24.05.2017 г.

ПРЕМЪЛЧАНИТЕ ФАКТИ ЗА НАЙ-ДРЕВНАТА ПИСМЕНОСТ


В училищата ни се преподава, че първите свои азбуки, които нашите предци са използвали, за да документират важни неща са глаголицата и кирилицата. Нашите историци  знаят добре, че има данни за друга, доста по-стара писменост, но не отдават нужното внимание на информацията, която предлага работата “Панонскa Легендa”. Там е казано съвсем ясно, че в дълбока древност, доста преди времето на Кирил и Методий е съществувала особена азбука.

За нея е знаел добре византийския император от фригийски произход Михаил III. Той е човека, който подпомага делото на солунските братя. Ето и думите на произлизащия от средите на траките благородник, документирани в “Панонскa Легендa”: „Богъ, който иска всѣки да постигне истинско познание и да придобие по-голѣма степень (на съвършенство), като видѣ твоята вѣра и подвигъ, извърши (чудо) и сега, въ наши години, като откри букви за вашия езикъ,  нѣщо, което по-рано не е било, но само въ най-първи (древни) времена, та и вие да се причислите къмъ великитѣ народи, които славятъ Бога на свой езикъ.”  [1] c.12.  
  
Изразът най-първи (древни) времена не е особено ясен, но със сигурност се касае за епохите от преди IX век – периода, в който живее Михаил III. Не е казано и кой е изнамерил въпросните букви от най-старо време, нито пък е добавено защо тази древна писменост е подходяща за българската реч. Най-логично е да приемем, че въпросната азбука е принадлежала на дедите ни от времето на Античността.

Като имаме предвид, че бретонеца Вилхелм [2] c.147 и монаха Фулко [3] c.374 считат дедите ни за същия народ, който през Античността е познат под името траки, а и това, че старите българи са отъждествявани с най-големия тракийски народ -мизите в продължение на 1100 години, то въпросната писменост от най-старо време би трябвало да е тракийска.

Логиката трябва да се следва, но има един препъни камък. Касае се за твърдението на наши и чужди учени относно това, че народа на Орфей не е имал своя азбука. Смята се, че при надписите от Ситово, Езерово, Дуванлий, Браничево, Кьолмен, Самотраки, Гордион, Тияна и т.н. са използвани гръцки букви. Хората защитаващи виждането,  че траките заемат писменост от гърците, не уточняват, че по тракийските епиграфски паметници се срещат различни по стил букви.

Ако нашите деди бяха заели писменост от южните ни съседи, то буквите от Ситово, Кьолмен и други места щяха да си приличат, но реалността показва, че във всеки регион писмените знаци имат свои особености. В таблицата по-долу може да се види богатството на форми в буквите от тракийските епиграфски паметници. Това показва, че нашите предци са притежавали азбука дълго време и дори са успели да я развият в няколко варианта. Най-големия брой разновидности показва буква Е, която впрочем изразява един от най-често срещащите се звуци в българския език.За различните стилове букви срещащи се в тракийските надписи специалистите не обичат да говорят. Липсва и желание да се дискутира по въпроса – кой е създал най-старата азбука на Балканите?

Данни има предостатъчно, но те са в контраст с общоприетите теории, в които гърците са представени като просветители на другите народи. Хитро, тихомълком се пропуска факта, че не съществува нито един стар автор, според когото старите гърци някога са създавали писменост.

Херодот определя йонийците като първите хора от територията на Гърция боравещи с писменост [4] I.58. Да обаче бащата на историята е казал на друго място, че йонийците са по произход пеласги, т.е. народ, чиито произход е напълно различен от този на гърците [4] I.56, VII.94. Добавено е и това, че пеласгите (а и коренните жители на Атина - също пеласги) са били погърчени в по-късни времена [4] I.57. *

Реално, пеласгите са част от тракийската общност. Това е и причината Георги Сотиров да нарече най-ранната писменост трако-пеласгийска [5] c.144. Някои прогресивни учени като проф. Калин Поржанов (цитиращ  Ал.Фол),  използват термините трако-пеласги, трако-пеласгийска общност [6] c.28-29. Именно (трако) пеласгите са тези, които занасят писмеността на Апенинския полуостров, по-точно Лациум -“…ex quo apparet aeternus litterarum usus. in Latium eas attulerunt Pelasgi.” [7] Plin.VII.193.

Важно е да се знае, че от трако-пеласгите произлиза Паламед, за когото Плиний твърди, че време на Троянската война е добавил буквите ZΨΦX към старата азбука [7] Plin.VII.192. Причисляването на стария герой към трако-пеласгийската общност не е само мое лично виждане. Въз основа на подробни проучвания, проф. Уйлям Риджуей стига до заключението, че Паламед не е грък, а принадлежи на пеласгите обитавали Аргос [8] c. 211.

                                                                         Древен надпис от връх Драгойна 
http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/original/Dragoina%20nadpis%2003-11%20(218).JPG

Виждаме, че  не само липсват каквито и да било свидетелства относно това гърците да са създавали азбука, но дори хората, които са преработвали старата писменост и са добавяли нови букви, не са гърци по произход, а принадлежат на коренното балканско население, т.е. става дума за наши предци. Как в такъв случай може да се говори изобщо за гръцка азбука? Hе е ли това само умело лансирана и упорито поддържана пропаганда?


http://freesofiatour.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/orpheus_painter3.jpg
http://freesofiatour.com/blog/the-thracian-community

“Учените”, твърдящи, че траките са безписмени пропускат важни сведения от старите исторически извори. Пример може да се даде с Алкидамант, който е пределно ясен определяйки Орфей като човека, който е изобретил азбуката [9] с. 465.

Диодор Сицилийски смята, че тракиеца Лин е дал имената на буквите в гръцката азбука. Старият автор е уверен, че Лин (братът на Орфей) е написал (преди времето на Троянската война) творба, в която възпял деянията на бог Дионис, други важни герои, описал е дори своя живот [10] Diod.Sic.III.67.

Диодор разказва и за това, че подобно нещо - създаване на поеми и биография е направил и Орфей, като добавя и важната подробност, че първата азбука е носела името пеласгийска [10] Diod.Sic.III.67.

Същият автор е уверен, че троянеца Тимет е написал работа известна като “Фригийска Поема”, в която са запечатани древната реч и древните букви [10] Diod.Sic. III.67

За плочици с тракийска (трако-пеласгийска) писменост от времето на Орфей споменава също Еврипид [11] Eur. Alc. 966-959.

От голямо значение е сведението на Аполодор  за това как Агамемнон, Одисей и Диомед принуждават един пленен троянец да напише послание с фригийски букви - Φρυγίοι γράμμασι, за да злепоставят Паламед, на когото завиждат [12] с.77.

В “Държавата”, познатата на всеки специалист работа на Платон, се говори за книги на Орфей и Муcей (Музей) [13] Plat. Rep. 2.364 e.

Павзаний също съобщава за творби написани от Мусей (Музей)  - хим на Деметра [14] Paus. I.22.7  Този герой е син на тракиеца Евмолп – човекът въвел Елевзинските мистерии в Атина.

Корнелий Тацит дава сведения за това, че има предания, в които тракиецът Лин, а също пеласгите Кекропс и Паламед са посочени като създатели на най-ранната азбука [15] Tac.An. XI.14

Доста интересна информация получаваме от работи на живелия през IV в.пр. Христа Алексис, според когото Лин притежавал книги, с които се опитал да образова Херакъл [16] c.459.

Зенобий разказва една интересна, но слабо популярна история, от която научаваме за конфликт, при който Кадъм убива Лин поради това, че Лин разпространява азбука различна от кадмейската [17] с.223.

Подлагайки на анализ сведение на Страбон, Георги Сотиров уточнява, че на стария автор са били известни книги та фригийци и мизи (наречени по-късно българи) още от преди Троянската войнa [5] с.142.

За писания на Дардан – праотецът на трояните говори Плиний Стари, който уточнавя, че творбите на древния герой са били скрити в гробницата му [18] Plin.XXX.2.

Дионисий Скитобрахион твърди, че Лин е създал работа разказваща за живота на бог Дионис, допълнил и други предания [19] c.190.

Както се уверяваме - съществуват планини от информация за писменост у траките и то още преди Троянската Война. Обърнете внимание - за Орфей и Лин дори се твърди, че са създатели на азбуката. Плиний пък определя пеласгите като разпространители на азбуката в Лациум – областта, в която е разположен Рим.

По необясними причини, учените твърдящи, че траките са безписмени, пренебрегват свидетелствата на Алкидамант, Алексис, Аполодор, Диодор Сицилийски, Дионисий Скитобрахион, Еврипид, Зенобий, Павзаний, Платон, Плиний Стари, Страбон, Тацит.

Реално, има още един cтар автор, който макар недиректно определя (трако)пеласгите като първия народ боравещ с писмеността. Това е Херодот - бащата на историята. Напомням, че според него йонийците са първите усвоили азбуката [4] I.58, а йонийците от негово време са погърчени пеласги [4] I.57.

     Монументален фригийски надпис от VIII век преди Христа

Някои съвременни изследователи като Джейн Елън Харисън са на мнение, че писмеността ползвана от Лин и Орфей е от същия тип като писмеността от остров Крит (от времето на Бронзовата епоха) [20] с.467. В това виждане има логика понеже тракийското присъствие на Крит е неоспоримо както от гледна точна на археологията, така също и от гледна точна на ономастиката.

Критските названия Пергам, Гортиния, Даво, Прайсос, Ида, Сетоя, отговарят на тракийските Пергам, Гординия, Даос-дава, Прасиас, Ида, Сети-дава. Самото име на столицата на острова – Кносос е сродно на нашия топоним Книшава. Той е дефиниран като тракийски по произход от Иван Дуриданов [21] c.77.

Един от първите учени, които определиха траките като стари поселници на Кносос е Бердржих Хрозни [22] с. 219-220. По-късно, холандския изследовател Петер ван Сусберген откри тракийски топоними, етноними и лични имена, документирани с Линеар А и Линеар Б [23] с.26-39. Като пример могат да бъдат посочени Арей, Питак, Диза, Бузо, Гета, Бата, Котис, Одрис.

Има обаче една важна подробност, която трябва да се спомене. Така наречените линеарни писмености, които Харисън свързва с Орфей, не се зараждат на остров Крит, а са донесени от Балканите. Това важи и за предшестващата ги минойска йероглифна писменост. Преди доста време, още през 70-те години на ХХ век, бе установено, че знаците от Градешница, Караново и т.н. показват прилики с най-ранното критско писмо  [24] с.155-158.


Знаци от най-древната писменост - тази от Балканите по Sh.M.M.Winn
http://www.prehistory.it/ftp/img_winn/fig_4.jpg
http://www.prehistory.it/ftp/winn4.htm

С напредването на археологичните проучвания стана ясно, че в земите обитавани от траките е възникнала най-древната писменост, от която се развиват използваните на Крит Линеар А, Линеар Б и т.н. [18], [19], [20]. Те от своя страна показват голяма близост с глаголицата, а дори и със старобългарските руни. Това е индикация за общите им балкански корени.


 Сравнение на знаците от неолитната/халколитната балканска писменост с Линеар А, Линеар Б и глаголицата


 Сравнение на старобългарските руни със знаците на критската писменост от Бронзовата епоха

Като имаме предвид всички тези данни, чудя се, колко безочлив трябва да е някой, за да определи далечните ни предци като безписмен народ. Как е възможно уважавани учени да пренебрегват толкова много важни свидетелства? В продължение на около половин хилядолетие, редица гръцки автори говорят за тракийски книги, това просто няма как да е временно объркване. Западни изследователи публикуват работи за връзката между микенската и минойска писменост със знаците от Градешница, Караново, Вълчи Дол, Винча, Тартария и т.н., а у нас тази важна информация е почти неизвестна, никой не и прави труда да я разпространи.

От една страна ценните данни биват игнорирани, от друга се излиза с безпочвеното твърдение, траките са безписмен народ. На какво се базира това твърдение? Нали в науката това, което се каже, трябва да се докаже? Ако професионалистите не се придържат към основните изисквания на науката, то имат ли правото да се наричат учени? 

Не мога да разбера каква е причината за неглижирането на постиженията на дедите ни? Не мога да разбера и каква е причината за прехласването на нашите специалистите по народите, които реално почти са унищожили културата ни, приписали си положителни неща извършени от предците ни, а името на народа ни са очернили с безброй лъжи? Защо е нужно да се кланят на чужденците, които са ни ощетили и същевременно да отричат, че сме наследници на Орфей, Залмоксис, Спартак и Ситалк?

Та нима ние нямаме с какво да се гордеем? Не само най-ранната писменост е изобретение на далечните ни предшественици. Те са изнамерили колелото, с което се поставя началото на транспорта на суровини и стоки за обмен. Дедите ни първи започват да обработват златото, издигат най-старите градове на Европа. От нашите земи се започна разпространението на организираното земеделие и скотовъдство.

На тракиеца Дионис Ариан приписва полагането на основите на индийската цивилизация. Ирландците определят дошлите от Тракия болги като хората прогонили лъжата и измамата и създали първите закони на страната. Според Хиполит религията на галите е основана на учението на Залмоксис, вярва се, че друидите са инструктирани лично от обожествения тракиец, за чиято мъдрост и лечителски способности разказва Платон. Родения в земите ни Спартак даде надежда на угнетените и им показа, че няма вериги, които да не могат да бъдат счупени, стига да има воля и желание за това. 

Постиженията и заслугите на дедите ни са огромни и е редно това да бъде признато, като същевременно бъде обяснено кой и защо е очернил името на народа ни, кой е горил книгите ни, кой е посял разделение сред нас организирайки промиване на съзнанието на милиони наши братя и сестри от Румъния, Македония и др. места.

Достойните, преданите на Родината изследователи трябва да запалят факла и да покажат истината, която ще ускори възраждането на България. Вече няма време за изчакване, няма време за съмнения. Длъжни сме да уважим паметта на дедите си, които се жертваха, за да ни има нас. Длъжни сме и на младото поколение, на което трябва да предадем духа на истинските българи.Използвана литература:

1.И.Дуйчев, Изъ старата българска книжнина -I,  Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство, Второ поправено и допълнено издание, Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, Печатница Р. Младеновъ, София, 1943;
2. LIBI, IV, Съст. М.Войнов, В.Гюзелев, С. Лишев, М.Петрова, Борислав Примов
Редактори
 В.Гюзелев, С. Лишев, М.Петрова, Б. Примов, БАН, София, 1981;
3. Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971;
4. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
5. Г.Сотиров, Чие писмо е Линеар Б?; http://www.ivanstamenov.com/files/linearb.pdf
6. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
7. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
8. W.Ridgeway, The Early Age of Greece, Cambridge Uniersity Press, C.J.Clay & Sons, London, 1901;
9.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
10. Historical Library of Diodorus the Sicilian, publ. in Vol. II of the Loeb Classical Library Edition, 1935 http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/3E*.html
11. Euripides, with an English translation by David Kovacs, Harvard University Press, Cambridge, 1994;
12. P.Ceccarelli Ancient Greek Letter Writing: A Cultural History (600 BC- 150 BC), Oxford University Press, Oxford, 2013;
13. Plato, Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Paul Shorey. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1969;
14. Pausanias, Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918;
15.Tacitus, publ. in Vol. IV of the Loeb Classical Library edition of Tacitus, 1937 http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Tacitus/Annals/11A*.html
16. Sarah Burges Watson, Muses of Lesbos or (Aeschylean) Muses of Pieria?  Orpheus’ Head on a Fifth-century Hydria http://grbs.library.duke.edu/article/viewFile/14541/3887
17.G.Shape, The Origin and the Structure of the Greek Tongue in a series of Letters, pr.William Richardson, London, MDCCXXVII;
18. The Natural History. Pliny the Elder. John Bostock, M.D., F.R.S. H.T. Riley, Esq., B.A. London. Taylor and Francis, Red Lion Court, Fleet Street. 1855.
19.Karen Ní Mheallaigh, University of Exeter, UK , THE ‘PHOENICIAN LETTERS’ OF DICTYS OF CRETE AND DIONYSIUS SCYTOBRACHION, Published by Cambridge University Press,  The Cambridge Classical Journal (2012) 58, 181–193 
20. J.E.Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Princeton University Press, Princeton, 1991;
21.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
22.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952;
23.P.van Soesbergen, Thracian Personal, Ethnic and Topographic Names in Linear A and B. – Kadmos, 18, 1979;
24. Вл.Георгиев, “Траките и техния език”, БАН, София, 1977;
25.H.Haarman, Einführung in die Donauschrift, Helmut Buske Verlag Gmbh, Hamburg, 2010;
26.H.Haarman, Das Rätsel der Donauzivilization, Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, Verlag C.H.Beck, München, 2011;
27. Р.Ръгли, “Изгубените Цивилизации на Каменната Ера”, Бард, София, 1999

* Херодот определя пеласгите като най-старите обитатели на Атина, а за това, че не просто Атина, но и цялата Атика е обитавана от траки още в най-дълбока древност научаваме от Страбон –“Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus…” http://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/strabo/7g*.html

Свидетелството на Страбон е поредното доказателство, че пеласги и траки са едни и същи хора, или по-точно – две групи делящи един  и същ произход.


85 коментара:

 1. „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е НАШАТА ЩАСТЛИВА ОРИС ПО РОЖДЕНИЕ!“ РУМЕН РАДЕВ

  Честит Празник на Българската писменост на всички участници в „Спароток блог“!
  И да не хленчим, че никой не ни поддържа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честит празник!!! Като се поддържаме един друг, ще ни помага и Господ!

   Изтриване
  2. И ти да си жив и здрав и Господ да ти бъде съдружник във всяко твое дело!!!

   Изтриване
  3. Анонимен25 май 2017 г., 0:28

   Честит Празник на Българската писменост на всички посетители в „Спароток блог“!
   Павле, благодарности за твоята работа и упорството ти в търсенето на истинската България!
   Сполай
   ИТ

   Изтриване
  4. Павка, обади ми се.

   Изтриване
  5. Познавам много хора с име Любен...как да разбера на кого да се обадя :)

   Изтриване
 2. Благодаря Ви за Лековитият материал..Пробуждането идва....Душата ми го вярва ...А истината зависи от всички ни...Бъдете здрави...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пробуждането започна, но това плаши душманите и ще се опитат да пречат. Не бива да се оставяме!

   Изтриване
 3. “Книгите както на фригийците, така и на мизийците”, пише Страбон, “ни връщат във времената преди Троянската война." A Павзаний съобщава,че е имало спор между фрийгийците и египтяните относно това, кой от двата народа е по-древен.Ще си позволя да цитирам Херодот:
  Експериментът

  Докато Псаметих-гръцкото име на фараона Псам-тик I (663–609 г.пр.н.е.) не им станал цар, египтяните вярвали, че са най-древният от всички народи. Ала откакто се възцарил Псаметих и решил да узнае кои са най-древните люде, оттогава египтяните признават първенството по древност на фритийците, но не престават да се мислят за първи в останалото. И тъй, Псаметих, като не успял чрез запитване да установи кои люде са най-древни, измисля за това следния начин: взема първите две новородени деца и ги дава на един пастир, за да ги отгледа на кошарите, като заръчва никой да не проговаря дума пред тях, да остави дечицата да лежат сами в празна колиба и да им докарва от време на време кози, та да се насукват с мляко, и да върши всичко друго по гледането им. Псаметих заръчал да сторят това, понеже искал да чуе коя дума ще изговорят децата най-напред, след като мине неразбираемото им бебешко бърборене. И се случило точно както очаквал — към края на втората година, откакто взел да ги гледа козарят, като отворил един ден вратата да влезе, и двете дечица притичали с протегнати към него ръчички и казали „бекос“. Когато чул тази дума за първи път, козарят не й обърнал внимание, ала понеже все нея слушал при честите си влизания да наглежда децата, той известил господаря си и по негово нареждане ги завел при него. Щом чул децата, Псаметих се заел да проучи кой народ именува нещо с думата „бекос“, разпитал и узнал, че фригийците наричат хляба си „бекос“. Така, след като направили извода от този случай, египтяните признали, че фригийците са по-древен народ от тях.
  И сега да си представим две пеленачета отгледани до 2-годишна възраст от козар/овчар в кошара с козе/овце,хранени с млякото им.Естествено е,че единствените звуци дето са чували е блеенето на овцете/козите и храната е млякото им,едва ли хляб.Така ,че е нормално да произнесат първата си дума като бееее ..:-) беки ,откъде ще са чули за бекос(хляб)??? Тука вече не вярвам на Херодот,обаче знам 100% ,че в някои райони на България все още наричат гальовно БЕКИ малките на овцете.....
  Аз вярвам на Страбон,че фригите и мизите са имали собствена писменост,защо ще го пише ако не е вярно.За кои мизи и фриги говори,азиатски или балкански - няма значение,те са се придвижвали по разни причини на разни територии,сменяли са имената но бриги/фриги/мизи са си все същите племена с пра-родина Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фригите са имали писменост преди Троянската война, но това не съвпада с общоприетите теории и поради това доказателствата се игнорират. Има монументални надписи с името Мита-Мидас, но те са датирани 8 в.пр. Христа, макар в асирийски документи от 12 в.пр. Христа да се споменава цар Мита. Просто при датировката се следва общоприетото, а дали то е истина...

   Изтриване
  2. Древни,ама сега сме най дребни!кво се занимаваш с тая умираща долна нацийка бе Павка!Не виждаш ли че няма смисъл!?Децата бият учителките в училищата,пълна деградация ти се хабиш за тая проста рая.не заслужават тия България и,хора като теб да се жертват,остави ги няма смисъл.

   Изтриване
  3. Хахаха! От района на Солун ли ти е IP адресчето и на теб уважаеми анонимен 7 януари 2020г.,19.38! Загивате бавно , но за сметка на това безславно! Мъчно ми е за вас, но света го иска!!!

   Изтриване
 4. А въпросът ми беше: За книгите,както на фригийците, така и на мизийците,за които пише Страбон.Щом говори за книги(не за надписи по обекти) на какво ли са били записвани:глинени плочки,пергамент и т.н.Има ли изобщо книги преди времената на Троянската война?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот свидетелства, че материала, който варварите ползват като основа за писане са кожите. При условията на нашия климат, дори никой да не е издирвал и унищожавал старите книги, самото време ги е заличило. Ако при нас държавността не бе прекъсната няколко пъти, държавните служители биха преписали старите хроники и така бихме имали запазена и най-старата си история.

   Изтриване
  2. Антони Стоев24 май 2017 г., 18:12

   Здравейте, Българи! Съгласен съм, че част от старите текстове са заличени от времето. Но не съм съгласен, че прекъсването на държавността ни е причина за това. Гърците също са били завладявани няколко пъти. Според мен е налице умишлено унищожаване на древните български писания станало през различни периоди.
   1. В началото на римското завладяване повлияно от силната позиция на гръцката култура
   2. При т. нар. покръстване при княз Борис. Тогава са преследвани и избивани всички, които гръко-византийската църква определя за езичници. Унищожавано е и всичко, което напомня за езическото ни минало в това число и книги. Според новата книжовна традиция тогава преписи са правени само на автори одобрени от църквата в Константинопол. Тази практика продължава и при следващите ни владетели. В този дух са написани и всички нови творения и по времето на Симеон, и след това.
   3. Завладяването от Източната Римска империя. Омразата на Василий към българите е известна на всички.
   4. Завладяването от Османската империя. В стремежа да се прекърши гръбнака на народа ни е унищожавано всичко, което би ни помогнало един ден да се осъзнаем като българи.
   5. Доминиращата роля на гръцката църква над българската през 18 век.
   6. Последният етап не мога да го определя точно. Всички знаем, че Г. С. Раковски е имал достъп до древни текстове. Доколкото е известно към момента, той е последният докосвал се до тях. Къде и как е станало това предстои да се разбере. Очевидно въпреки масовото унищожение на древната българска писменост, нещо от нея е оцеляло до края на 19 век. За това, кой и как е унищожил тези последни текстове имам две предположения. Едното свързва гръцкото влияние и манастира в Атон, където са се съхранявали български книги. Другата вероятност е Руското управление след Освобождението.

   Изтриване
  3. От България са изнесени много книги, а някои са унищожени веднага при намирането им от фанариотите. Стари ръкописи биват също измити, за да се използва пергамента за ново писание. Това е практика предимно на южните ни съседи. Ако те биха дали достъп до старите си ръкописи, за чиято направа е ползван български пергамент, то може да излезе нещо интересно, но се съмнявам, че някога това ще стане.

   Изтриване
  4. Трябва да се претърсят помашките села. Според някои възрожденци повечето от християните в България, които са приели исляма, са сторили това не чрез насилие от османците, а за да избягат от рекета и терора, на който са подложени от фанариотите. Та нищо чудно да са скрили все някъде някоя и друга стара книга.
   Антон Глогов в книга пише, че е чел книгата на Богомилите, преписана и на турски език. В тази книга според него е описана и историята на България. И би трябвало да има копия от нея в хранилищата за стари ръкописи в Турция.

   Изтриване
  5. Българските мюсюлмани наистина, поне до скоро бяха носители на старите традиции. Как е сега не зная, някои приятели казват, че положението е променено в следствие на радикализация. Не ми се вярва да е чак толкова зле, но все пак аз отдавна не съм бил в Кърджали.

   Изтриване
 5. ирена янчева24 май 2017 г., 15:48

  Здравей, Павел ! Статията много ми допадна - невероятно силна база данни, библиография и артефакти ! Радвам се, че сподели с нас всичко това точно в дена на празника " 24 май " - това бе най- добрия подарък !!! Искрено благодаря от сърце !
  Подкрепям напълно доказаната научна теза, че в земите на нашите предци трако - пеласгите е възникнала най - древната азбука и съответно най - ранните жанрове от Античната литература, създадени от Лин, Орфей, Тимет и др. Възможно ли е да бъдат открити тези творби днес за науката по съхранени късни преписи или като част от следващи преработени версии ( има такива случаи при други имена и традиции ) ? До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам представа дали древни ръкописи са оцелели до днес, ако не враговете, то времето ги е погубило защото са били писани на обработена кожа, а тя е нетрайна във влажна среда.

   Изтриване
  2. Според някои изследователи, архивът на българските царе е бил съхранен в манастир между Търново и Плиска. Преди освобождението от турско е бил открит от обикалящите руски "търсачи на истината" и няколко каруци с древни книги и документи са били изнесени от манастира. От тогава следите им се губят.

   Изтриване
  3. Възможно е това да е вярно, но в случай, че е същестувал такъв архив през 19 век и то в Северна България, как Паисий, който ревностно е търсел точно такава литература, не е казал и дума за въпросния архив. Иначе от страната ни са изнесени товари с ценни книги за Русия, това не е тайна, въпросът е дали наистина сред тези книги е имало исторически произведения?

   Изтриване
 6. Здравейте, господин Серафимов! Имам един въпрос, по който спорих до преди малко във ФБ. Как се отнасяте към твърденията, че използвайки кирилицата, ние няма де можем да се приобщим към западната култура,че кирилицата ни е привнесена от Русия през 29 век, за да ни зароби културно, че е добре да въведем латиницата като паралелна азбука в България?
  Юлия Йотова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная кой твърди, че кирилицата е привнесена от Русия, това е крайно несериозно. Ето какво казват руските лингвисти:

   “ Когато в края на 10 столетие в Русия беше прието официално гръцкото християнство, неговите разпространители в руска земя бяха главно български духовници. По този начин българският език стана основа на руския черковен и руския литературен език.“ М.Фасмер, цитиран от М.Попов, Българскиятъ народъ между Европейскитѣ Раси и Народи, София, Придворна Печатница, 1938;

   “Влиянието на българския език се чувства у русите и сърбите още извънредно силно чак до 18 столетие, това влияние отслабва едвам в 19 столетие, когато народно езикови елементи навлизат в литературата на тези два народа и изместват влиянието на старите черковни въздействия. Тези въздействия са били особено силни защото и руският черковно-славянски език показва твърде много български и то отчасти направо източно български елементи”.

   М. Фасмер, Die Bulgarische Literatur im Zeitalter des Zaren Simeon und ihre Bedeutung für die Orhodoxe Slawenwelt, Berlin, 1929   "Ортографията на нашите (т.е. на руските, б.а.) ръкописи от средата на XV век е отражение на ортографията на южнославянските (по-точно на среднобългарските) ръкописи. Ясно е, че между средата на XIV и средата на XV век руската писменост е попаднала под твърде силното влияние на южнославянската писменост и в последна сметка се е подчинила на това влияние".

   Алексей Соболевски

   "България през XV век като цяло е този огромен център, през който преминава византийското влияние в Сърбия и Русия, център, през който това влияние получава своята славянска окраска, укрепило се в многобройните преводи, в които е отразена писмената реформа на патриарх Евтимий.”

   Дмитрий Лихачов


   Да се въвежда латиница в България е безумие и предателство спрямо дедите ни. Това е моето лично мнение.

   Изтриване
  2. За латиницата и аз скачам :) Притеснява ме фактът, че доста хора го мислят, но да се надяваме, че няма да наклонят везните към своите виждания. Аз си имам мнение по въпроса, още повече, че съм специалист (надявам с :) и по двата езика - руски и български, и знам добре за какво става дума. Благодаря за отговора.
   Похвала и за чудесния Ви нов труд "История на славните българи". Поръчах си я и тя ще бъде още една настолна книга в моята библиотека наред с другата Ви :) Честит празник!

   Изтриване
  3. Уважаема госпожо Юлия Йотова, Анонимен24 май 2017 г., 21:21, ако това не е нежелателно за Вас, бихте ли споделили чии са твърденията за които пишете. Много е интересно. Все пак ще имаме поглед върху мнението на различни прослойки от "нацията", нарочно не пиша народ, защото твърденията може да не са на етнически българи. Все пак, да не забравяме, че кралете на "културна" Франция са полагали клетва над българско евангелие, написано на кирилица и глаголица, без да знаят това. И ние ще се приобщаваме към нации, с претенции за величие но избиращи неподходящи управници, какъвто например е и новоизбрания президент на Франция, Макрон, който има слаби познания по география.

   Изтриване
  4. Уважаема госпожо Юлия Йотова, Анонимен24 май 2017 г., 21:21, ако това не е нежелателно за Вас, бихте ли споделили чии са твърденията за които пишете. Много е интересно. Все пак ще имаме поглед върху мнението на различни прослойки от "нацията", нарочно не пиша народ, защото твърденията може да не са на етнически българи. Все пак, да не забравяме, че кралете на "културна" Франция са полагали клетва над българско евангелие, написано на кирилица и глаголица, без да знаят това. И ние ще се приобщаваме към нации, с претенции за величие но избиращи неподходящи управници, какъвто например е и новоизбрания президент на Франция, Макрон, който има слаби познания по география.

   Изтриване
  5. До Анонимен24 май 2017 г., 22:33

   Латиницата е твърде бедна за речта ни, а пък да се използва аргумента, че така по-лесно ще се приобщим към евпейската общост е направо смешен. Защо никой не натиска гърците да си оставят азбуката в полза на латиницата? Ако някой предложи това там, няма да свърши добре, у нас обаче разни индивиди си позволяват да предлагат недомислици.

   "История на славните българи" е само началото, трябва да се появят още много книги защото и много невярна информация е разпространявана в миналото, а и все още се разпространява.

   Поздрави!

   Изтриване
  6. А кой Ви обясни, Г-жо Йотова, че западната култура, особено в днешното „модерно“ разкапано състояние стои на по-високо ниво от културата на Източна Европа?! И защо нашите южни съседи като се считат за „по-западни“ от нас не са постъпили досега, както Вие съветвате? НЯКОИ много биха се радвали да изгубим нашата национална идентичност и дават много пари това да се случи! Вековното манипулиране на историческата истина е ясно доказателство за това.
   Прощавайте за откровеността, но аз бих се срамувал безкрайно да отправя подобно запитване!

   Изтриване
  7. В България отпорът срещу въвеждане на латиница също ще бъде чутовен. Нямам и грам съмнение. Всеки може всичко да казва във Facebook или дори в различни интервюта, но ако се изправи срещу Азбуката... народът ще го разкости.

   Изтриване
  8. Така е, но провокациите няма да спрат, провокаторите просто опипват почвата от време на време. Важно е да не се оставяме да ни приспят.

   Изтриване
  9. До Анонимен24 май 2017 г., 23:33

   Не мисля, че г-жа Йотова счита западната култура за превъзхождаща нашата. Г-жа Йотова само представи изказване на някакъв човек в социалните мрежи.

   Изтриване
  10. Здравейте, г-н Серафимов бих искал да Ви попитам от къде мога да си поръчам книга на Ганчо Ценов, защото на няколко места попадам на изказвания , че негови книги не се издават в България понеже бил фашист и прочие, но онлайн намерих и все пак не съм сигурен , че написаното в тези книги ще отговаря на истината (на това, което е писал Ганчо Ценов ) и затова ще Ви помоля ако можете да ме ориентирате .Благодаря !!!

   Изтриване
  11. Г-н Цочев, книгите на Ценов се продават в книжарниците на Хермес, но някои могат да бъдат намерени и в интернет:

   http://www.imadrugpat.org/krovatova.pdf

   https://chitanka.info/book/5004-krovatova-bylgarija-i-pokrystvaneto-na-bylgarite

   https://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Изтриване
  12. Ив. Донова5 март 2019 г., 12:55

   Цв. Цочев книги на Г.Цочев може да изтеглите и от тук: http://www.spiralata.net/booklist.php?LangID=0&Letter=%D6

   Изтриване
 7. Уважаеми господин Серафимов. Всичко което описвате в студията си е известно на много хора в и извън България. Но, защо не назовете пряко причинителя на това "унищожаване" на тракийската идентичност. Или не е известен? Например, обвиняват се български учени, че не публикуват тези данни! Но за да се напечата тяхната работа, тя минава през "цензори" и може да не бъде одобрена. А те искат да правят научна кариера и тя трябва да е в "правилната научна теза, споделяна и от световните светила". Освен това българската наука може да бъде "осмяна" от "световната научна мисъл която си служи с авангардни методи и технологии", невъзможни за "примитивна България". В противен случай техните разработки няма да се публикуват и сбогом доцентура или професура. Кой е този "неизвестен" унищожител! Или има таен заговор? Защо? Нека някой от "смелчаците" пишещи в Вашия блог да назове, да напише името, държавата или организацията, която от векове стои зад тези действия. Значи тракийските букви не са славили "нечий бог" и за това не ги е имало! Кой манипулира световната информационна система, включително и днес, защото статуквото се запазва. Нека "знаещите" дадат отговор "кой, защо, кога и как" унищожава сведенията и културата на една общност. Бих се радвал на смели участници. Другото е само "благи пожелания". Пишете "Постиженията и заслугите на дедите ни са огромни и е редно това да бъде признато, като същевременно бъде обяснено кой и защо е очернил името на народа ни, кой е горил книгите ни, кой е посял разделение сред нас организирайки промиване на съзнанието на милиони наши братя и сестри от Румъния, Македония и др. места.
  Достойните, преданите на Родината изследователи трябва да запалят факла и да покажат истината, която ще ускори възраждането на България. Вече няма време за изчакване, няма време за съмнения. Длъжни сме да уважим паметта на дедите си, които се жертваха, за да ни има нас. Длъжни сме и на младото поколение, на което трябва да предадем духа на истинските българи." "Достойните, преданите на Родината изследователи" или няма да бъдат допуснати до публичност или ще бъдат физически елиминирани. И това от векове. В случая, освен перо трябва и още нещо. Какво да се направи и как да стане, това е нужно, не безлични пожелания, които след две ракии на следващия ден ще са само приятен спомен. Нужна е държавност в истинския смисъл на тази дума, а видимо ние я нямаме и до днес. Но за това трябва да се "пробуди заспалия народ" или поне това което все още е останало от него. Дали ще има смелчаци да се заемат със събуждането.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То ще си каже господине, ако не се намерят смелчаци и не бъдат ли тези смелчаци подкрепени от народа, то загиваме всички вкупом.

   Изтриване
  2. Анонимен25 май 2017 г., 8:36

   Павле ти от смелчаците ли си? Виждам в използваната ти литература автори, които не са поддръжници на автохтонната ти теория, ти как им съвместяваш трудовете в твоите историйки? Да не би да си извадил определени абзаци от техните трудове и да си ги представяш във видоизменен вид, за твои като си ги напасваш?

   Изтриване
  3. До Анонимен 24. май 22:52

   Уважаеми Господине,

   Сигурен съм, че знаете отговорите на въпросите, които поставяте, както ги знаят и много други българи. В основата на цялото нещастие е богът на този свят – Мамонът, богът на парите, сатаната, ако щете и неговите жреци – световните финансови магнати. Промяната не случайно бе извършена така, че България и другите източноевропейски страни да бъдат ограбени и поставени на колене пред световния банков елит. Властта на парите е използвана навсякъде, за да доведе до тяхната неограничена власт в световен мащаб (в предходния етап се говореше за „пролетариат“ и „комунизъм“, които сега се замениха с „глобализъм“).
   Вие виждате, че напоследък и „най-силният“ човек в света, американският президент, е жестоко атакуван, ако се отклонява от стриктно налаганата му политика. Патриоти, които говорят истини, като Виктор Орбан са заплашвани със санкции и оклеветявани, че говорят с „езика на омразата“(разбирай: езика на истината).
   България в момента е като едно проскубано гладно куче на каишка, чакащо да му подхвърлят подаяния в паничката. Медиите, включая БНТ, също се владеят от парите, които манипулират чрез тях съзнанието на хората. Световни и регионални политически и военни съюзи са само етапи към постигането на крайната цел. Ако нямаше други сили, които да се противопоставят на това развитие, всичко вече отдавна да е един свършен факт.
   И понеже търсите „смелчаци“, мисля че тъкмо Павел Серафимов е един от тях, въпреки че неговото оръжие е само ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА!

   Изтриване
  4. Явно Павел не е от смелчаците щом не отговаря. И той е като "патриотарката" Цв. Кирилова т.е. "интереса клати феса". Напазаруваха ги с финикийските потоци, и за да усвоят средствата имитират писане макар и безогледно.

   Изтриване
  5. Мислиш ли, че се притеснявам от мнението на хора, които не ме познават?

   Изтриване
  6. Анонимен6 юни 2017 г., 23:57

   Кой манипулира световната информационна система, включително и днес, защото статуквото се запазва. Нека "знаещите" дадат отговор "кой, защо, кога и как" унищожава сведенията и културата на една общност. Бих се радвал на смели участници. Другото е само "благи пожелания"...Не е въпроса кои манипулира световната информационна система а,защо позволяваш да те манипулират и управляват!

   Изтриване
  7. Търсите смели участници, а същевременно се криете в сянката на анонимността...не е ли малко странно това?

   Изтриване
 8. Серафимов, написал си добър материал, но с коментарите ти го съсипваш! Не знам откъде ги измисляте тези , че някой е тръгнал да заменя Кирилицата с Латиница....? Посочете официален документ, а не конспиративни теории.Серафимов, прави разлика между история и конспирация!
  Анонимен25 май 2017 г., 12:14 - не съм този до когото си писал! Не мисля, че трябва много акъл, за да се сетиш,че не чуждите са те обрали, а твойте си - бившите ченгета на ДС - те окрадоха и капиталите и историята на България.В момента са приклекнали на обидното поведение на Путин при вчерашната му визита в Македония. И траят!Оглушително траят! Престанете да търсите външни врагове.Всичко, което е причинено от въгшните, първо е било замислено от българите! - Скарабей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хитър опит да внушиш лъжи, но неуспешен :)

   Разделението между българите винаги е финансирано, инсценирано и потдържано от чужденци.

   Изтриване
  2. Ти сам казваш, че всяко обвинение трябва да се докаже.Кое точно е лъжата, която искам да внуша?Серафимов,дай ми пример на убит от чужди, велик българин?Извън войните.Няма такъв, всички са убити със съучастие на българи.Това не е нихилизъм, а неприятна реалност! - Скарабей

   пс - Ако не ти е приятно няма да пиша. Не съм тук за да се карам с никого.Не съм такъв човек.Само напиши,че не желаеш мои коментари и ...няма проблем!

   Изтриване
  3. „Скарабей“ е стара, позната контра! Но изглежда, че наистина не сме сами:

   „...ако искаме наистина славянските народи да стоят обединени, това може да стане само, АКО УВАЖАВАМЕ ИСТОРИЯТА. А историята много ясно сочи, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ИСТОРИЧЕСКАТА РОДИНА НА СЛАВЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА.“ Румен Радев, БНТ, 25. май 2017г.

   Изтриване
  4. Скарабее, мисля, че вече ти беше указана „лъжата, която искаш да внушиш“. А една друга неистина, която излагаш е, че вчера не Путин е бил на визита в Македония, а Георге Иванов – в Русия.

   Изтриване
  5. Да, ние сме в основата, дедите ни са създателите на така наречената славянска езикова група. А скарабея...то името му сочи къде са му корените.

   Изтриване
  6. Серафимов,остави Скарабея, той е безобидна животинка и няма вина , че около него има много фекалии.Очаквам отговор на въпроса, който ти зададох.И не, "вие" не сте дедите!Отдавна не сте!И аз нямам обяснение с какво този народ заслужи израждането си.Впрочем, имам си...Ама, това си е божия работа! - Скарабей
   Отиди и чети Блиц, за да разбереш, че не хвърлям напразни обвинения.Виж реалния облик на съвременния българин!

   Изтриване
  7. http://www.faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/iliyan-vasilev-sled-24-ch-malchanie-radev-s-ruski-oporni-tochki-a-ne-s-balgarska-pozitsiya

   Изтриване
  8. До Анонимен25 май 2017 г., 16:46. Питаш кой ли, този който смени номерата на автомобилите, т.е., с един куршум два заека. А идеята е на евреина с конската усмивка Петър Стоянов. В песенния конкурс Евровизия България участва с песен на английски език. Те ти азбука, те ти език. Смешно, ако не е тъжно. Интересно , че пращаш Путин във вековете преди новата ера. Не Путин ти е виновен, а световното еврейство. Получи конкретен отговор. Сега да те видим, как ще умуваш по въпроса. Ако смяташ Фердинанд, за българин, който през Балканската война подарява Македония на Сърбия и Гърция си в грешка. Той е евреин, роден в Австрия с фамилия Кохари, закупили титлата Кобургота. Днес един етнически евреин, Соломон Паси, син на "изявения комунист" Исак Паси, ни набутва в сферата на Исраел. Още ли доказателства искаш. Майката на Иван Шишман е еврейката Сара, сиреч той е чист евреин според еврейските закони. И после, Османско присъствие за 500 години. А тези 200 години византийско присъствие.

   Изтриване
 9. Петя Великова25 май 2017 г., 19:50

  Много ми липсваха Вашите статии. Благодаря, че ги подновихте! Бих искала само да вметна, че в Американския колеж българчетата по история, в частта за Европа, учат за всички др.държави но не и България. Мисля, че беше отделен един ред само. Учебникът е мн обемист и изцяло на английски (9 или 10 кл). Скандално!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е ужасно, така се подготвят еничари!

   Изтриване
  2. Еничари изглежда са нужни на ЕС! Та нали точно за това наказват Орбан – че се възпротиви в Унгария да се възпитават унгарски еничари!

   Изтриване
 10. Доста забавни коментари. Сега да ви кажа някои истини, а вие си плюйте след това.
  Шрифта на който си пишем коментарите е руски. Кирилицата е реформирана от Петър I Велики /руски/ с цел по-лесното им отпечатване. А че Кирилицата е БЪЛГАРСКА АЗБУКА, бе гласувано през 1995 година със специална декларация от руската дума / парламент/. Така че става въпрос за авторство за оформление на буквите, а не за произхода им. Всичко останало е евтина маниполация.
  Колкото до изявлението на Путин - направих си труда да прочета какво е казал - македонска земя. Не Република Македония, или БЮРМ. Технически погледнато, тема Македония обхваща както Солун / родното място на св. св. Кирил и Методий - за тези които не знаят/, но и Охрид като най-голям книжовен център на Първата Българска Империя. Така че ако нашите политици бяха и държавници, можеха да благодарят на "другаря" Путин за намека отправен към македонските историчари относно произхода им.
  Относно статията, бих искал да Ви благодаря за нея г-н Серафимов. И да ви пожелая да напишете още много статии в този дух. Имаме нужда от тях.
  И никога да не забравяме - ние БЪЛГАРИТЕ имаме празник за нашата азбука, поради простата причина че имаме наша азбука, за която да имаме ден на който да я почитаме. Честит светъл празник на всички.
  А за тези на които им харесва латиницата, нека да напишат на нея - жена ми отиде да види къра на съседа. И да си седят без празник.
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Янков, следващата статия ще е интересна. Представям доказателства за това, че името българи, или по-точно прототип на името българи е съществувал още преди Троянската война и това е име на тракийски народ, който е направил поход до Индия.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Г-н Янков,

   Мисля, че сте прав за „нетактичността“ на руския президент. Точно така, той не каза „от Македония“ като за отделна държава, а от „македонската земя“, както има и „Добруджа“, „Мизия“ и „Тракия“. И въпреки че нашите политици реагираха съвсем умерено, БНТ се изхвърли с квалификацията „ОСТРА реакция на българските политици“! Явно е, че тук се обслужват чужди интереси с цел противопоставяне на България с Русия!

   Изтриване
 11. Анонимен26 май 2017 г., 8:26

  Нямаше да имам нищо против теб ако правеше само наука, а не влагаше патологичен патос.

  https://www.blitz.bg/lyubopitno/evrika/unikalna-nakhodka-v-peru-preobrshcha-istoriyata-na-noviya-svyat_news515938.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добри човече, дай пример, посочи ми твоя, публикувана някъде работа. Аз съм от тези, които са готови да се учат, възнамерявам да се уча докато съм жив.

   Изтриване
  2. А-а-а...ето кое ти пречи значи – ПАТОСЪТ! Е да, ама Възраждане без патос не става! Нека си припомним времето преди Освобождението!

   Изтриване
  3. Анонимен8 юни 2017 г., 12:02

   До Анонимен 26 май 2017 г., 8:26

   Трябва да разберете, че това не е блог за публикации на учени, занимаващи се с „чиста” наука. Г-н Серафимов е като повечето от нас, посещаващи блога му - патриот и го боли за манипулациите на историята на България и ежедневното манипулиране и опростачване на народа ни. Това неминуемо води до патоса, с който пише.

   В същото време г-н Серафимов се е нагърбил с нелеката задача да се рови в историографията, в планините от литература, изискваща всеотдайна и продължителна работа, за да издирва факти, доказващи неистинността на възприетата до момента „официална история на България”. Така той се превръща в историк-популяризатор на тези факти и чрез научната методология, използвана в историческата наука, се опитва да приближи хипотезата за автохтонния произход на българите до една стройна теория. Няма да е лесно, защото преобръща съществуващата ни „история” с „краката нагоре” и засяга авторитета на нашите „учени” историци, както и на някои чужди авторитети. Лошото е, че освен това засяга и чужди национални доктрини (както знаете, ние си нямаме такава през всичките 140 години Трета Българска държава).

   Що се отнася до линка ви, смятате ли, че периода е определен правилно? Мислите ли, че за 10 – 15 хил. години може да се запазят „украсени с орнаменти кошници, тъкани” и как по намерените артифакти са „се натъкнали и на признаци на бюрокрация”?!

   Поздрави,
   Андон Каравелов (АКК)

   Изтриване
 12. Г-н Серафимов, откъде мога да си закупя творението ви "История на славните българи", и доставя ли се то в чужбина?
  Пиша ви от Лондон.

  Тенкс

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично не се занимавам нито с печат, нито с дистрибуция на четивото. Мисля, че е най-удачно да проверите на страницата на Азбукари.

   Изтриване
 13. За бойните и военни качества на българите свидетелствуват бойните подвизи след освобождението на България,включително и срещу поробителите - турци...
  Няма да е лошо да се изясни защо са ни поробили турците след опустошителната чумна епидемия преди турската експанзия...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен29 май 2017 г., 9:21

   Да господине, никой не отрича бойните подвизи, но "избора" на небългарски управници провалящи усилията на бойците е характерна черта. Защото фамилията Кохари-Кобургота в Балканската война, чрез действията си дава Македония на Сърбия и Гърция. И още нещо, което е необяснимо, поне за мен. В Крим хората се самоопределят като руснаци, в Северна и Южна Корея като корейци, в Тайван и Хон Конг като китайци, но в Макединя не се самоопределят като българи, а като македонци. А и населението в Румъния, което според историческите данни би трябвало да са даки, което е равностойно на гети, но румънците не се считат българи и говорят на особена Лингва славо-романика. Къде се къса генетичната връзка.

   Изтриване
 14. Анонимен 29 май,
  Не Кобургота дава Македония и Тракия на Сърбия и Гърция а руския император,който изпрати ромънците за да бъде унищожена България.... но какво общо има това със Статиятв
  Влагодаря Ви Спароток,Вашите статии стоплят душата ми в студения и далечен свят

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 май 2017 г., 22:49. Виждам, че имате "пристрастно" отношение към фактите. Вие ги игнорирате и слагате някакви Ваши измислени данни. Но това е разбираемо. А това, има много общо със статията на господин Серафимов, поради това, че ще предизвика у тези които имат необходимият интелект, да се замислят за това до какво може да доведе едно неправилно взето политическо решение. И колко ли такива помни историята на България…? Това води не само до материални и териториални загуби, но и до загуба на народностна и културна идентичност, която се приписва на други народи.

   Изтриване
 15. За пръв път чета толкова интересна дискусия по повод публикация на г-н Серафимов. Всички без изключение къде по-ясно, къде по-смътно се докосват до основния, ключовия проблем в нашата история, който ще даде отговор на въпросите защо толкова ни мразят, защо искат физически да ни елиминират и да унищожат всичко, което се отнася до истинската история на България и света и на още много други въпроси. Става дума за ИЗКОННАТА БЪЛГАРСКА ВЯРА, станала основа на съвременното християнство и на други религии. В трудовете на д-р Ганчо Ценов е отделено доста място именно на този аспект от нашата история:
  Дали избитите от Борис І болярски родове са били „езичници – бунтовници“ или ревностни следовници на ПРАВАТА ХРИСТОВА ВЯРА, ЗАВЕЩАНА ОТ ДЕДИТЕ НИ, противопоставили се на духовното ни заробване от гръцка Византия?

  Ако поради стечение на обстоятелствата (изтъкваното от историците неблагоприятно международно положение на България по време на управлението на княз Борис І) сме били принудени, въпреки изконното историческо право да имаме независима АПОСТОЛИЧЕСКА църква, да приемем върховенството на Рим или Цариград, ЗАЩО НЕ СМЕ ПРЕМИНАЛИ КЪМ КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА, която е доказвала на Вселенския събор през 870г., че българите още през VІв. са съединили Мизия и Тракия с Македония - „въз основа на правото на сродствеността (че са от един род) съединили своето отечество и са го държали през цялото време оттогава (VІв.) досега (ІХ в.) (Quia Vulgares, qui jure gentili sibi patriam subjugantesq eam per tot annos retinent)” и това е щяло да затвърди завинаги обединението на тракомизийските с македонските българи (което и до ден днешен не може да стане)?

  Единственият правдоподобен отговор, до който е стигнал и Добрин Денев, е непримиримостта между изконната, първична, монотеистична (орфическа) българска вяра и гръцката „християнска“ църква в обредността и в същината на тълкуването и прилагането на Божието учение.

  Нашите предци са смятали, ЧЕ ВСИЧКИ НАРОДИ СА РАВНИ ПРЕД БОГА. Т.е. всяка доктрина или представа за „богоизбраност“ на дадено племе или народ, за цивилизатори и варвари, за „езичници“ и „вярващи“, за „висши и низши народи“ и пр. им била абсолютно чужда. Те с пълни шепи са давали сакрални знания на близки и далечни племена и народи (за което вече са изписани хиляди страници), неуморно, безкористно и всеотдайно са изпълнявали своята велика просветителска и цивилизаторска мисия по целия Евразийски суперконтинент, без нито за миг да са считали това, което дават на другите, за свое изключително притежание, привилегия или за свой изключителен принос – може би и затова е толкова трудно днес да стигнем до истината за древните българи и истинската история на България и нейното място в света.
  Поздрави
  Драгомир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен31 май 2017 г., 0:45

   Драги Драгомире,

   Трудно ми е да хвана хода на твоите мисли, но ще се опитам.
   Нелогично ми се струва съжалението ти, че не сме предпочели „свободата“ на католическата църква пред „духовното ни заробване от гръцка Византия“. Просто и ти политикантстваш като цар Борис I с аргумента, че това е щяло да се отрази положително на обединението на България. Забравяш за избиването на катарите(които се считат за български богомили) от католиците. Не съм привърженик на нито една от тези три „християнски“ църкви пък и вярата не трябва да зависи от политически мотиви.
   Колкото и ласкаво да звучи, не мога да се съглася, че „изконната българска вяра е станала основа на съвременното християнство“. Първо, сведенията за старата вяра на прадедите ни са толкова оскъдни и второ, самото название достатъчно ясно показва, че основата на християнството е Божият Син!
   Не мисля, че омразата към нас се дължи на убеждението ни „че всички народи са равни пред Бога“ и за щедрата ни просветителска мисия сред останалите народи. Възможно е да ни мразят защото нашите деди първи са приели християнството в Европа, а тези, които ни мразят, ненавиждат и самото християнство. Но според мен има и редица други причини.
   За едно си прав: ако искаме да върнем „изконната“ ХРИСТИЯНСКА вяра на дедите ни като отхвърлим всички изкривявания, няма нищо по-лесно от това – вземаме Божието Слово, изучаваме го внимателно и започваме да го изпълняваме. Е, има и такива, за които това е много трудно...
   Димитър Димитров-Орфей

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н Димитров,
   Благодаря за критичния ти и добронамерен коментар на моето изказване. Вероятно вината е моя за това, че може би не си ме разбрал правилно. Изобщо не съжалявам, „че не сме предпочели „свободата“ на католическата църква пред „духовното ни заробване от гръцка Византия“, особено ако се има предвид не само „ избиването на катарите(които се считат за български богомили) от католиците”, но и цялата история на католическия свят досега. Просто тогавашната позиция на католически Рим е била изцяло в полза на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА, от която ние не сме се възползвали – това е голата и безмилостна истина. В случая става дума за елементарен логически въпрос, защото всички знаем, че в политиката няма приятели и врагове, има само интереси. Ще ти дам в тази връзка задача-занимавка: защо кан(ас)/княз Аспарух приема молбата на омразна Византия да преследва т.нар. „готи” (които са си били чисти българи) и да ги прогони от Балканите? Твоето благо (пиша го без грам ирония, защото наистина си прав!) пожелание „вярата да не трябва да зависи от политически мотиви” е далеч от всякаква реалност, защото за съжаление ВСИЧКО Е ПОЛИТИКА! Нали се сещаш за една изтъркана фраза – „ако ти не се занимаваш с политика, политиката ще се занимае с теб”! А за това, че Орфизмът е в основата на ИСТИНСКОТО християнство, има доказателства колкото щеш – само недей да ги търсиш в изданията на БАН или британската енциклопедия – няма да ги намериш там!
   С най-искрени поздрави
   Драгомир

   Изтриване
  3. Анонимен8 юни 2017 г., 12:30

   Извинете, но вашия спор не е в контекста на статията на г-н Серафимов. За по-добро запознаване с нашето християнство изтеглете от посочения линк http://www.otizvora.com/tschilingirov
   статията „Единосъщен и подобносъщен” на проф. Ас. Чилингиров. И за да не спорите кое би било по-правилно да изберем, вижте отношението на Европейския съюз как „мери с два аршина” – католическите и източноправославните страни, включително и Гърция. Какви мерки взимат срещу Орбан (Унгария е католическа държава), въпреки че не изпълнява предписанията – галят го с перце. А представяте ли си как биха се отнесли към нас, ако се държахме така!?

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 16. https://novotopoznanie.com/kakav-e-dnk-kodat-na-drevnite-egiptyani/
  Няма връзка със сегашната статия, но има има отношение към много статии на Спароток, а именно че цивилизацията се е разпространявала от Балканите към Египет, а не обратно.

  ОтговорИзтриване
 17. Опасна игра се заиграва и на „Балканското буре с барут“!
  Наполеон беше казал, че ако някоя държава не притежава армия, тя много скоро ще бъде принудена да изхранва чужда такава. Нашата армия беше унищожена по чуждо предписание. От днес започваме маневри с новите „братя“, които са особено загрижени за сигурността на България. Няма ли да произлезе от всичко това поредната „Сирия“? Не мога да кажа, не съм пророк. Зная само, че борбата за световно надмощие нажежава до предела световната сигурност. Тези, които се стремят към това, на искат да съществува конкуренция там – на върха. Всички хора били равни, ама все пак има такива, които са по-равни от другите. И ако съществуват съюзи за колективна „сигурност“, колко му е в даден момент да се обяви някой за агресор с цел да му се свети маслото, ако той пречи по пътя към „сияйните върхове“. Какво от това, ако в това „позитивно“ дело ще загинат милиони от не толкова „равните“ народи.
  Дали и нашата малка България няма да бъде между тях???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не си падам по черногледството, нека не погребваме човека преди да е починал. А и нас българите често са ни хвърляли в ямата мислейки ни за трупове, но ние сме се надигали и сме погребвали враговете си.

   Живеем в свят, в който интелигентен човек с компютър може да причини повече поражения на дадена държава, отколкото 800 000 армия...Ние българите сме интелигентни хора :)

   Изтриване
  2. За това, последното, си прав. Ето един друг повод за омраза.
   И за позитивния ти мироглед си прав. Нима и Левски не е бил същият?! Това дава упование на по-слабите духом да устояват. Действително от повече такива хора има нужда България!
   Извинявам се за патоса.

   Изтриване
  3. Анонимен1 юни 2017 г., 8:59

   Господине, играта с Балканите не е спирала. Дори става още по напрегната. Днес в Македония е одобрено правителство с участието на 2 албански етнически партии. "Партиите на етническите албанци поставиха като условие за включването си в бъдещето правителство обявяването на албанския език за втори официален в страната." След обявяването на албанския език като втори официален език, ще последват и териториални претенции към България за Пиринска Македония, независимо, че древната Македонска държава никога не е била на тази територия. И ще бъдат подкрепени от "човеколюбивите" наши днешни съюзници и приятели. Всичко се повтаря. Та, на каква азбука ще бъде вторият официален език в Македония.

   Изтриване
 18. Анонимен1 юни 2017 г., 16:32

  Ето едно интервю с доц. д-р Ани Кочева от Института по български език при БАН от 23 май 2017 година. "- Доц. Кочева, в Института за български език изработихте карта на българските диалекти. Живи ли са те и днес и защо тази карта е по-голяма от картата на държавата България? - Българският диалектен език днес се открива в трите историко-географски области: Мизия, Тракия и Македония. Тук влизат българските говори в Северна Добруджа (днес в Румъния); в Поморавието и Западните покрайнини (днес в Сърбия); в Македония – Вардарска и Егейска (днес в Македония и Гърция); в Корчанско и Гора (днес в Албания); в Западна Тракия (днес в Гърция) и в Одринска Тракия (днес в Турция). Сами виждате, че езиковите граници са по-големи от държавните.
  А за българския диалектен език трябва да кажем още, че той има оригинална самобитност: през ІХ в. е класически славянски език, а сега – екзотичен балкански език, характеризиращ се при имената с безпадежност (подобно на английския), с богато членуване и т.н. Затова той е единственият славянобалкански език в света, характеристика потвърдена и от стотици чуждестранни изследователи.

  - Опишете най-общо българските диалекти, къде се откриват най-старите сред тях, какви са особеностите им?

  - Най-голямата равномерна делитба на българското езиково землище е на две големи части – Източна и Западна. Помежду им минава широк преходен пояс (от устието на р. Вит до Солун), в който се извършва плавният преход на източното наречие към западното.

  Съвременните застъпници на старобългарската ятова гласна са тези, които характеризират двете големи области, най-общо казано, на Запад „дедо руча бел хлеб“, докато на Изток „дядо яде бял хляб“.


  ОтговорИзтриване
 19. ирена янчева3 юни 2017 г., 11:18

  Здравейте,

  Една кратка реплика към въпроса от 1 - ви юни, 2017: Кои са най старите български говори и къде се откриват? - Тези от област Рупчос, в Южна България - Странджа, Сакар и Родопите, в синхрон и с най - старите открити версии на традиционни обреди от народната българска култура ( напр.: Белия кукер / Ням кукер и др.).

  ОтговорИзтриване
 20. Богомил А.Б.7 януари 2020 г., 23:59

  За мен вече няма съмнение, кои сме и какви сме, самите букви го доказват.
  Орфей създава тракийска азбука около 10 в. пр. н. е. на базата на стария Линеар (тракийска писменост от 19 в пр. н. е.), която после някак става "гръцка".
  Кирил и Методий създават глаголицата, която е осъвременен Линеар, с още по-голям брой съвпадения с него, около 2/3 от буквите и я правят за българите, оставяйки орфеевата азбука само за гърците. Грешка ли е глаголицата, или просто е мост към миналото на същите хора? Дори няма значение какви са били двамата братя -- българи, гърци, траки, византийци, или римляни -- те са определили, че за новата държава азбуката трябва да тракийската, с корени поне 27 века по-рано. Възможно ли е обаче, това да е опит за натрапване на чужда азбука? Едва ли, това е твърде малко вероятно, а и нелогично. Доверявам се на избора на двамата братя и им вярвам.
  Обобщение:
  Кирил и Методий в 9 в. създават ТРАКИЙСКАТА азбука глаголица за България, което е директно доказателство, че българите са траки, с история по-стара от гръцката.

  ОтговорИзтриване
 21. Г-н Серафимов искам да изкажа моите чест и почитания, че в тези тежки време успявате да намерите сили и да търсите извора на познание за нашите древни предци. Благодаря Ви,че пишете такива интересни статии, които държат духа на българина буден.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Димитър Фредров 17 май 2020 г., 16:49

   Благодаря Ви за добрите думи и подкрепата!!!

   Изтриване