усилието да ни учиш да мислим за истината!

  Рорик.

  ОтговорИзтриване
 16. Анонимен5 юни 2014 г., 15:26

  Рорик, дядо ти е бил абсолютно прав за езика ни. Само малко уточнение. Думите за които е разправял дядо ти ги има и сега, наричат се архаизми. Запазени са в диалектните разновидности на езика ни. Последната езикова реформа никак не е случайна, целта и е била да се отслаби мощта на езика. Архаизмите са думи с различна вибрационна честота. Нашият език е толкова мощен, хиляди години е служил за щит на народностното ни съществуване. Освен това е имал силата да сътворява и одухотворява, но внимавай, и да наранява и дори да убива.( През дните робски и хайдушки, сме изяли доста люти чушки, затова ни е лютив езика, тежко му кой ни предизвика. Бай Радой Ралин)Нашият език е най-развития в Европа и има 9 глаголни времена, с таквоз нящо не ноже да се похвали никой друг европейски език!!! Постигнал е почти 100% аналитичност, което предразполага и към аналитично мислене. Аналитичното мислене е мислене от по-висок порядък. Логиката е линейно мислене, анализа е многопластово. Логиката плете въже, анализа мрежа. Логиката е 2D, анализа 3D (синтеза-4D). Ако мислиш аналитично, не можеш да бъдеш заблуден с логически заблуди като софизма. Бъди здрав и дръж яко за българщината.

  Последния Блъгарин

  ОтговорИзтриване
 17. Много често,споменавате или вие г-н Серафимов или някой от коментаторите.Че траките/българите сме едни добродушни със отворени сърца и неспособни да извършваме зло.По горе се спомена и за ксенофобия.Като едва ли не тя липсва при българите или траките.
  Обаче каквото и да си говорим и да си мечтаем,тези траки(наши деди) са били готови да извършват зверски убийства за да защитят семействата си и народа си.Което всички забравят да споменат.Признавам ,че вие го споменахте някъде из постът или из коментарите.Но на всички анонимни им се иска да не е така.Ако бяхме толкова добри и неспособни да убиваме до сега да се бяхме стопили като сладолед в топъл августски ден.А за ксенофобията мога да кажа само че е нещо напълно нормално и разбираемо,особено когато не един или двама от съвсем друга култура или раса,ами хиляди за маршируват към собствения ти дом.
  А иначе според мен концепцията за духовно извисените и в същото време страховити войни,е много добре изразена в Бхагавадгита.Където Кришна разкрива пред Арджуна ,че когато работи или воюва за справедливостта или истината,то колкото и врагове да посече,той не извършва грях.Нещо което днешните ню-еиджъри интересно защо отказват да споменат.

  ОтговорИзтриване