17.01.2019 г.

ТРАКО-АРИЙСКИ ЕЗИКОВИ УСПОРЕДИЦИПреди около двадесет години излезе една много интересна книга cъс заглавие  INDOARICA в Северном Причерноморье “. Нейният автор Олег Трубачов смята, че едни от най-ранните форми на индо-арийския език са запечатани в старите топоними на Източна Европа. Като дом на древните арийци, руският автор дава една доста обширна област: “Границы ареала, в котором отмечены следы этого языка, - от Северного Кавказа на востоке до Закарпатья, Дакии и Трансильвании на западе.“

Казано с други думи – прародината на войнствените колесничари покорили голяма част от Индия, се е простирала на териториите на Румъния, Молдова, Украйна, Южна Русия, Северна Грузия. В твърдението на Трубачов има логика защото в този ареал, през четвърто хилядолетие преди Христа е опитомен конят, а точно бойната колесница е типичният атрибут на древните арийци. Тя е тяхната ударна мощ, оръжие което ще запази своята ефективност за огромен период от време.До голяма степен Трубачов е прав, но той е пропуснал една област, която дори е най-важната. Става дума за нашата страна България, която в далечното минало е носила не само името Тракия, но и Ария. Има и друго – първият стар европейски народ, чиито представители са наречени бойци-колесничари, са нашите деди познати в далечното минало с името траки.

Руският лингвист знае за близостта на имената на арийските синди с тракийските (наречени от него) македонски (?) синти, знае за паралелите между локализираните в Приазовието Пантикапа, Котина, Коркон дама, Парасина с тракийските Капи стурия, Тарутин, Уску дама, Прасиас, но дори през ум не му минава да обяви и страната ни като част от арийската прародина. Това разбира се е негово право защото всеки автор има свое виждане по даден въпрос.

Поради това, че са прославени с качествата си на страховити бойци, но и добри държавници, старите арийци са пример за силен и способен народ. Това е причината от известно време да се води спор чии прадеди са те. Редица индийски изследователи смятат, че бойците-колесничари са местен народ, от друга страна, още преди времето на Адолф Хитлер, в Германия бива лансирано твърдението, че немците са арийски народ.

Реално погледнато, нито немците, нито индийците имат право да претендират за наследството на историческия народ арийци. Нека разгледаме фактите и видим как стоят нещата.По време на Античността, най-ранното споменаване на арийците е направено от Херодот. Това става през V в.пр. Христа, като приблизително по същото време, в Индия е документиран санскрит, за който се вярва, че е езика на бойците-колесничари покорили народите между Хималаите и река Ганг и създали държавата Ария Варта.

Бащата на историята дава ценни сведения, но те поради една или друга причина не се ползват от учените изследващи историята на древните арийци. Херодот смята, че арийци е по-старото име на мидийците - Her. VII.62. Плиний Стари от своя страна смята, че сарматите са потомци на мидийците – Plin.VI.19. Самите сармати са дефинирани като част от семейството на гетите - Proc.BG.III.ii.2-3.

Традиционните земи на гетите са Северна България, Румъния, Молдова, Южна Украйна, а и Южна Русия според Сергей Крыкин. Разбира се гети е имало и в земите на Словакия, а дори и Германия защото там Страбон слага западната им граница – до Херкинската гора - Strab.VII.3.1.

По времето на Херодот и Тукидид бойната колесница вече е заменена от ездача, чието основно оръжие е лъка. В История на Пелопоноските войни е казано съвсем ясно, че гетите са конни стрелци - Thuc.II.96.1.Връзката между гетите и древните арийци е важна, важен е и факта, че най-старото име на Тракия е Ария, но има и други неща от голямо значение. Става дума за старите исторически извори, в които се описват преселенията на траки в Средна Азия. В своята история, Йордан твърди, че гетския цар Танаус покорил почти цяла Азия като оставил управлението на своя приятел мидиецът Сорнус – Jord.(47).


Фрагмент от работата на Стефан Византийски, който обяснява, че най-старото име на Тракия е Ария

Има и други летописци, които разказват за тракийското влияние в Азия и по-точно Индия. Според Луций Ариан, в дълбока древност е имало поход оглавяван от Дионис, който пристигайки с хората си в Индия успява да покори страната, но и да я цивилизова. 

На Дионис бива приписано въвеждането на земеделието, строежите на градовете, храмовете, а и създаването на нова религия – Arr.Anab.VIII.vii.

Едно от най-ярките свидетелства за това, че арийците покорили Индия спадат към народа наричан от римляни и гърци с името траки е езика. Точно по тази тема не се говори защото резултатите са неудобни. Те потвърждават добре известната в далечното минало история за похода на траки в Индия.

Eдни от хората проучили речта на Орфей са проф. Иван Дуриданов и проф. Владимир Георгиев. В сравненията между тракийски и индоирански, проф. Дуриданов представя тракийските Uscu dama, Tyro diza, Byzas, Perinthos, като съотвестващи на санскр. dhāman-място за живеене, авест. pairi daēza-ограда, авест.būza-козел, санскр.parvata-планина. В речника си, като отговарящи на тракийските ang, ars, bend, kerses, pras, дава санскр. ancati-извива, arsati-тече, bandana-свързване, krsna-черен, prusnoti-пръска.

Проф.Георгиев също представя интересни съответствия. На тракийските (и фригийски) aka, apa, art, kos, ma, matar, sama, биват съпоставени авест.ako-зло, лошо, авест, санскр. apa-вода, санскр.ardati-тече, kah-кой, ma-майка, sama-сам, той самият.

Доста по-рано Вилхелм Томашек забелязва приликата между тракийски и индо-арийски и ирано-арийски (авестийски). На тракийските Artila, Vezina, balen, Ramae, Germe, работещият в Австрия учен съпоставя санскр. rdh-висок, vağ-силен, balin-силен, могъщ, авест.санск. râma-спокойствие, gharmá-горещина, жега.

Приносът на Томашек, Георгиев и Дуриданов не е малък, но тези изследователи имат и доста пропуски. Каква е причината за това, можем само да гадаем. Възможно е да е станало по невнимание, или незнание, възможно е също да е станало поради страх от критика, или дори страх от репресии.

Какъвто и да е бил мотива, представеният в различни научни работи твърде ограничен брой трако-арийски успоредици накърнява истината и пречи да видим историческата реалност. Ако бъде представен пълният списък, тогава твърдението, че арийската прародина е в Източна Европа, вече ще звучи доста убедително. Никой не би се съмнявал, че домът на войнствените колесничари е в земите на гетите, за които се е вярвало, че сам богът на войната произлиза от техните среди. За това е споменал съвсем ясно Йордан – Jord.(39).

Ето и сравненията на речта на арийците с тази на Орфей:

АРИЙСКИ – ТРАКИЙСКИ- БЪЛГАРСКО СЪОТВЕСТВИЕ

АДИ-АДИН-адин, един, първи диал. форма
АЖА-АЗАН-азъно-козя кожа
АЗӘМ*-АЗ-аз
АКСИ-АК-око
АМБА-ЯМБА-въмба, въмбел, извор
АНГАРАС-АНГ-ѫгълъ-ъгъл, извивка
АПА-АПА-вапа-вода, блатна вода
АРД-АРД- *arditi, родити-раждам, изтичам от
АРИЯ-АРИЯ- *ar -k - ярък, светъл
АРНА-АРНА-вълнá
АСВА-АСПА, ЕСВА-спѣхъ-бързина, кон
АСИ-АСА-ос, осил, острие
АСТУ-АСТУ-вьсъ-село, селище
БАГА-БАГОС-бог
БАБРУ-БЕБЕР-бебер, бобър
БАЛА-БАЛА-бял
БАРАТИ-АБЕРЕТ-бьрати-бера, донасям
БАРБУРА-БАРА-бара-малка река
БАС-БАС-бъскам-светкам
БРИНОТИ-БРИЛОН-брити-бръсна, режа
БРГУ-БЕРГ-бряг
БРАТР-БРАТЕР-братръ
БУРИЖ-БРУЗ-бърз
БУРЖА-БЕРЗА-бреза
ВАНИ-ВЕНА-вѣно-цена
BAP-BPИЯ-верѣia-резе, врата
ВАСУ-ВАСО-весел, добре
ВАХ-ВЕЗ-везѫ-водя, возя
ВЕДА-ВИДЕТО-видѣти-виждам, зная
ВИСА-ВИСА-вьсъ-село, селище
ГАНА-ГЕНТОН-гнетѫ-гнетя, удрям
ГАРМА-ГЕРМАС-горя, жаря
ГАРЖАНА-ГАРМАН-громя,
ГИРИ-ГАРА-гора, планина
ДАДАТИ-ДАЕТ-дѣти-поставям, слагам
ДАДАНТИ-ДАДОН- дадѫть-те дават
ДАМА-ДАМА-дом
ДАРУ-ДAP(B)-дърво
ДАРХ-ДАРЗ-държа
ДАСА-ДЕСА-десет
ДАХ-ДИЕГ-дъгна, раздещи-разгорещявам, жегвам
ДВА-ДВЕ-две
ДВАРА-ДВЕРА-двери, врати
ДЕВА-ДЕВА-божество, дивя се
ДИНА-ДИН-дьнъ-ден, светлина
ДИРГА-ДОЛОНГ-дълъг
ДРС-ДЕРЗАС-дързък
ДРУМА-ДРУМЕ-дръма-горичка, храсталак
ДУМА-ДУМА-дымъ-дим
ЖАНА-ЗАНА, ЗЕНА-жена
ИЛА-ИЛА-илъ-глина
ИНА-ИНА-иней, скреж, блясък
ИСАНА-ИСАНТ-истина
КАВИС-КАВАР-чувам, разбирам, мъдър съм
КАЛА-КАЛ-кал, чернота
КАМА-КАМА-каматна-красива, привлекателна, любима
КАНИ-К(А)НУМАН-конобъ-съд, котел, празнина
КАНИАС-КЕНДО-чѧдо, чедо, дете
КАПХА-КАПА-каплѭ-капя, падам на капки
КАРТАКА-КАРДА-кордъ-вид меч
КАХ-КОС-кой
КРСНА-КЕРСАС-чер, черен
КРТА-КАРТ-кратък, малък, къс
ЛОБАС-ЛОПТЕС-любити-обичам
МА-МА-майка
MA-ME-ме
МАНА*-МЕАН-мен, мене
МАДУ-МЕД-мед
МАСА-МАС, МЕС-месечина, луна
МАН-МАН-мьнѣти-мисля, споменавам
МАТАР-МАТЕР-матерь р.пад. майка
МАРУТ-МАР-мара-светлина, топлина
МЕТИ-МИДНЕ, МИТНЕ-мѣсто
МРК-МУРК-мрак
МРТА-СМЕРТО-смърт
OCTA-OCTA-уста, устие
ПАНА-ПИНОН-пиене
ПАНА-ПЕНА-пѣна-пяна
ПАНЧА-ПАНТА-пѧтъ
РАДА-РАИДЕСТ-радост
РАЖ-РЕЗОС-резъ-печалба, богаство
РАМБА-РОМФЕЯ-руфия
РАСА-РОСА-роса
РД-АРД-рид, високо място
РЕТАС-РЕКА-река
РИНАТИ-РИНД, РИНТ-ринѫти-рина, движа
РУД-РУД-руд-червеникав
СА-СЕ-тази, този
CAД-СЕСТ-сѣсти, сѧдѫ-седя, усядам
САМА-САМА-самъ-той самият
САРА-СТРУА-струя
СВАСРИ-СВЕКРО-свекры-свекърва
СВИТА-СВИТ-ствитати-светя
СПАРА-СПАР-споръ-сполука, богатство
СТУРА-СТУРА-простор
СУС-САУС-суша, сух
ТА-ТА-тъ-тази, този
ТАЛАМ-ТАЛАМИН-тьло-повърхност, земя
ТАМАСА-ТАМАС-тъма
ТАРК-ТАЛК-тлъкъ-преводач, умеещ да говори ясно
ТАТА-ТАТА-тате
ТОКА-ТОК-токъ, потекло
ТРИ-ТРИ-три
ТУРА-ТУРА-втурвам се, бърз съм
УБА-АБ-объ-двоен
УДА-УДА-уда, вода
ЧАНДРА-КЕНДР-каня, приканвам, привличам
ЧАТУР-КЕТРИ-четири
ЧИТА-КИСТ-чист
ШАУБРЕЯ-КЕБР-цибрея, светя, сияя
ЯБ-ЕБ-ѥбати-оплождам
ЯТА-ЯНАТЕРА-етърва
Горният списък е уникален, понеже до този момент никой изследовател не е представял толкова много трако-арийски успоредици. Техният брой е 111, като могат да се добавят и още, но дори и това количество е ярко доказателство за етническата принадлежност на старите арийци.

Няма как над десет стари автора ясно споменават за тракийски поход до Индия и това да не е реално събитие. Едва ли Ариан, Плиний Стари, Страбон, Павзаний, Диодор Сицилийски, Еврипид, Филострат, Цицерон, Сенека, Аполодор, Нон и др. са сънували един и същи сън.

Прочее, техните твърдения са в унисон със свидетелството на Йордан за това, че гетския цар Танаус е покорил почти цяла Азия. Индия не е спомената от Йордан защото се касае за различен поход от различно време. Невъзможно е огромен регион като Средна Азия да се покори бързо, а и от една и съща група хора.

В различни периоди от време, различни групи наши деди обитаващи Балканите и Черноморските степи са потегляли на изток в търсене на нови пасбища за огромните си стада коне. Поради това, че са били по-силни, а и носители на по-висока култура предците ни са повлияли силно народите на Иран, Афганистан и Индия. Това е причината за появята на авестийски и санскрит. Тези езици са на хората произлезли от смесването на старите балканци с населението на Средна Азия. 

Eто защо има прилика между българския и ирански, хинди, пашту. Не общи корени, а влиянието на далечните ни предци е обяснението.

Освен езиково, дедите ни повлияват средноазиатските народи и културно. Луций Ариан твърди, че създавайки индийската цивилизация, Дионис дал и религия на местните хора, като поставил себе си начело на пантеона. Върховното индийско божество носи името Брама, а Бромий е едно от имената на тракийския бог Дионис. Това няма как да е случайно.

Не е случайноcт и факта, че до ново време индийците практикуват обичая сати, при който съпругата отива доброволна на кладата, на която бива изгорен нейния починал съпруг. В Европа, по време на Античността, този обичай е описан при тракитеHer.V.5.

Пак при траките е описан обичая да се бръсне предната част на главата и да се оставя кика. Плутарх обяснява, че причината за тази особена прическа при мизи и абанти е това, че тези войствени хора влизали в близък бой с бръснато теме, за да не може противника да ги хване за перчема –Plut.Thes.5.2.Изображения на хора принадлежащи към арийската прослойка в Индия - неизвестен автор

Вместо да обяснят тези неща, различни автори се опитват от доста време да сложат българската прародина в Азия. Това е не само налудничаво и невярно, но и вредно. Така бива ощетявана истината, биват укривани постиженията на дедите ни, а в съзнанието на народа биват насаждани нови заблуди.

Живеем във века на информацията и трябва да се възползваме от това. На изток и на запад си съчиняват героично минало, а у нас, поради ината, мързела и страха на група ограничени хорица, подвизите и постиженията на предците ни биват захвърлени на бунището или подарявани на чужденци.

Защо да не популяризираме информацията, която е укривана дълго време? Защо да не обясняваме културно и спокойно на всеки как стоят нещата? Дори другите народи да не приемат истинската ни история веднага, повече от достатъчно е, че ние ще я знаем, че децата ни ще растат горди и уверени, че няма да се свиват и няма да имитират други хора, а ще следват примера на предците си.

Новото поколение трябва да е поколение на стопани градящи сами държавата си, а не на слуги и безволеви индивиди чакащи някой спасител да ги избави. Новото поколение трябва да е поколение на хора, които са силни и знаейки, че са силни действат уверено. Новото поколение трябва да бъде възпитано в честност, доброта, почтеност, но и смелост защото постигнеш ли много, трябва и да го пазиш.

Всеки може да даде приноса си, най-вече със своя пример. Ако повечето от нас са честни и почтени, то и децата ни ще растнат честни и почтени. Подадем ли ръка на по-слабите сънародници днес, покажем ли на изпадналия в беда, че не е сам, то и тези след нас ще живеят осъзнато помагайки на братята и сестрите си. Противим ли се на злото, изобличаваме ли нечестните, ще научим и младите да правят така, и ще отнемем възможността на корумпираните и покварените да управляват държавата ни.

Ние сме тези, които градят бъдещето, ние сме тези, които коват съдбата с действие, или бездействие. Спасителят се крие във всеки от нас, водачът се крие във всеки от нас. 

Няма малки хора, има ограничен и окован разум. Няма слаби българи, има такива, които още не познават силата си. Когато това бъде осъзнато, вече ще е направена първата стъпка към поредното Възраждане, а с превръщането на добрите намерения в дела, вече ще са поставени и основите на пътя, по който да върви цял народ.
Използвана литература и пояснения:

1.O.H.Tрубачев, INDOARICA в Северном Причерноморье, реконструкции реликтов языка, етимологический словарь, Изд. Наука, Москва, 1999;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
4.O.Haas, Die Рhrygischen Sprachdenkmäler, Académie bulgare des sciences, Sofia, 1966;
5.С.Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Thracia 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;
6.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
7.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
8.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
9.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
10.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;

АЗӘМ* и МАНА* са от ираноарийския, индоарийските им съотвествия са АХ, МАМА

THE SIGNIFICANCE OF THE CHARIOT WITH KRISHNA AND ARJUNA41 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име.

  ОтговорИзтриване
 2. Какво мислите за Веда словена? Доколкото знам в нея има песни за два похода до Индия. Единият вероятно е с Александър Македонски, а другият може би е воден от Дионис, както показва и вашето изследване. Аз се опитах да я чета, но диалектът ми беше много труден, даже непосилен.

  ОтговорИзтриване
 3. За да Ви дам мнението си за Веда Словена, трябва да се запозная със старите издания. На новите не вярвам и имам причина да не им се доверявам.

  Походите до Индия може да са били и повече от два, навярно по същото време са заселени също и части от Западен Китай.

  ОтговорИзтриване
 4. Венцислав Бонев17 януари 2019 г., 19:24

  Вие осъзнавате ли изобщо колко врагове си създавате с тази статия? Открих Ви наскоро покрай хора, които Ви следят от години, но чак след много проверки са станали ваши фенове. Харесва ми всичко от Вас, но искам пак да Ви предупредя - който създава лъжи и доктрини, не иска да ги види разобличени. Пазете се защото настъпихте гадни хора по болното място, а такива не са от опрощаващите, никога не са били.
  Успехи и дано бог да Ви пази защото българите вече са забравили как да кътат тези, които са взели факла да им осветят пътя.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм фен на Уинстън Чърчил, но все пак ще се наложи да го цитирам. Той казва - Ако сте си създал врагове, радвайте се, отстоявали сте нещо стойностно.

   Зная, че имам врагове, но имам и много приятели. А колкото до пазенето - първо разчитам на Господ, после на себе си, а на трето място на старите приятели. Не мога да очаквам защита от хора, с които се познавам само виртуално, осъзнал съм това отдавна :)

   Изтриване
 5. На вас пък хим и орез ум не ви минава, че арийските топоними в България може и да да следствие от песелението на индоевропейско население от север и затова Тракия да не е включена, извинете за кощунството, но траките, т.е. индо-европейците на Балканите са дошли от описаните територии от Трубачов, а не са отишли там и после някъд другаде!
  Престанете с изопачаването на фактите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни, според вас може ли реката да тече от морето към планината, от място с по-нисън гравитационен потенциал към място с по-висок такъв? В древността няма случай на масирани преселения от север на юг, от студено към по-топло. Причината е в рядката популация в студените земи по онова време и ограничените хранителни ресурси. Защо според вас преди около 6000г, когато е имало няколковековно застудяване в Европа, са почти изчезнали следите от човешко присъствие на севир от Стара планина? И как рядконаселените северни земи ще акумулират такова човешко множество, което ще се наложи над по-развитите технологично и по-многобройни, разполагащи с повече ресурси южняци? Тук не става въпрос за ресурси като нефт, газ или титан и волфрам! Няма цивилизация в древността, възникнала на север и пренесена на юг. Векторът на влияние в древността винаги е от земите с благоприятен климат къв земите с по-неблагоприятен климат! Водата тече от високото към ниското! Движещата сила е разликата в гравитационните потенциали. При хората е същото. В древността земите с по-висок техно-човешки потенциал са могли да се разширяват към земите с по-нисък техно-човешки потенциал. Такъв е векторът на цивилизационото влияние. Разбира се в по-нови времена действат други потенциали. Но ние говорим за дълбоката древност, непосредстнено след възникването на първата цивилизация в Причерноморието, в тракийските земи. Затова клони към нула, от гледна точка на движещите сили на разширение на една древна цивилизация, вероятността индоевропейците да са дошлш от север. Например от прословутата Скандинавия. Няма доказателства за това. Напротив има много допълващи се доказателства за обратното. Моля, запознайте се с основите на новата дисциплина, наречена "Клиодинамика", за да може да анализирате подобни исторически проциси.Не става дума за разни хрумки, а за наука! Минавало ви е през ума, че всяко подобно твърдение трябва да се докаже започвайки от артефактите и стигайки до фолклора, обичаите на хората, както и ДНК-анализите? Престането с едностранчивото разглеждане на някои твърдения и анализирайте комплексно и статистически всички доказателства.
   П.П. Под "техно-човешки" разбирайте "технологичен и човешки". В различните епохи съотношенито между технологичен и човешки потенциал е променлива величина. В древността, без значителен човешки потенциал не е възможно възникването на значим технологичен такъв. За възникването на една цивилизация е необходима една минимална критична плътност на човешката популация, необходим е благоприятен климат и земеделие/слънце и вода/, като основа за висока плътност на населинието, обезпечаваща по-висока скорост на натрупване и осмисляне на информация/човешки опит и знания/.

   Изтриване
  2. От години учените са възприели възоснова на многобройни общоизвестни доказателства, че имменно променливияt и суров климата карат човка да изобретява и да мисли как да преживее, което логично води до създаването на напреднали общества и цивилизации.

   Противоположно на севера, на юг народите са имали всичко необходимо за преживяване хилядолетия наред, и не им е било необходимо да изобретяват интензивно. Имали се на разположение в изобилие било то плодове, било то животни. Не са имали нужда да създават и изобретяват сложни неща за да преживеят. Има ли са природни дадености.

   Изобщо основите на теорията "Out of Afrika" отдавна са разклатени и един ден окончателно ще рухнат, в това число и пагубната роля на мита за гръцката цивилизация и култура, създаден и поддържащ се от ортодоксалната археология.

   От гледна точка на археоастрономията, народите които са почитали например Сириус и други звезди с течение на хилядолетията (поради прецесията) са следвали пътят на тези звездите и са се преселвали от север на юг, в противен случай са били обречени да изгубят завинаги боговете си под хоризонта.

   Всъщност фактите и съществуването на индо-европейските цивилизации е трън в очите на ортодоксалната археология, лансираща теорията "Out of Afrika" и в последствие развитието на цивилизациите от Африка към Европа, т.е. Шумер Месопотамия, Асирия, Вавилон, Египет, Гърция.

   В конфликт с всичко това от една страна е мястото на неандерталеца на европейските ширини, Денисовия човек в Азия, които видиш ли ти изчезнали, защото не били могли да се нагодят на затоплянето на климата, от друга страна в конфликт са и индо-европейските култури, общности и цивилизации, чието значение се изопачава, т.е. нека дунавската цивилизация ряпа да яде, въпреки че е много по-стара от "великите цивилизации", а най-вероятно, най-старата обработка на злато в света намерено около Варна са го обработвали маймуни!

   И един последен факт, преди 3-4 години в националният исторически музей в София имаше изложба на разкопките от древно селище от южна българия (датирано на 5-6 хил.г.пр.Хр.). Направи ми невероятно впечатление керамика с форми и орнаменти, които приличат на египетски. Интересно нали, но по това време Египет не е съществувал или е бил с памперс. Няма как юга да дойде на север!

   Изтриване
  3. Господин Кръстев, съгласен съм с вас, че когато е поставен под стрес, човек проявява по-голяма активност и креативност за решаване на проблемите си. Това е така. Но става въпрос за възникването и първите периоди в живота на една цивилизация. Затова трябва да можем да оценим главните движещи сили, което не е лесно предвид много действащи фактори. Но който може да види гората зад дърветата, той по-бързо стига до истината.
   Развивайки се цивилизацията се разраства и в земи с по-неблагоприятни условия за живот благодарение на развитието на технологиите. Вече и в Космоса. Но началото е там, където е имало най-благоприятни условия за живот, където е имало земеделие и където въпросът за храната е решен. Където човекът е имал време да мисли и за нещо друго. След това разширяването на географските граници е поставило нови задачи за решаване, а промяната на климата също, като в мнного случаи това е довело до изчезването на много цивилизации и народи. Който не може да се адаптира, загива. За да ви убедя, в моето твърдение, нека да направим едно сравнение. Нека да разгледаме плътността на археологическите находки и тяхното съдържание през различни времеви отрязаци в различни географски райони, на север и на юг, отчитайки и как се променял климата приз тези епохи. По удобно е да ползваме вместо север и юг понятията неблагоприятен и благоприятен климат. Тогава веднага става ясно къде са възниквали цивилизациите. Влиянието на стреса, в който е поставен човека, го принуждава на базата на вече натрупаните знания от цивилизацията, да прояви креативност и намери нови решения на проблемите си. В работата на учените и инженерите не съществува "ябълката на Нютон", без опита на предците няма как да се върви напред. Всъщнос ние имаме хубава притча за подобна ситуация, тази за "повикай неволята", както и поговорката "Накарай мързеливия на работа, акъл да ти даде". Мързелът/мисленето/ също е двигател на развитието, което ни освобождава още време за мързелуване и житейски наслаждения. Но нека не се заравяме в планината от фактори, защото ще изпуснем главното, а то е "Ранъта праи борбатъ", както казваше олимпийският ни шампион Лютфи Ахмедов, тухларския работник от Разградско.
   П.П. Ако човек живее където има готова храна в "изобилие" и не е било необходимо да се "изобретява и работи интензивно", както казвате Г-н Кръстев, рано или късно настъпва криза с храната, защото като няма какво да прави човек започва от скука да прави деца и в резултат скоро му се налага да започне по-сериозно да работи за оцеляването си. Това не са сериозни аргументи.Мързеливци има и на север и на юг. Стрес има и на север и на юг.

   Изтриване
  4. Вече е Април.
   Аз не виждам нещо притеснително ако Българите и Траките са рода с Иранците или Славяните или може би всички помежду си. Има ли значение дали са пришълци или са били уседнало население? На скоро имаше статия как английският език може да се разглежда като профанизирана версия на староруския. Ами то до старославянския или българския е една крачка. Просто ние знаем много малко. Мадарският конник не можем да обясним. Нито Трите гигантски могили край Стара Загора. Има и други неща. Най-важно е да се търси пътят на златото и среброто, на богатството. В цялата човешка история златото и среброто идват от Изток. От Запад или Север карат само роби.

   Изтриване
 6. На вас пък хим и орез ум не ви минава, че арийските топоними в България може и да да следствие от песелението на индоевропейско население от север и затова Тракия да не е включена, извинете за кощунството, но траките, т.е. индо-европейците на Балканите са дошли от описаните територии от Трубачов, а не са отишли там и после някъд другаде!
  Престанете с изопачаването на фактите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А защо, според Вас, траките са дошли от някъде си? Защото така пише в учебниците?

   Изтриване
  2. Всъщност никой не е доказвал, че траките са идвали отнякъде. Това е нечие желание, което бе пробутано като доказана истина.

   През 70-те и 80-те години бяха извършени антропологични изследвания на костен материал от различни епохи - от Каменната ера до Античността. Петър Боев и Славчо Чоланов стигнаха до следното заключение:“ Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ – “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 316.

   Изтриване
 7. Има ли някой от старите или съвременните ни историци,който да пише или да е писал в тази посока ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно, спонсорираните от фондации учени лансират точно обратното - те твърдят, че старата ни земя е в Азия, а като сме дошли тук, сме си забравили езика...Луда работа ако питате мен, как така силният и носителят на култура ще забрави езика си???

   Изтриване
  2. Как така сакси и англи забравиха език си? Как келтите във Франция го забравиха? А руснаците преди българите да ги образоват? Италиянците латинския? Древните египтяни изчезнали ли са, или само са си збравили езика? Асирийците, вавилонците и те ли са изчезнали или само са приели чужда култура? Поляците преди 9 в когато образуват държава, какъв език са говорили? Хетите до крак ли са изтребени и от кой, след като не се говори хетски език днес? Как пък само траките останха на 'родните си' земи и 'не забравиха' езика си?

   Изтриване
  3. Англите и саксите не са забравяли езика си, а само биват повлияни от старо френския на норманите.

   Във Франция все още се говори келтски, в Бретания.

   Потомците на египтяните също продължават да говорят езика на предците си, все пак коптския се говори от около 9 000 000 души.

   Асирийския все още се говори от 8 000 000 души в Турция, Армения, Грузия.

   Вие наистина ли мислите, че с истерии и софизми ще залъжете някого?

   Изтриване
 8. Махабхарата е написана на санскрит. Там са описани особени оръжия и войните на боговете и хората! Описани са технологии които са непознати и днес.
  Иранската Авеста и индийските Веди говорят за прародината на арийците далече на север, където 10 месеца е зима!
  Древните храмови комплекси в Индия, открити в джунглите, не показват начин на строителство, подобен на тракийския.
  И вследствие на това можем да се запитаме,имало ли е в древността на полуостров Индостан високо развита цивилизация, превъзхождаща и днешните технологии.
  АЗӘМ*-АЗ-аз, това лично местоимение в славянските езици е "я",само в българския език е "аз".
  А публикуваната снимка от https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Sati_ceremony.jpg прилича повече на хомодружинка.
  Можем ли да сравняваме колесницата теглена от коне с описаната в Махабхарата "вимана" примерно.
  "Бащата на историята" Херодот е писал и за други несъответстващи на реалността описания. Потърсете къде е днес описаната от Херодот Хиперборея, далече на север където е пътувал Аполон с колесницата си. Нещо като "Спомени от бъдещето" на Ерих фон Деникен.
  Може да се касае за наслагване на събития и факти. В крайна сметка Александър Македонски не е търсил завладяване на чужди земи, а е търсил бесмъртие, подобно на Утнаприщим от Шумер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "АЗӘМ*-АЗ-аз, това лично местоимение в славянските езици е "я",само в българския език е "аз"." - В западна България всички произнасяме "я", а в Македония се произнася "яс", което ясно показва колко "различни" думи са "аз" и "я".

   Изтриване
 9. Ето ви инфо от родните учени, направо от местопрестъплението - цитат - This was about 3,200 – 3,000 BC when this flourishing agricultural civilization with its high culture, its abundance of buildings and sophisticated pottery was wiped out by an invasion from the steppes of Southern Russia by people whom we refer to as proto-Thracians. - от http://archaeologyinbulgaria.com/2018/06/28/archaeologist-ventsislav-gergov-chalcolithic-civilization-7000-years-ago-was-height-of-southeast-europe-bulgaria-interview/
  Ето и част 2 - http://archaeologyinbulgaria.com/2018/06/28/archaeologist-ventsislav-gergov-destruction-of-europe-chalcolithic-civilization-shows-stronger-triumphs-over-smarter-in-world-history-interview-part-2/ - цитат - Unfortunately, ca. 3,200 – 3,000 BC, often characterized as the transition between the Copper Age and the Bronze Age, this sophisticated prehistoric civilization in the Balkans was invaded and destroyed by huge masses of people from the steppes of Southern Russia to whom we refer as proto-Thracians. - и още - They knew the horse which was unknown to people from the Chalcolithic civilization in Balkans. The invaders were numerous and stronger, and quickly conquered this high culture, which has never been resurrected.
  От туй пък можете да прочетете за различните култури как са се развили
  https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_millennium_BC,
  ето и карта на няколко култури развили се в Европа - https://en.wikipedia.org/wiki/Lengyel_culture#/media/File:European-late-neolithic-english.svg
  И понеже смятам, че за вас всичко е скалъпено, и не е достатъчно да ви убеди в грешните ви изводи, ви препоръчам да напишете научна статия в някое реномирано издание, по-реномирно от списание 8! Или да се явите с вашите рецензенти, като проф Чилингиров например, надявам се да ви се върже, на някоя научна конференция с доклад - Българите, най-старите обитатели на Балканите и Европа!
  Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Eто два цитата, които оборват невероятните глупости archaeologyinbulgaria.com и Уикипедия.

   За хиатус и за идване на нов етнос по време на Бронзовата епоха не може да се говори по простата причина, че няма подмяна на населението. Това е установено отдавна посредством антропологични проучвания на скелети от Каменната епоха до времето на Античността. Това е заключението на учените:


   “ Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ – “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 316.

   Ето какво се казва за хиатуса в работа публикувана в чужина :" We must conclude that there was no hiatus between Eneolithic and Bronze Age; such gaps as they are in our knowledge being due to inadequate archaeological research" - " Трябва да заключим, че хиатус между Енеолита и Бронзовата епоха не съществува, "празноните" се дължат на неадекватни (некадърни) археологически проучвания." - A.Fol, I.Marazov, Thrace & Thracians, Cassel, London, 1977, p.139 :)

   За да се спаси имиджа на некадърниците, все още се проповядват заблуди...тъжна, жалка работа...

   Изтриване
  2. Господине, европейците от 2-3 века се обявиха за наследници на древните гърци и римляни и за тях само те са "велики". Западняците оттогава боледуват от "македонски" синдром -търсене на идентичност. И са постъпили точно така, както постъпват и македонците днес. Затова те проповядват унищожението на Варненската цивилизация. Така те отрязват историята на траките от историята на местното автонхонно население на Валненската, Дунавската или Древнобалканска цивилизация. Няма човек, няма проблем! Така всички лаври от развитието на европейската цивилизация остава за гърци и римляни и естествено за западноевропейците. Вие сериозно ли мислите, че с една "научна" конференция ще стигнем до истината? Да преобърнем лесно цялата им доктрина? Та те и днес харчат сериозен финансов ресурс в подкрепа на измислената си и разкрасена история. Много от българските историци получават такива пари! Тях ли ще убеждаваме в правотата си". Просто ще мине време, тези хора ще измрат, както казва Макс Планк и новото поколение по-лесно ще приеме истината, преди всичко на Балканския полуостров.
   Уважаеми господине, може ли да обясните, как така се побеждава една цивилизация, която преди 5000-5500г. има огромно превъзходство в технологично отношение и голям човешки потенциал предвид благоприятните климатични условия и развито земеделие. Извън ареала на тази цивилизация населението е изостанало в цивилизационно отношение и голяма човешка маса може да се събере от една огромна територия, предвид по-неблагоприятните жизнени условия. Събирането на такава човешка маса означава, че тя е изключително разнородна и е трудно да бъде организирана в боеспособна единица. Това прилича на построяването на Вавилонската кула. Знаете какъв е краят. По нашите земи са отрити каменни крепостни стени с дебелина над 3 метра на възраст 8000години! Има ли такива и толкова стари в земите от които са дошли тези многобройни и силни нашественици? Да ви припомня ли, че именно по тези земи малко по-рано се развива металургията, че рефлексният лък точно тогава се използва от тази цивилизация". От кого са си купували оръжия и муниции за конете тези пришелци по нашите земи? Значи нашите предци могат да коват оръжия и стремена за конете, но не познават коня? И как така те стават първите колесничари без да познават коня? Но моделът на първото колело по нашите земи е по-стар, отколкото това предполагаемо "унищожение" на първата цивилизация!? За какво са им каруци и колесници, като нямат коне? Не ставайте за смях и проявете малко разум и критичност към подобни писания, освен ако не се изхранвате с грешни пари. Вижте как Кортес завладява Мексико и си дайте сметка какво значи технологично и цивилизационно превъзходство, каквото неоспоримо са имали нашите деди. Помните ли детската песничка:"Имаме си пушки, от папура дръжки..." С такива оръжия ли са се изправили тези предполагаеми нашественици срещу огромните крепостни стени на Варненската цивилизация, срещу солта и златото й, с които може да се плаща и на наемници и на други племена?

   Изтриване
 10. Едно ще ти кажа :лингвистика стъкмистика. Така баце може всеки ,но истинските доказателства идват от друго място.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, дай тогава 111 думи от гръцки, или немски, които да имат по-голяма близост до арийския отколкото тракийския :)

   Изтриване
 11. Що се касае до доказателствата че сме наследници на местен народ, напълно съм съгласен! Но не мога да се съглася с това търсене на родство между нас и индийците, особено на езиково ниво. Фактите показват ясно, санскрит е индоирански език, сходен със староперсийски, авестийски и прочее древни ирански езици. Нашия език обаче е словенски/славански, а общото между славянските езици и индоиранските е на прастаро индоевропейско равнище... Славянските езици са родствени с индоиранските, но и с латинския, и с арменския, и с гръцкия, също и с германските и келтските езици и т.н. Подобни сходства може да се намерят между всички тези езици, и са много повече от 111 думи! Всички тези сходства обаче си остават много далечни, и недостатъчни за подобни отъждествения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, дайте 111 по-ясни съответствия на думи от санскрит с немски и гръцки.

   Аз съм дал примери, дайте и Вие. Прочее, аз не пледирам за родство с индийците, а за влияние на стари балкански народи над населението на Средна Азия.

   Изтриване
  2. Може и да е от полза за някого. http://www.opentextnn.ru/man/?id=711

   Изтриване
  3. Всъщност, не ми беше това целта... Мисълта ми е че се отделя прекалено много време да се "докаже" нещо от много далечно минало, от което нямаме никаква полза... При това, нещо което не може да бъде доказано едностранно.
   Родството между индоевропейските езици е добре доказано, и не се основава само на 111 думи... Всъщност спора е за първоначалната прародина на носителите на езика, като има различни теории, а повтарянето на староизвестни сравнения не допринася за изясняването на въпроса с прародината.
   Становището е такова че трако-балто-славянската езикова група е била отделна от индо-арийската от много по-давнешно време, може би още когато гърците не са познавали писмеността! Следователно ако е имало народностно движение между Европа и Индия, в която и да е от двете посоки, то това не може да го докажат гръцки свидетелства, това може да се докаже най-вече с помощта на генетиката!

   Изтриване
  4. Това за сходството между които и да е два (индо)европейски езика е вярно. Но има една такава вероятност, на територията на Индия в древността (5 хилядолетие преди нашата ера) да са били говорени само така наречените дравидски езици. С "похода на Дионис", от края на 5 и началото на 4 хилядоле, вероятно започва изтласкване на това население на юг, където се намира днес, и същевременно започва (индо)европеизацията на Северна Индия, във всяко отношение, включително и езика.

   Изтриване
 12. Искам да ви поздравя за този хубав постинг, но и ви предупредя, че някой ви пречи. Казвам това защото много трудно отворих блога ви и директно от фейсбук не става изобщо. Но от друга страна, щом ви правят спънки на такова ниво, значи са здраво изплашени мошениците, които са орезилили българската история. Бог да ви пази!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драго, кой пък ще се страхува от любителските писания на някакъв неизвестен дървар, който е в зависимост от чужди фондации?

   Изтриване
  2. Ако никой не се страхуваше от откритията на Спароток нямаше да има тролски атаки толкова години. Пречат тези, които се чувстват изобличени и не искат да понесат отговорност за антибългарската си дейност.Те нямат смелост директно да влезнат в спор и за това наемат неставащи за нищо студенти и безработни, за да чернят този, който разпространява неудобната истина.Да ама с обиди и клевети не се постига много, не всеки е балък да се върже на инсинуациите на трол. Излез със името си, докажи, че Спароток получава пари от чужди фондации и аз собственоръчно ще го закова на кръста. Това като гледам няма да стане никога защото той е човекът, който смело и открито защитава виждането си и за това има над 650 регистрирани последователи в този блог, а посещенията са над 5 000 000. Ти пък си продаваш услугите на хора, които работят против България и знаеш това, иначе нямаше да си анонимен 🙂

   Изтриване
  3. Драгомире, бил ли пояснил какви точно са "откритията на Спароток",защото няма данни за такива "открития"? Да нямаш предвид какво е чел за открития на други хора, учени главно ,а после ги е изложил в един блог? Освен това не всички четящи блога му сме тролове,може да има и такива разбира се,вие си знаете.Не е задължително да се съгласяваме с всичко написано,нали ?

   Изтриване
  4. А бе не е въпросът в това дали всички сме съгласни със Спароток или не, опонира се с факти, не с нападки. Можеш ли да кажеш от кого е краднал Спароток, ощетил ли е някой като си е преписал заслугите на друг човек? Аз ще ти кажа какво е открил - 1. Приликата на глаголицата с линеарите; 2. Приликата на руните с линеарите; 3. Над 11 свидетелства на хроникьори, които дават сведения за писменост при траките; 4. Спароток беше първия, който популяризира данните за похода на Дионис за Индия; 5. Няма учен, който да е дал повече тракийски имена от ареала на Боспорското Царство.
   Ние честните хора ценим смелите изследователи като Спароток. А ти кой си и за какво се бориш?

   Изтриване
 13. Искате ли адресите на троловете от Вакарел, София, Варна и Шумен ? Тия убавци се изживяват и по други форуми, абе ненормалници на ента степен, просто не е за разправяне.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моля изпратете ми ги на мен - andikiryakov@hotmail.com

   Изтриване
  2. Добре, ще ги пратя, но веднага мога са ви кажа, че особено активните тролове са на ул. Раковски и ул. Вашингтон, София.

   Изтриване
  3. Само манипулаторите с финансов интерес имат нужда от адресите на някакви тролове. Не допусках, че пловдивското Лъки, което се сополивеше в телевизията от която го изритаха е станал и търговец на фантазии. Не му върви на това момче. Не защити докторат, не се уреди на директорски пост в музея. Сега и черешите му не се купуват. Трудните времена, какво ли не принуждават хората да се препитава.

   Изтриване
  4. Е, Анонимен 23.09 ч., точно такива като теб искам да ги знам кои са.

   Изтриване
 14. Тоя, който поддържа страницата archaeologyinbulgaria.com е чист трол. Аз му бях във приятелите на личния фейсбук известно време, но като се усетих го изтрих. Първо забелязах, че нямаше нито една лична снимка. Беше си сложил скулптура на профила на главата на Калоян, но моделирана с монголоидни черти (така се е и кръстил Кало Йоханес с латиница). После ми направи впечатление, че има много македонци за фейс-приятели и пуска разни снимки с историческо-провокативни надписи, които разпалваха спорове между българи и македонци, стигащи до обиди, но той не вземаше страна, а само продължаваше да пуска и още снимки. В момента, в който разбра, че съм го изтрила, ме блокира, така че не мога да дам линк за профила му. А в archaeologyinbulgaria.com пуска всякакви статии, но се забелязва склонност към такива, които предстравят българите в негативна светлина. Да не говорим, че пренебрегваше в продължение на много месеци обясненията на български - само английски въпреки протестите на българите...

  ОтговорИзтриване