3.11.2020 г.

ЗА ЧУМНИТЕ ЕПИДЕМИИ И “ВЕЛИКОТО ИЗЧЕЗВАНЕ НА НАРОДИТЕ”

Тези, които следят блога ми са забелязали, че от началото на октомври не съм пускал нови неща. Причината е заетост – завършвам том II на книгата си “Тайните на Тракийския Език”, над 450 думи трябва да се проверят още няколко пъти и да се дадат най-точните им български съответствия. Също така трябва да се подберат илюстрации, сравнителни таблици и т.н. Данните трябва да се систематизират и представят по ясен и разбираем за всеки начин. Намерих интересна информация, която помага да се разбере древността и значението на името траки, като останах приятно изненадан, надявам се приятно изненадани да са и читателите ми след като се запознаят с том II.

 

Работата наистина е много и бях решил да отложа публикуването на нови есета за декември. Вчера обаче кутията за лични съобщения във Фейсбук се напълни. Много мои приятели и познати ми писаха – дълбоко разочаровани от фарса представен в предаването "История БГ". Доста хора бяха шокирани от изказването на един наш историк и създател на ръководства за подготовка на кандидат-студенти по история. 


По сведения на моите събеседници, въпросният специалист е казал, че : "...пандемичната обстановка в оня момент (Юстинияновата чума) е попречила на траките да се възпроизведат, затова са изчезнали."

 

В интерес на истината не съм гледал предаването. От една страна се старая да не си губя времето с телевизия - от друга страна не храня особено доверие на думите и интерпретациите на нашите специалисти. В някои случаи изказванията им са напълно лишени от логика и граничат с абсурда. Да се твърди, че чумата от 542 година е причина за изчезването на траките е крайно несериозно, а и крайно безотговорно.

 

Следвайки логиката на нашия историк, трябва да кажем, че гърците са изчезнали още по времето на Тукидид – авторът на книгата “Пелопонеските войни”. Тогава – през 430 г. пр. Христа в Атина избухва страшна епидемия, която е известна като Атинска чума. Огромна част от населението измира, като жертвите са от всички възрастови групи.

Гърците не само оцеляват, но преживяват и не по-малко страшната Антонинова чума. Тя е от доста по-късен период – 165 година след Христа. Южните ни съседи не са изтрити от лицето на земята и от още по-късната Киприянова чума – 249 година след Христа.

 

Повече е от ясно е, че макар да са засегнати и от Юстиниановата чума от 542 година, гърците не са изчезнали. Не една, а четири сериозни епидемии не са ги изтрили от лицето на земята.

 

Няма сведения траките да са засегнати от Атинската чума. Без съмнение обаче дедите ни са дали жертви по време на Антониновата и Киприяновата чума, засегнали цялата територия на Римската Империя през II и III век. Каква е реалността през следващия IV век обаче? Опирайки се на създадената между 350 и 353 г. работа Totius orbis descriptio, Веселин Бешевлиев подчертава, че през IV век на Тракия се гледа като на неизчерпаем извор на способни войници за римските легиони (Проучвания върху личните имена у траките, 1965, с.62).

 

Ето какво излиза – след две значителни чумни епидемии, населението на страната ни е толкова многобройно, че се счита за неизчерпаем извор на способни войници!

 

Фактът, че противно на гърците, хората у нас живеят предимно в селата и няма такава голяма концентрация на население както е в гръцките полиси, несъмнено е изиграл положителна роля в оцеляването на дедите ни. Същият този фактор допринася за оцеляването на засегналите ни чумните епидемии от по-късни времена - XIV, XVIII и XIX век. Жертви безспорно има, но не може да се говори за изчезване на българите.

 

Реално няма сведения за изчезване на траките след времето на император Юстиниан I, който впрочем е от тракийски произход. Роден е във Ведериана – селище с чисто българско име със значение Ведрина. След Юстиниан I на трона сяда Юстин II – също тракиец. Той е последван от своя сънародник Тиберий II. А в началото на VII век – в периода 602-610 година, на трона в Константинопол седи отново тракиец – Фока.

 

Има и още нещо, за което нашите историци не само си затварят очите, но и изкривяват информацията (поне по мое лично мнение) по ужасен начин. Траки живеят не само на юг от Дунава, но и на север от тази голяма река. Клавдий Птолемей локализира беси дори отвъд  Карпатите. По сведения на Овидий, край Томи (днешна Румъния бел.авт.) са обиталищата на беси и гети. Амиан Марцелин пише за костобоките, а Зосим за карпите, известни още като карпиани.

 

По време на дискусия с историци, като причина за изчезването на траките на север от Дунава, се даваха “агресиите” на готите и хуните, които впрочем са набедени и за клането над траките на юг от Дунава. Проблемът е, че нито готите са германи, нито хуните са тюрки, монголи, или смесица от иранци и тюрки.

 

Както готите, така и хуните обитават земите на север от Дунава дълги векове, но в този регион няма регистрирани германски, или тюркски названия на селища, реки, местности. Прототипът на материалната култура на готите не е в Скандинавия, а в Тракия и Дакия. Същото важи и за хуните – тяхната керамика, въоръжение, защитно облекло и т.н. нямат прототип в Сибир, а в Източна Европа, като този факт се игнорира от историците.

 

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/915dacian_clip_image022.jpg

 


http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/915dacian_clip_image018.jpg

Керамика от този тип бива определена за германска, готска, но реално тя е тракийска, някои типове съдове се срещат и в Плиска

Готите са старите гети, които са тракийски народ. Това е казано съвсем ясно от създателя на книгите “Готските войни” Прокопий. Същият автор обяснява, че хуните са били известни и като масагети в миналото. Йордан, който е съвременник на Прокопий твърди, че след войната с персите (VI в.пр. Христа), масагетите, които са клон на гетите   се заселват в Малка Скития (Добруджа бел.авт.), като град Томи получава името на тяхната владетелка Томира.

Както хуните, така и готите извършват нападения в Тракия, но не, за да изколят траките до последния човек, а, за да накажат чуждите окупатори паразитиращи над народа ни. 

Естествено за римските окупатори действията на готи и хуни (потомци на траките гети и мизи) са само “варварски нападения над цивилизования свят”. Нормално е потисниците на предците ни да заемат тази позиция, но не е нормално българските историци да се правят на наивни, а със сигурност и не са. 

Дори когато генетиката си каза тежката дума, грозните манипулации продължават. Макар да стана ясно, че за българите са характерни генетични маркери наследени от хора живели на Балканите преди около 12 000 – 9000 години, изкривяването на фактите не спира. Някои решиха, че само маркерите E-V12 и J2, на възраст около 9000 години, са наследени от траките – около 40% от българите са техни носители. Най-популярния маркер при нас – I2 бе брутално пренебрегнат, а е ясно, че наследен от хора обитавали земите ни по времето на Мезолита! За R1b*L23 и част от R1a също се знае, са на възраст около 12 000 години, но не се определят като наследени от траките!

Осъзнавате ли какъв е абсурда? Как може да е налице приемственост от над 12 000 години, а точно тези древни маркери да не са наследени от траките? От кого са наследени тогава

Отговор от страна на историците няма, няма как и да има, защото това е равносилно на признаване на грешки и то сериозни грешки, чието поддържане е облагодетелствало финансово определени хора. Излиза, че мотива за мълчанието на великите авторитети е финансов.

Няма нищо лошо в това да се изкарват пари от писане на исторически книги, учебници и ръководства за подготовка на кандидат студенти. Лошото е, че заблудите в тези книги и учебници ощетяват българския народ неимоверно много. 

Често с различни приятели си говорим за това, че не можем да виним нашите братя от Македония, че не искат да се идентифицират с нас, след като официалната позиция на българските учени е, че ние сме потомци на тюрки, иранци, тюркизирани иранци или буламач от сто народа.

Ние имаме уникална история – наследници сме на хора успели да останат в родната си земя въпреки, че тя е кръстопът. Уникален с древността си е и нашият етногенезис. 

Докато при днешните господари на света – наследниците на англо-саксите, за оформен етнос може да се говори едва след времето на Уйлям Завоевателя – ХI век, то при нас оформеният етнос е факт поне хиляда години по-рано, а началото е положено в Каменната ера. Тогава по сведения на антрополозите Славчо Чолаков и Петър Боев започва формирането на траките като народ. Ето и точен цитат:

Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ –  “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” –  Boev P., Tscholakov S., Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984.

Ние не просто населяваме земята на откривателите на колелото и най-ранните писмени знаци, но и носим гените на тези хора. Защо да игнорираме факта, че дедите ни са създатели на най-раните градове на Европа, че са първите европейци способни да обработят златото, а дори и предизвикалото революция в развитието на обществото желязо? Защо да бъдем ощетявани с отнемането на наследството оставено от Орфей и Залмоксис – хората дали важни доктрини на гърци и келти? На кого принадлежи това наследство ако не на нас?

 

Кой дава правото на шепа самозабравили се човечета да забавят истината, за не бъдат накърнени финансовите им интереси? На какво се надяват тези, които безбожно нагло манипулират резултатите от мащабните генетични проучвания? Това са въпроси, чиито отговори не само аз, но и много други будни българи биха желали да получат.


ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ИНТЕРЕСЕН КЛИП

https://www.youtube.com/watch?v=ojahINN_BkU&t=234s

Основна използвана литература:

The plague of Athens: epidemiology and paleopathology

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19787658/

The Antonine Plague: History, Start, Spread & Facts

https://study.com/academy/lesson/the-antonine-plague-history-start-spread-facts.html

The Plague of Cyprian, c. 252

https://pressbooks.bccampus.ca/ancientandmedieval/chapter/the-plague-of-cyprian-c-252/

K.Tan, Two of History's Deadliest Plagues Were Linked, With Implications for Another Outbreak https://www.nationalgeographic.com/news/2014/1/140129-justinian-plague-black-death-bacteria-bubonic-pandemic/

Jord.61-62 “ Then Cyrus, king of the Persians, after a long interval of almost exactly six hundred and thirty years (as Pompeius Trogus relates), waged an unsuccessful war against Tomyris, Queen of the Getae. After achieving this victory and winning so much booty from her enemies, Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia--a name borrowed from great Scythia,--and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself.” http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html#X

Proc.I.24.28 “Rome should have no longer any Getic peril to fear; 30 for they say that the Goths are of the Getic race.” https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Wars/5D*.html

Proc.III.xi Massagetae whom they now call Huns; and the rest were almost all inhabitants of the land of Thrace.

https://en.wikisource.org/wiki/History_of_the_Wars/Book_III#XI\

Proc.III.iiGoths, Vandals, Visigoths, and Gepaedes. In ancient times, however, they were named Sauromatae and Melanchlaeni;[14] and there were some too who called these nations Getic.https://en.wikisource.org/wiki/History_of_the_Wars/Book_III#II

V.Sîrbu, Dacian settlements and necropolises in Souwetern Romania (2nd c.B.C.-1st c.A.D.)http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/915dacian.htm

 

164 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нали вече некултурно коментиращите ги блокира от страх, да не те разобличават като манипулатор?

   Изтриване
  2. Къде точно да намерим манипулацията в тази работа на Спароток? Аз лично смятам за манипулатори онези, които се представяха за знаещи учени по БТВ.

   Изтриване
  3. До Анонимен 3 ноември 2020 г., 19:20

   Дали ще намерите смелост да коментирате с истинското си име, а и да обясните кое точно е манипулация :) Не, нали?

   Изтриване
 2. Не знаех, че е имало толкова много епидемии в миналото, сега разбирам колко силен е бил народът ни, иначе не би ги преживял, да не говорим за кланетата извършени от турчоля кърджалии и даалии, татари, черкези и тям подобни.
  Ст.Вълчев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Вълчев, народът ни е много силен, просто днес не осъзнава това напълно.

   Изтриване
  2. Съобщенията за чуми и пандемии в древни времена най-вероятно да са късна вметка. За да има епидемия трябва да има гъсто населени места, а населението в ония времена е било малобройно с малки селища отдалечени едни от други. Павел обаче бих го съветвал да избягва етнонима "тракиец", тъй като не е едно и също със "Траки", или по-точно "Драги". Тракиец е жител на Тракия, това не е етноним, а жител на географска област "Тракия", в която ще са живели всякакви племена.

   Изтриване
  3. До Никола4 ноември 2020 г., 20:05

   Траки е етноним, а наскоро установих и, че е собствено название на част от дедите ни населявали крайбрежието на Тракийско море, което днес е известно като Бяло море.

   Приемам съвети, но когато са аргументирани солидно - не чрез лично мнение, а с факти, ясни и проверими факти. Факт е например, че точно по времето на Троянската война, в микенски документи от Пилос е записано географското название Тракия, под формата Терекеуя разбира се. В Балтийския регион пък топонимите съдържащи името траки са учудващо много.

   Да си затворим очите за тези факти означава да си затворим очите за истината.

   Изтриване
 3. Eй, ама ти ме изненада хубаво приятелче старо:) За това, че хуните и готите не са чужденци, а гети и мизо-гети си писал няколко пъти, но аргументацията с чумните епидемии е нещо ново за мен. Като се замисли човек, ако се водим по акъла на професорите трябва да кажем, че по време на Османската окупация българите са изчезнали заради откарване в робство, кланета и болести като чумата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Митак, болести и кланета могат да затрият много хора, но не и цял, при това голям народ.

   Изтриване
  2. За съжаление точно такава епидемия причинява силно намаляване населението на българските земи и това е една от причините за отслабването им като сила ,обезлюдяване на земите и заселване от пришълците -османското племе

   Изтриване
 4. Най-хубавото от цялото предаване беше, че професорката утвърдително съобщи, че любителските есета в интернет и блоговата пропаганда на дилетанти са опасни за националната сигурност. Вероятно при първа възможност Пуфий ще го приберат още на границата като се връща от чужбина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен3 ноември 2020 г., 18:49, не прекалявайте с алхохола, че ще ви похаби здравето, а вас ви чака трудно бъдеще. Като гледам как реагирате, явно сте част от гилдията на историчарите или сте от обслужващия ѝ персонал, на който ще се наложи да си търси препитание извън науката - чобанлък в Родопите е моята препоръка.
   Станимир

   Изтриване
  2. Станимир с предположения няма да станете убедителен. Факти трябват! Откакто Мошев се разграничи от Павел, в блога и сп. 8 няма нови публикации. Дори тук в това есе има лъжа. Не може без да се гледа предаването да се цитират точно конкретни неща от него. Сещате ли се?

   Изтриване
  3. До Анонимен 3 ноември 2020 г., 21:06

   Да разбираме ли, че не е имало изказване, според което Юстиниановата чума е сложила край на траките? Въпросът е реторичен, зная, че отговор няма да последва :)

   Изтриване
  4. До Анонимен 3 ноември 2020 г., 21:06

   Я чуйте какво казва Матанов 38-4-та минута :)

   https://bnt.bg/news/kodat-na-balgarskata-identichnost-spekulacii-i-fakti-285386news.html

   Изтриване
  5. Спароток, как ще коментирате изказванията, че представителите на салтово-маякската култура са от индоевропейски произход? Това го твърдяха вчера в предаването по БНТ.

   Изтриване
  6. Още по интересно става след Матанов, когато в 40-41-ва минута Станилов обяснява как славяните се заселии отсам Дунав и само след 20-30 години пристигнали (пра)българите, а по тази причина славянските гробове и керамика са съвсем малко. След заселване на българите започвало формирането на старобългарската култура, а славянската се загубва. След това говори, че керамиката е еднаква при двата народа и не може да се раздели, а после подчертава, че според Рашев тази е стробългарската култура.
   Какво излиза, че онова "огромно славянско море" в което българите са се "претопили" е просъществувало едва 20-30 години и изчезнало след пристигането им. Просто толкова вече се оплетоха в измищльотините си, че не се чуват какво говорят. Поведение типично за хора , които много добре знаят, че всичко което говорят е фалшива манипулация, но нямат избор и трябва да продължават да защитават грешната позиция.
   Зрителскте въпроси провокират доста конфузни ситуации и започва да става все по трудно да легитимират заблудите си, защото твърде много хора вече проявяват интерес, имат достъп до различна информация, която вече не може да бъде лесно укривана. Така, постепенно започват да стават смешни с твърденията си.

   Изтриване
  7. До Анонимен 3 ноември 2020 г., 23:56

   Явно човекът казал тези думи е вълшебник. Не виждам как по материалната култура може да се разбере към коя езикова група принадлежат създателите на тази материална култура.

   Човекът казал, че представителите на салтово-маякската култура са от индоевропейски произход, не осъзнава какво говори. Идноевропейски е понятие от лингвистиката, а реално археологията, не лигвистиката се занимава с изучаването на материалната култура на даден народ. Глупаво да се каже, че определен народ има индоевропейски произход, това е безумие. В Мозамбик се говори португалски, който е индоевропейски език, но населението на страната е спада към негроидната раса. В Хонконг се говори английски, но населелието спада към монголоидната раса.

   Изтриване
  8. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 11:22

   Тези хора се оплитат като петле в калчища, защото боравят с неадекватни термини и понятия. Колко по-лесно би било да се обяснят мистериите с идентичната "славянска" и "прабългарска" керамика, ако се признае, че дунавските славяни са гетите, които са тракийски народ, а прабългарите пък са техните съседи и роднини мизите.

   Едни учени не могат да намерят тракийска керамика след 7 век, защото имат определени очаквания за нея, очаквания, които са нереални. Други учени не могат да намерят "славянска" керамика преди 7 век, точно по същата причина.

   Как не се замислиха тези хорица, че един голям народ не може да се стопи просто ей така, а на негово място, от нищото да се появи нов, огромен народ...който има същата керамика, същите погребални обреди, същия антропологичен тип, същото оръжие...И като се замисли човек - кое му е новото на "новия" народ залял като море Балканите :)

   Изтриване
  9. Това, че се оплитат заради боравене с неадекватни термини и понятия е ясно, но поне на мен ми се струва, че започна да се случва все по често и вече започвам да се замислям дали е случайно и неволно. Стараейки се да не нарушават протокола, сценария и опорните точки, а същевременно да са и в тон с времето, правят изявления които дори на не добре запознати, като мен, прави впечетление, че мислите които изразяват не са тяхни лични. Това, според мен съвсем не е лошо, а е първата крачка към представяне на нещата така както стоят реално. Въпрос на време, подходящи условия и съответни въпроси от аудиторията (стига да не са прекалено цензурирани) е да наберат достатъчно смелост, за да изразяват повече личното си мнение. Дано само, в близко бъдеще, да няма резки завои в световната, а и от там в българската политическа обстановка.

   Изтриване
  10. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 13:57

   Имате право като казвате за тези хора, че "мислите които изразяват не са тяхни лични ". Реших да се поразровя и да видя дали теорията на нашия специалист за Юстиниановата чума като обяснение за изчезването на траките е негова лична.

   През 2016 г. има публикация, в която се изразява мнението, че Юстиниановата чума може да е допринесла за края на Римската Империя.

   The Plagues That Might Have Brought Down the Roman Empire https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/03/plagues-roman-empire/473862/

   Година по-късно се появава материал с подобна тема: How Climate Change and Plague Helped Bring Down the Roman Empire https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-climate-change-and-disease-helped-fall-rome-180967591/

   А този материал е от 2020: J.North, The Death Toll of Justinian’s Plague and Its Effects on the Byzantine Empire https://www.armstrong.edu/history-journal/history-journal-the-death-toll-of-justinians-plague-and-its-effects-on-the

   Несъмнено чумата е допринесла за намаляването на населението на Римската Империя, но болестите не признават граници. Епидемия е имало и сред народите извън Римската Империя, просто там никой не е описал събитията.

   Изтриване
 5. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моля Ви не спамете тук! Не давайте повод на враговете на Павел да го чернят!

   Изтриване
 6. Но вие епидемиолог ли станахте другарю Серафимов, или от Масква плащат газорубли, да се руши имижа на учените, които разнасят славата на България по света?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е нужна диплома в определена сфера, за да МИСЛИТЕ,струва ми се!
   П.Великова

   Изтриване
  2. Бърдоня
   Към Анонимен 3 ноември 2020 г., 19:24
   плазмодий, на теб от Юнайтед стейз или от Джерусалейм ти плащат нещастнико. Славата на Бантустан на САЩ ли имаш предвид.

   Изтриване
  3. Хахахаха! Човече, сбъркал си мястото, тук не се прави долнопробна политическа пропаганда, тролчо. Иди да замърсяваш другаде! А тези "учени" така ни "разнесоха" по света преди 100г, че загубихме част от територията си.

   Изтриване
  4. До Богомил 3 ноември 2020 г., 22:05

   Изказването за учените, които разнасяли славата ни в чужбина го зная още от стария си блог. Една дама, чийто съпруг е археолог, се бе заела със защитата на своята половинка и често даваше такъв коментар.

   Изтриване
  5. Дайте пример за "учен", който е разнесъл и допринесъл България да стане по-известна по света, защото аз се сещам само за "учени", които правят България от ден на ден, все по-безизвестна!!!???

   Изтриване
  6. До Ангел 4 ноември 2020 г., 12:19

   Този въпрос го задавам от 2009 година, но отговор все не получавам...

   Изтриване
 7. Ало, Анонимен3 ноември 2020 г., 19:24, сменете плочата, че се изхаби :) Как аджеба руснаците ще имат сметка от това да се окаже, че българите са местен народ, чието начало на държавността може да се постави 1500 години преди времето на княз Игор :) ? :) Че хазарите в Русия ни мразят до дъното на душата си не се съмнявам, нали те затриха Стара Велика България, защото искаха Крим за себе си, че и още го искат ;) И друго да попитам - кои казионни учени разнасят славата на България по света - тези, които ни изкараха тюрки, или тези, които ни изкараха тюркизирани иранци ? :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Митак, тя плочата може да е изхабена, но репертоара на тези човечета е беден, все нещо трябва да се каже...

   Изтриване
  2. до Димитър 3 ноември 2020 г., 20:17

   Съжалявам ако досаждам, но според мен изобщо не трябва да се обръща внимание на такива лекета, а още по малко да им се отговаря. Те точно това очакват и се кефят когато в отговора на някого има нотки на раздразнение. В същото време се изнервят ако не успеят да предизвикат никого. След поредица от неуспехи и ако само се зевзечат, а не са с нарочно поставена задача, обикновено изчезват. Освен това излишно се спами темата, а другата им цел е точно такава. Да предизвикат колкото се може повече отговори, които не са свързани с темата и четящите да се откажат да четат напред заради многото отегчителни глупости.

   Изтриване
 8. Благодаря за статията, г-н Серафимов! Кратко, ясно и разбираемо, както винаги!
  П.Великова

  ОтговорИзтриване
 9. Темата е доста интересна, но за сметка на това информацията около нея е достатъчно много манипулирана за да може лесно да бъде възстановена поне част от вярната истина.
  Никаква логика няма " ...най многобройния народ, след индийците... " (Херодот), които населяват огромни територии в Европа и Азия да изчезне от една епидемия, а една шепа етиопски гърци живеещи между тях на Балканите да не бъдат засегнати и след това да населят цялото крайбрежие на Егейско море (тогава се е наричало Тракийско). Освен това тези епидемии не са обхващали както сега целия свят, а само отделни райони и точно това предполага повече поражения при малките локални народи, а не при многобройните.
  Дано не съм прав, но не съм голям оптимист за лесни и скорошни изяснения на тези въпроси по простата причина, че това би принудило историците да пренаписват не само нашата история, а историята на цяла Европа, Азия, Африка, че даже и световната. Всичко е токлова навързано, че само една нишка да се дръпне и се разплита целия чорап. Как да се признае, че траките не са изчезнали като веднага трябва да се каже кои са днешните им наследници. Хвърлени са толкова усилия за да се пропагандира, че са изчезнали. Същото е и ако се признае, че българите имат балкански произход защото трябва да кажат кои са им предците на Балканите и кои са им роднините. От там следва заличаването на лъжите в историите на германци, руснаци, повечето европейски държави, а и не само на тях. Дълго време са се хвърляли огромни усилия и средства за да могат да бъдат прокарани всички лъжи и манипулации, а сега с лека ръка да позволят някой да ги опровергава.
  Аз дори имам подозрения, че точно по тези причини у нас до неотдавна не се разработваха археологически обекти, а случайно намерени артефакти, които опровергават писаното в учебниците, са били унищожавани. Както например древната столица Севтополис, която лежи на дъното на язовир Копринка. В същото време ходим в Гърция и Турция за да разгледаме собственото си историческо наследство, което те не са строили, но са го окупирали и сега ни го показват срещу заплащане.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен3 ноември 2020 г., 21:36

   Няма случайни неща, историята, която познаваме е създадена да обслужи интересите на определени велики сили.

   Изтриване
 10. Прекрасна статия!
  Няма как народ, който е отстъпвал по многочисленост единствено на индийците, да е изчезнал поради чума. Жертви безспорно е имало, но не и заличаване на цял един етнос. Сега се питам дали изобщо е съществувал на земята такъв народ, който напълно да е бил заличен от чумна или някаква друга епидемия. Май не.
  Жалко е, че нивото на някои учени е толкова ниско, а още по-жалко е, че подобни тяхни безсмислици се излъчват в ефир.
  Успех с втори том на книгата!
  Надявам се 1-ви все още да не се е изчерпал, за да си го закупя.
  Поздрави, Деси

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Деси!

   Индианците в Америка са редуцирани сериозно от донесените от конкистадорите болести, но не са изчезнали. По време на войните си с римляните, галите са били застигнати от чума, но не са изчезнали. Италианската, или Миланската чума взема много жертви, но италианците не са изчезнали.

   За том 1 на Тайните на Тракийския Език не зная дали още се предлага. По принцип тиража беше малък, но Атеа май има още бройки.

   Поздрави!

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Освен това за чумата, доста познати клишета и плиткологични постулати се изказаха. Конюнктурни историци, други никога няма да бъдат допуснати там, но вече няма как да ни изненадат. Оправдават занижените очаквания. Все пак забелязвам малък напредък, Чобанов например вече говори за многобройни българи, а не "море от славяни." Слага ги 50/50%. После набляга на титлата кан, и други производни като кан-артикин. Оттървем ли се официално от хановете, тюрките някак автоматично отпадат.

  Обаче, без да съм професионален историк и да боравя умело с техния инструментариум, можах да се сетя, че някак е странно траките да са изчезнали, а последните генетични изследвания да дават около 50% генетично препокриване точно с траките. Също не разбрах що е то славянско ДНК. Не знаех, че съществува такова. Сериозен пробив в генетиката ще да е било! Говорят за динамична генетика с много привнесен материал - уж много динамична, апък етносите само 2 ... Нали вече се установи тюркското генетично присъствие да е около 1%? Ама узи, ама печенеги, ама кумани, ама алани, та татари. Ами лесно,господа историци, има 2 варианта: или са били сходен/идентичен етнос, просто друга подгрупа, или никога не са се заселвали, усядали и интегрирали в българската общност. Точка!

  Как пък никой не повдигна темата за славяните - откога съществува това понятие въобще, и дали не е по-скоро лингвистичен, вместо етнически термин? И особено верски такъв (духовен/религиозен/църковен) - словени бидейки хората на словото божие след покръстването ?

  Последно за траките и това не е нищо ново. Много от тях просто напускат низините поради постоянните нашествия. Траките се изтеглят нависоко и на сигурно и стават планинари. Точно както между впрочем правят и българите по време на османското завладяване на земите ни. Градското население остава почти без българи. Павел говореше скоро за нападенията на хуни и българи, че всъщност са опустошавали само градовете на нашествениците, и реално не са воювали с траките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 1:13

   Ако Ви интересува темата за славяните, тяхното истинско име и история, препоръчвам Ви приложението на стр.152 на Том 1 на Тайните на Тракийския Език. Дал съм предостатъчно информация, голяма част, от която не е позната у нас. В Том 2 също съм представил данни, които са непознати на българския читатели. Не мога да кажа страницата защото книгата е още в процес на изграждане. Мога да кажа само, че има много приятни изненади.

   Иначе славянски ген няма, правилно е да се каже: маркери, които са преобладаващи при хората от славянската езикова група. Въпросните маркери са R1a, достигащ 50-70% при поляци, сорби и украинци, а и I2, който пък е най-често срещания при нас.

   Изтриване
 12. Гледах въпросното предаване по БНТ. Не ми хареса. Пропагандата е изкуство, не е за всеки. Тънката нишка трябва да върви през цялото време, но така, че зрителите /слушателите/ едва, едва да усещат само лек полъх от това, което искат да ти набият в главата. Бавно и методично. А там се действаше по дърварски грубо, с брадвата и резачката. Участниците бяха нервни и заядливи, очевидно бяха под напрежение,а единият дъвчеше дъвка. Почти цялото предаване премина под знака на заяждане с историци - съвременни и древни. И най-вече с "любители", както се подиграваха няколко пъти. Изгубих интерес още в началото, когато единият от тях се изказа за някакъв известен византийски летописец /не съм историк и не мога да кажа за кого точно ставаше дума, моля да бъда извинен/, че той бил, видите ли, кабинетен историк, в смисъл диванен историк и на неговите писания не бивало да се вярва, защото всичко го бил чувал от разни пътешественици, войници, хора по пазарите и т.н. Той не бил ходил сред народите и земите, които описвал и по тази причина историите му били неверни и изопачени. Цитирам по памет и спирам до тук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 10:01

   Човек не може да изневери на характера и същността си, затова и въпросните участници в предаването се държат неадекватно.

   Изтриване
 13. Изказвам истинското си възхищение от Вашата просторна и подкрепена с категорични доказателства статия. Адмирации!!!...Коментираното предаване също изгледах търпеливо, въпреки че не бях съгласна с почти винаги едни и същи, непълни и интерпретирани /нагодени/ за темата изказвания от казионните ни историци. Според мен, имаше от някои от тях премълчани факти, които обаче отново си спестиха да разискват пред широката аудитория на БНТ, а и водещият не им даде право и възможност да го направят. Той целенасочено водеше коментариите в ограничената от някого, не зная от кого, рамка. За чумната епидемия също чух от изказващия се, мисля че от БАН./не съм категорично сигурна точно кой, защото никой не му противоречи, а напротив се съгласиха. На България са й необходими повече такива независими Българи-Будители като Вас! Благодаря Ви за труда и отдадеността на каузата да узнаем истинската си история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Мария Кирова 4 ноември 2020 г., 10:06

   Мисля, че е крайно време да се изоставят шаблоните и да се наложат нови, правилни дефиниции, с чиято помощ събитията от миналото ще станат по-лесни за обяснение.

   Изтриване
  2. Кой, къде и защо трябва да налага нещо си?

   Изтриване
  3. Отговор на въпроса на Анонимен4 ноември 2020 г., 13:28

   Тези, които могат да мислят нормално трябва да въведат нови термини, които да заменят старите термини, които са наложени от послушните, но безкрайно ограничени (не)научни работници - пишман историци и археолози.

   Изтриване
  4. Анонимен4 ноември 2020 г., 14:34 Но кой ще определя кои са онези, които могат да мислят?

   Изтриване
 14. Самият факт, че в "сериала" История Бг участват само едни и същи казионни учени, очевидно специално подбрани, е достатъчно показателен за това какво се цели с това предаване. Критикуваме /и то с основание/ РСМ за фалшификациите на историята ни, но тук при нас положението едва ли е по-добро, особено що се отнася до древната ни история и до произхода на българите. Любопитното е, че в РСМ и при нас с тези "теории"се маргинализират българите и тяхната роля. Не е трудно да се досети човек, че в основата за налагането на тезите за чуждоземния ни произход, стоят интересите на сили, които са враждебни на България. Най-печалният извод от тези съждения обаче е, че България продължава да е зависима държава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Петър Чарийски 4 ноември 2020 г., 10:22

   Наистина предаването е по-скоро сериал с едни и същи участници, с един и същ сценарии...

   Изтриване
 15. Засега никой от нашите политици не дава подкрепа на РСМ за кандидатстване в ЕС. Напълно аргументирано!
  Терористичното нападение във Виена показа, че сами ще си вкараме терористите в общността, разбирай – и в България. Нали единият от нападателите принадлежи към албанското малцинство в Македония.
  Ако управляващите променят становището си, това ще докаже, че са капитулирали пред външен натиск, който обичайно е против интересите на България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 11:40

   Не зная защо админът е допуснал коментара Ви, не разбирам и защо използвате този блог, за да изразите недоволството си и то като анонимен. Не разбирате ли, че това е напълно безмислено? Ако искате гласът Ви да бъде чут - излезте от сянката, създайте свой блог и по ясен начин изразете вижданията си.

   Изтриване
  2. Драги Павле,

   Силно ме учудва разбирането ти да приемаш моето удобрение за недоволство. Трябва ли да мисля, че нашите политици притежават по-развито чувство за национално достойнство от теб самия? Иди да умоляваш жителите на РСМ да се почувстват българи, когато те предпочитат братството с албанците. Възможно е последните да имат по-престижни достойнства от нашего брата. Може би някой вече да е написал и статия как е обикнал човека чрез упознаването на шиптарите.
   Ако и този коментар те скандализира, можеш да реабилитираш админа и да го забраниш. Може би наистина напоследък трудно разбирам някои ситуации...

   Изтриване
  3. до Анонимен 4 ноември 2020 г., 17:40
   Съжалявам, че се намесвам, но не мисля, че единствено сегашното моментно състояние е повод да си правим основни изводи за общата и цялостна картина. Не можеш да виниш някого за това, че по една или друга причина е подложен на асимилация, заблуждения и е бил принуден или доброволно е повярвал в тях. Ние сме в същата ситуация, само дето не всички го осъзнаваме достатъчно. Точно както и македонците. По важно, според мен е защо и как нещата са стигнали до тук. За да не се впускаме в дълги полемики, бих Ви предложил следния материал:

   https://www.burgas24.bg/novini/mejdunarodni/Manifest-na-makedonizma-Da-se-vnushava-srubski-duh-i-che-bulgarite-sa-vragove-1017633

   И това не е единственото, а е само началото. От там нататък нещета се развиват с космическа скорост. Въпреки това, без да имам лични познанства или приятелства с македонци от РСМ, а само от случайни контакти съм останал с впечетление, че това което четем по медиите като мнение на политици и мнението на обикновените хора са две абсолютно противоположни неща.
   "Не може заради една бълха да горим целия юрган!"

   Изтриване
 16. Трябва да отбележа, че водещият на История Бг, който остана единствен водещ напоследък - Георги Ангелов е търсещ и интелигентен човек, доста благоразположен към новите хипотези. Книгите, които дават за награда за въпроси са също доста разнообразни, виждал съм и на Никола Йонков-Владикин и на Ганчо Ценов и т.н.
  Наистина в История БГ канят само академичните учени, но може пък и да са съгласни за едно нестандартно предаване, в смисъл с други гости. Ако някой има контакти с Георги Ангелов или може да се свърже по някакъв начин с него, да говори за едно предаване с гости изследователи (или както и да ги наречем там) на българската история. Да покани Петко Атанасов, Павел Серафимов, Ирена Янчева, Александър Мошев, мен (Андрей Киряков) и има и още хора, ако някой от изброените се откаже или не може да дойде... Аз лично ако имам някаква връзка с него ще му пиша, но нямам.

  АК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, мисля, че Петко Атанасов е най-добрият кандидат. Едно, че е начетен човек- друго, че живее в София.

   Изтриване
  2. Това е фейсбук профила на Георги Ангелов https://www.facebook.com/georges.anguelov

   Изтриване
  3. Нека който желае и има време да му пише по този въпрос. Аз нямам фейсбук от 3 години, много време отделях за исторически дискусии там. От друга страна нямах време дори да чета блога на Павел, камо ли да коментирам, сега поне имам време за това ... :)

   Изтриване
 17. Дерзай Павле, на прав път си!

  ОтговорИзтриване
 18. Видях тук няколко злобни коментара, които не е трябвало да се допускат, ама нейсе, нека админчето преценява по негов тертип. Питам се аз сега кой ги е пуснал тия коментари - дали е Чобанот, дали е Номадот, или е Милиционерот?
  М.Милевски

  ОтговорИзтриване
 19. "Анонимен 4 ноември 2020 г., 14:39
  Видях тук няколко злобни коментара, които не е трябвало да се допускат... "
  Ако зависеше от мен и твоя също нямаше да бъде допуснат! Не се намираме на селска седянка и ако имаш мнение по темата добре, но ако се опитваш да отклоняваш фокуса със сплетни и клюки, не съм съгласен. Не сме малоумни и сами можем да преценим кое е стойностно и кое не! Не е нужно ти да ни даваш напътствия!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинявам се на Вас, но и на собственика на блога, искам само да кажа, че нямам лоши намерения. Вие сигурно не знаете колко гадно говорят враговете на Спароток за него, все едно са бесове от библията, сигурно ги е яд, че са изобличени като лъжци и селски тарикати.
   М.Милевски

   Изтриване
  2. Нямах намерение да Ви засягам лично и съжалявам ако се е получило така. Напълно Ви разбирам, но моето мнение е, че на никого не помагате защото за никого не е изненада това което пишете, а най малко за блогъра. Освен това тук не му е мястото да се обсъждат подобни неща не само защото това на никого не помага, но и създава условия за намеса на неприятели, които да пълнят форума с коментари които нямат връзка с темата. А това е досадно за добронамерени читатели и е възможно да прекратят посещенията си само защото им става скучно от отвлечени коментари, които не са по темата. Аз лично, отбягвам да посещавам форуми, блогове и други форми на общуване, където болшинството от коментарите не са по темата, а най-вече се обсъжда автора или са най банални заяждания.

   Със здраве и не оставайте с мнението, че съм имал за цел да Ви засегна лично.

   Изтриване
 20. Искам да ви попитам едно нещо. Може ли славяните, които Аспарух прави свои поданици да са траки? Дали 7 те славянски племена не са 7 те гетски племена на Йероним Стридонски? Аз гледах предаването и мога да свидетелствам, че по думите на професор Станилов, за слаяни може да се говори през 7 век. Но аз съм чел вашата работа за славянските топоними и за заключението на професор Георгиев, че те са оставени през 5 век. На какво се дължат несъотвествията не разбирам?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 19:36

   Да, хората, които се съюзяват с княз Аспарух са потомци на народа, който Херодот нарича гети. Прочее, този съюз не е нов, още през 513-516 година гетите наречени още славени действат заедно с българите. Това е повече от 150 години преди битката край Онгъла.

   Питате защо проф. Станилов смята, че славянска керамика няма у нас преди VII век? Ако груба, домашна керамика, украсена с вълнисти линии бъде намерена в слой от IV-V век, тя се класифицира като ...федератска...а това е безумна дефиниция, която само обърква. В случай, че същата керамика бъде намерена в слой от VII век, тя е дефинирана като славянска...понеже е прието, че старите славяни са нов народ, а това не е така.

   Проблемът се състои в това, че след VII век, името славяни, или по-точно слави, славене, словене се разпространява на запад, север и изток от Балканите. У нас то започва да се губи след Х век, като се налага името българи. Идентичен процес има в Британия където срещаме съюз на англи и сакси. Остава името на англите, появава се държава Англия, но това не означава, че саксите са се изпарили в нищото. Както англичаните са потомци на англи, но също сакси и др. техни роднини, така и ние сме потомци на мизите наречени българи, гетите наречени славени и други техни роднини.

   Ако се интересувате от темата, прочетете СЛАВЯНСКИЯТ ПРОБЛЕМ в работата ми Тайните на Тракийския език, с.152.

   Изтриване
  2. Но защо лъжете хората най-безобразно? Никой в научните среди не употребява термин "федератска керамика", Вие мамите хората а те Ви вярват.

   Изтриване
  3. "Анонимен5 ноември 2020 г., 14:19
   ... Никой в научните среди не употребява термин "федератска керамика"...."

   Списание ЕПОХИ
   Издание на Историческия факултет на
   ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbqrbDtOvsAhXk_CoKHSYTDpUQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fjournals.uni-vt.bg%2Fgetarticle.aspx%3Faid%3D1406%26type%3D.pdf&usg=AOvVaw37q5dau6sCK8FglrdZJ031

   Стр. 27 Обр.3.- б. " б – Фрагментиран съд от „варварска“ (федератска) керамика "
   Стр. 28 Обр. 5.- б. " б – Глинен съд от „варварска“ (федератска) керамика "

   Изтриване
  4. До Анонимен5 ноември 2020 г., 14:19

   Вече Ви е даден отговор от Анонимен5 ноември 2020 г., 14:45, но да допълня и аз.

   Смятам термина федератска керамика за нелеп, а и внасящ заблуди, но иначе наши специалисти като Борисов, Вагалински и Караджов го употребяват.

   Борис Д. БОРИСОВ, НОВИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОВИЗАНТИЙСКАТА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ТУИДА В СЛИВЕН – ЕДИН ПРОВАЛЕН ПРОЕКТ, Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Том / Volume XXIII (2015), Книжка / Issue 1.


   Л.Ф.Вагалински, Излъската керамика от I – началото на VII век южно от Долен Дунав (България)

   https://www.researchgate.net/profile/Lyudmil_Vagalinski/publication/298989395_Burnished_Pottery_from_the_First_Century_to_the_Beginning_of_the_Seventh_Century_AD_from_the_Region_South_of_the_Lower_Danube_Bulgaria/links/5ea86ee392851cb26760bd24/Burnished-Pottery-from-the-First-Century-to-the-Beginning-of-the-Seventh-Century-AD-from-the-Region-South-of-the-Lower-Danube-Bulgaria.pdf

   Тук е цитиран Андрей Аладжов за федератската керамика, https://shumenonline.bg/2019/08/16/%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE/

   Изтриване
  5. До Анонимен 5 ноември 2020 г., 14:45

   Благодаря Ви за представената информация!

   Изтриване
 21. Човекът и обществото ІV клас: Траките нямали собствена писменост и когато се налагало използвали гръцкия език, като го пригодявали към фонетиката си. Именно поради липсата на писменост днес не познаваме добре тракийската история и култура. Както при много народи в древността, така и при траките културата е била тясно свързана с религията.Траките отделяли специално внимание за подготовката на децата си. Момчетата били бъдещи военни водачи, затова от най-ранно детство ги калявали с физически упражнения. Гръцки учители им преподавали модерна военна стратегия и тактика, дипломация и ораторско изкуство. Момчетата специално изучавали пеене и музика.

  В древността на българските земи се развили трицивилизации: тракийска, елинска и римска.

   Траките нямали своя писменост, а използвали тази на елините.

   Елините били смели мореплавателии предприемчиви търговци. Вярвали в много богове, на които издигали храмове.
  Наследство от влиянието на тяхната култура в България са прекрасни храмове, открити театрии стадиони.

   Римляните създали благоустроени градовес красиви храмове, театри, стадиони, обществени сгради. Отлично поддържани пътища, по които се движели войски и кервани.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 21:07

   Ако цитатът Ви е точен, то авторите на учебника са пълни невежи.

   За писменост и книги при траките съобщават следните автори: Алкидамант, Алексис, Аполодор, Диодор Сицилийски, Дионисий Скитобрахион, Еврипид, Зенобий, Павзаний, Платон, Плиний Стари, Страбон, Тацит.

   За това, че в Атина е на почит тракийската богиня Бендида е писал Плутарх. Добре известен факт е, че в светилището на Делфи жреците са траки, за това се наричат Тракиди. Добре известно е и това, че тракиецът Евмолп е човекът въвел Елевзинските мистерии в Атина.

   Гърците наемат постоянно траки като войници, реално гърците копират от траките военна тактика, пелтастът се оказва по-ефективен от хоплита. Професор Ян Бест има цяла книга по този въпрос.

   Изтриване
 22. Спароток, още Херодот е писал че тракийския народ е най голям след индийския.Точно заради това,все си мисля че земите на древните ни предци,далеч надхвърлят Балканския полуостров, и е напълно възможно да са граничили на изток с тюркски народи,а на запад с германи и келти. И е напълно възможно да са възприели някакво тюркско влияние на изток,и затова някои учени погрешно да си мислят че са били тюрки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 ноември 2020 г., 21:15

   Да, определено е така. На изток траките достигат до тюрките, а на запад до келтите. Напълно естествено е да има взаимно влияние.

   Все пак държа да отбележа, че основната причина за обявяването на старите българи за тюрки е това, че дедите ни са отъждествени с хуните, а те несправедливо са набедени за тюрки, макар нито един автор от времето на Античността дори да не загатва, че хуните са тюрки.

   Изтриване
  2. Всъщност това учат нашите деца господине.....

   Изтриване
 23. Има логика в това, което казваш, но ме притеснява един факт и се надявам да получа отговор. Ти казваш, че готите са всъщност гетите, но защо те избиват 100 000 свои сънародници във Филипопол през 250 година?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите автори често преувеличават броя на жертвите на дадено събитие. Освен това никъде не е посочено конкретно, че са избити местните жители. През III век Тракия е римска провинция, а колонистите са точно в градове като Филипопол, Адрианопол, Сердика. Филипопол е дал много жертви, но колко от тях са били траки?

   В началото на XIII век цар Калоян подлага жителите на Филипопол на клане- това е факт, но е факт и това, че като цяло градът е бил населен с гърци. Понеже те предават българския владетел, той им отвръща с нужната мярка. Никой военоначалник не би оставил предатели и врагове в тила си, при условие, че е застрашен от сила като тази на ламтещите за земята ни кръстоносци.

   Изтриване
 24. Кой, каквото и да пише, на мен ми харесва. И ми се вижда най-вероятно точно както го е представил Спароток. Ако някой знае нещо по- истинско да го напише.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги Маринов, те ако можеха да напишат нещо по-истинско нямаше да се правят на клоуни. Който има да казва нещо, той го прави като Павката, не като ония с китапите.

   Изтриване
  2. Анонимен7 ноември 2020 г., 20:10 До тук Павката не е казвал нищо! Не е участвал в публични дискусии на историческа тема. Той си е просто писател, любител на есета.

   Изтриване
  3. На вниманието на Анонимен10 ноември 2020 г., 17:09
   Павката е казал и то много, есетата му имат 17 милиона прочита, по-точно са 17 381 000. Кой историк или лингвист у нас е по-четен?

   Изтриване
  4. Не, няма 17 милиона прочита, но много му се иска да има!Затова и не допуска критични коментари тук, показващи манипулациите му.

   Изтриване
  5. Анонимен 19 ноември 2020 г. 18;38, прав сте, не са 17 милиона прочита, повече са, много повече 😃😃😃😃😃😃😃😃😃 И не е вярно, че не допуска критични коментари, човекът само не обича шебеци, които са си купили дипломите и после се пъчат с тях като зарзаватчии с големи тикви 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

   Изтриване
  6. Кой каквото иска да пише,аз съм на мнението на Георги Маринов за Павел ,никой до сега не е писал по добре от Павел с доказателства и аргументи,а човешката злоба е неизчерпаема.

   Изтриване
 25. Атанас Лазаров5 ноември 2020 г. в 19:59

  Товарищ Анонимен3 ноември 2020 г., 19:24 ,тия твойте друзья,дето разнасяли "българска слава" по света, от История.бг ,са ПОЗОР не само за България и всички българи по света,а за всеки един здравомислещ човек!!Толкова тотални Идиотизми на едно място,рядко могат да се видят и чуят!!
  Първо:Всички учени се съгласиха,устно или мълчаливо,с твърдението на доц.Тодор Чобанов,че българите са регистрирани на Балканите още при имп.Зенон,който сключил с българите договор ок.480г срещу двамата Теодориховци,които опустошавали тракийските градове!!Дотук добре,даже това признание е похвално и праща мълчаливо по дяволите всякакви "аспарухови българии"от 680г
  Второ:Учените обаче се консолидираха и около мнението на Станилов,че Юстиниановата чума лишила траките от размножителни сподобности,затова те изчезнали!!
  Хайде сега ми отговори другарю Анонимен,КАК ТАКА Юстиниановата чума,която вилнее два века,покоси Траките,а "прабългарите" и "славяните"остави в цветущо здраве и здрави като пънове?Защото всеки нормален дори слабо подготвен исторически човек,може да разсъди,че имп.Зенон,респективно и договорът му с българите срещу готите,ПРЕДХОЖДА Юстиниановата чума!!Следователно,българите на Балканите,остават незаразени!!
  Има и още (скудоумия)!!Имп.Юстиниан Първи,е наречен "Великий",не само заради успешните му вътрешни реформи,той е наречен така,заради агресивната си външна политика,т.е.успява до голяма степен да възстанови размерите и славата на класическата Римска империя!!Въпреки чумата,която носи неговото име и апокалиптичните резултати от нея,достигнали до наскато сведения,Юстиниан заедно със своя велик генерал Велизарий(отГерманея- Сапарева баня),води всевъзможни,далечни войни,във всички посоки,с мощтни,здрави и незаразени противници-Грузия,Африка,Испания,Италия!!Да не говорим,че успява да се справи и със силни вътрешни врагове и сериозният опит за преврат срещу него,назован "въстание Ника"!!И всичко това Юстиниан и Велизарий успяват да свършат докато родните им траки измират масово,покосени от Чумата!!
  Извинявай,камарад Анонимний,ама това може да се твърди само от кръгли идиоти,камо ли от учени,разнасящи българска слава!!Те са български Позор,а не "слава"!!!Буд здоров,товарищ!!

  ОтговорИзтриване
 26. Бих искал да попитам, какво Ви е мнението за Василий II ?

  ОтговорИзтриване
 27. " Димитър6 ноември 2020 г., 1:15
  Бих искал да попитам, какво Ви е мнението за Василий II ? "

  Не знам дали въпроса е изцяло провокационен, но без да имам мякъккъв вид пристрастност, ще ви отговоря, че просто е добре да четете повече. Ако Ви интерсува конкретно мнението на г-н. Серафиов, има го в много предишни публикации. Нужно е само да се върнете малко назад и да прочетете публикуваното.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, просто чиста любознателност и не схванах, как разбрахте, че това е някакъв вид агресия от моя страна ?

   Изтриване
  2. Димитре, не се изненадвай! Ето, ако аз сега предложа на участниците да проследят последната „Панорама“ от тази вечер с цел издигането на националното им достойнство, обезателно ще бъда обвинен за провокатор. Но това няма да се случи с някой колега с „осъзната европейска ориентация“.

   Изтриване
  3. Василий II е пиел по една чаша вино всеки обед. Правете и вие като него и ще управлявате 40 години.

   Изтриване
 28. Нещата които коментираме в този блог изглежда по бързо добиват популярност отколкото си представяме, в което няма нищо лошо. Така по бързо и лесно биха достигнали до онези, които все пак имат някакви възможности за въздействие.

  https://www.actualno.com/viewpoint/turkskata-istorija-na-bylgarija-iranskijat-proizhod-na-bylgarite-i-severnomakedonskijat-koshmar-news_1517303.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За какво въздействие и какви възможности се използва блогът на Спароток?

   Изтриване
  2. " Анонимен7 ноември 2020 г., 15:46
   За какво въздействие и какви възможности се използва блогът на Спароток? "

   Ами, съжалявам ако съм Ви объркал "бизнеса", но фактите съм ги изложил по горе, в коментара си! Това, че "на Вас Ви бръква под лъжичката" не е мой проблем.

   Изтриване
 29. Атанас Лазаров7 ноември 2020 г. в 18:53

  До Анонимен7 ноември 2020 г., 9:32 Светкавично се популяризират,не се съмнявайте в това,особено сред "враговете"!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е господин Атанасов, пиман историко-археолозите само чакат да излезе нещо на Спароток, за да го копнат и да се опитат да го критикуват, но не им се удава изобщо, а не им се удава защото истината не може да се обори, най-вече с дебилско хилене и викане 'ама не е така бееее' :)

   Изтриване
  2. За съжаление, откакто Мошев се разграничи от Павел, нищо ново не е излизало в блога и сп. 8. Забелязва се кой е пишман-историкът!

   Изтриване
  3. Ало, Анонимен15 ноември 2020 г., 11:56, нещо пропускаш май :) Ако Мошев е основният автор на статиите в сп.8, защо аджеба Светлана Янакиева отправя нападки, укори и обвинения срещу Спароток, а не срещу Мошев? :)

   Изтриване
 30. Все по-странно ми звучи понятието Източна Римска Империя. Да, тя е източна, империя е, но не е много римска. Просто владее част от провинциите на бившата Римска империя, а иначе няма кой знае колко римляни в нея. Но пък има много траки, част от които я управляват без прекъсване до VII век, а пък други вземат дейно участие в превземанетто на Западните провинции и унищожаването Римската империя след Атила. Така че за какво изчезване може да става дума?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Дойчин Дойчев 9 ноември 2020 г., 7:58

   Неслучайно Самюъл Бътлър казва:"Даже Господ не може да промени миналото, но на историците това се отдава."

   Изтриване
  2. Дойчин Дойчев9 ноември 2020 г., 7:58
   Да си призная и аз си мислех същото когато става дума за ИРИ. При всеки коментар където се говори за Византия, винаги се намесвам за да припомня ,че няма такава държава,империя или народ. Като тази забележка я отправям както към българи с които споря, така и чужденци.
   Но дори когато критикувам използването на термина Византия, малко или много се съгласявам ,че термина не е грешен, в смисъл,че той цели да разграничи ИРИ от същинската Римска Империя, именно защото в ИРИ няма римляни а и културно и езиково не са Римляни.Съответно за какъв Рим говорим.

   Разбира се от друга страна е важно да не забравяме истината и тя е, че империята се е наричала Римска а нейните граждани римляни.Като мисля в първите столетия след Христос, ИРИ успява да възстанови почти старата Римска Империя.
   Интересно е обаче и въпроса каква е била всъщност ИРИ. В смисъл мнозинството от народите в нея са имали сродство с траки, и много от нейните императори са били с подобен произход. Интересно е ,че според официалната история, близо 70% от взаимотношенията между България и Византия са били мирни. Всичко това ме кара да се замисля, дали в часовете по история, не е редно да учим и история на Византия(не само от нашата гледна точка...на опоненти на империята).

   Изтриване
 31. С учудване открих, че в Казахстан почитат като национална героиня Томирис. Тази, която създава град Томи, днешна Констанца. Те се смятат за наследници на скитите, които според тях са живели по сегашните техни земи. Томирис на казахската статуя е изобразена като монголоидна жена, все пак казахите са монголоидни тюрки. Така, че кражба на история имама и в този случай.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. " Анонимен9 ноември 2020 г., 13:37
   С учудване открих, че в Казахстан почитат като национална героиня Томирис.... Томирис на казахската статуя е изобразена като монголоидна жена, все пак казахите са монголоидни тюрки. Така, че кражба на история имама и в този случай."
   В тези райони, в онези времена, е имало внушително българско присъствие (както и да са се наричали тогава), но това са територии които са в съседство с тюрки и монголци, а в различни периоди от време са властвали ту едните - ту другите. Както навсякъде голяма част от населението остава същото, а се сменят само управляващите, но те пък се опитват да подчинят завладяните с цел да няма различни настроения сред населението и от там проблеми в държавата. Едни се поддават на асимилация, други се сродяват, трети се нагаждат, четвърти упорстват и така се загубва истинската следа. Други пък, по политически причини, се стараят да заличат истинските факти и спомени в населението заради лични интерси. Мисля, че това смесване на етноси от влиятелни чужди и наши институции (според мен в голяма степен фалшиво) също има отношение към твърденията, че българите имат тюркски или ирански произход.
   В редки случаи, когато културното ниво на завладяните е много по високо, се получава и обратното. Вместо агресора да почини населението и да наложи своите критерии, в териториите в които се е остановил, започва да възприема местните ценности, традиции обичаи и постепенно остава само името на нашественика. Типични примери са гърците и римляните на Балканите. Изглежда нещо подобно се е получило и в териториите за които говорим. После съветската власт довърши останалото.

   " Болгарское превосходство
   «Говорят, чувашин и мордвин гордятся породниться с русским и даже называют себя русским; татары не без гордости величают себя булгарлыком (булгарством). Почему именно? Потому, что в первых двух случаях сознается культурное превосходство русских, а во втором (сознавалось и перешло в традицию) — превосходство болгар» "

   http://www.bulgars.ru/ct/lie.htm

   Изтриване
  2. В тези райони, в онези времена, е имало внушително българско присъствие (както и да са се наричали тогава), но това са територии които са в съседство с тюрки и монголци, а в различни периоди от време са властвали ту едните - ту другите.


   А доказателствата за това са? Питам, щот след толкова години ровене още не съм попадала на такива, солидни, не фантазми.

   Изтриване
  3. До Анонимен, 9 ноември 2020 г., 13:37 ч.

   Какво Ви учудва?! Казахите днес са основно наследници на монголите, които са завладели тези земи през XII в., била са мюсулмани, включени по-късно в пределите на Османската империя. Монголската идентичност е потвърдена през времето, в което са били част от Златната орда и са определяни като такива, докато са били под турско. Нещата се променят частично едва след завземането от Русия през XIX в. (1878 г.) по време на Руско-турската война. През XX в. разбират, че по тези земи са живели скити и сармати и най-вероятно са техни наследници, а според руската историография тези древни народи са в основата на руския етнос.

   Сега е модерно тези източни народи да се изкаарват наследници на древните висококултурни народи. Ако погледнете техните ДНК изследвания, ще видите, че те са почти напълно близки с монголци и западнокитайци, разбира се и малко с иранци.

   Това ми изказване не е свързано с темата на блога на Спароток, за което се извинявам, но не искам някой да остава с погрешни представи. Споделям забележката на Анонимен, 15 ноември 2020 г., 15:08 ч.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  4. " Анонимен15 ноември 2020 г., 15:08 ч.
   В тези райони, в онези времена, е имало внушително българско присъствие....

   А доказателствата за това са? Питам, щот след толкова години ровене още не съм попадала на такива, солидни, не фантазми. "

   Съжалявам за закъснението, но нямах готовност бързо да посоча конкретни източници и си мислех, че вече е късно да публикувам отговор, но след като интереса не е затихнал ще отговоря.
   Мнението ми е формирано от инфирмация от различни източници и не разполагам с препратки към много от тях. Отне ми време докато уточня поне една малка част.
   Тъй като никъде няма систематизирана точна информация за българите, а навсякъде има смесица от вярни и невярни твърдения, налага се да си вадим изводи от отделни елементи на различни източници за да си оформим лично мнение.
   " И тече река Волга... ...Първите българска заселници идват тук около I в. след Христа. Дотогава те са живели в степите между Памир, Средноазиатските планини, Урал, територията на днешен Казахстан. Те са от малкото народи, за които първата работа била да строят, а не да разрушават. "
   http://www.kroraina.com/fadlan/vb_prolog.html
   Добре, посочва се от къде идват, но дали това е родината им или къде са живели преди това?!?!? Това, че "преди са живели в степите Памир, Средноазиатските планини, Урал, територията на днешен Казахстан." не ни дава основание да твърдим, че произхождат от там, но различни хора си го позволяват и се опитват да ни убеждават в противното. Независимо от къде са тръгнали, имаме обаче достатъчно потвърждения, че в разселването си са достигнали тези райони.
   В книгата на Проф. Атанас Стаматов " TEMPORA INCOGNITA НА РАННАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ " също има посочени доста арменски, арабски и др. източници и макар да няма директни препратки към тях, с подходящо търсене някои от тях могат да бъдат открити.
   http://protobulgarians.com/Kniga%20AtStamatov/Index%20-%20Kniga%20Atanas%20Stamatov.htm
   Проблема е, че различните източници човек трябва да отсява "зърното от плявата" и според нивото на потготовката си да изключи невярното. Нямам претенции за сериозна потготовка и това вероятно се отразява, но в крайна сметка след като няма единно становище за точния ни произход, аз съм склонен да приема мнението на древнита хронисти и на съвремените генетици, че сме част от многобройните траки за които имаме сведения, че при разселването си са достигнали Индия и Китай, а част от тях са се завърнали на Балканите и заедно с тези траки, които са били останали тук са създали българската държава. Явно конкретното име "българи" е по късна придобивка, но дали първоначално се е появило на Балканите или в Азия е без значение, тъй като говорим за един и същ народ.

   Изтриване
  5. До Анонимен, 3 декември 2020 г., 19:43 ч.

   Това, което цитирате (линковете), не е научна литература, а художествена, в която са преплетени малко исторически факти (по-скоро легенди0. Никъде в тях не се цитират конкретни исторически източници от онова време или близко до него.

   Изтриване
 32. Написах горното с изненада, защото много години работих в Казахстан, а те са номади, вървящи след стадата от овце и камили. Ленин превръща територията в държава, съветска република. Стремежът им е да се покажат значими, въпреки, че без руснаците са обикновени примитиви. Никога не са имали държавност. Просто видяли са съвременни карти в които на тяхните днешни територии е показано, че са били на скитите. Те веднага свързват данните за царица Томира и синът и попаднал в плен при персийския владетел Кир. Той се самоубива, а Томира изпълнява заканата си като убива Кир, отрязва главата му и я поставя в мех с вино. Но тези събития не са се случили в тази част на Азия. Поради това написах за поредната кражба на наша история.

  ОтговорИзтриване
 33. Как ще коментирате твърдението на Кирил Милчев, че хуните са кимерийци, а българите са хуни? Има ли нещо вярно в това изказване и повърждава ли се то от генетиката? Милчев е много упорит, даже да му се смеят и да го вземат на подбив, той не се отклонява от пътя си и не мога да разбера дали е така, защото искрено си вярва, или е така защото е като оня човек, който знаел само, че краставичката съдържа 95% вода :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 11 ноември 2020 г., 15:39 Твърдението на г-н Милчев е дотолкова вярно, доколкото е вярно и твърдението, че добруджаните обитават Балканите, а и са българи.

   Хуните са старите скити, за които пише Херодот, техните предци не са някакви азиатци, а кимериите, които не са нещо различно от скитите. Самите кимерии спадат към древнобалканските народи и са част от тракийската етническа общност.

   Генетичните проучвания до този момент не са показали никакво родство на българите с народите на Кавказ и Средна Азия, а това означава, че аз имам право, не г-н Милчев.

   Прочее, обявените за кимерии трери, са локализирани от Тукидид в Тракия... :)

   По отношение на това - защо г-н Милчев повтаря едно и също нещо постоянно...оставям отговора отворен :)

   Изтриване
 34. ...към списъка с древните български думи прибавете /поправете/ и имената: на полуостров Белопонтес ,планината Белистер,град Бела - а не гурцизираните названия "Пелопонес, Пелистер, Пела".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До bgpobeda 11 ноември 2020 г., 21:41

   Прощавайте, но Пелопонес не е Белопонтес, Пела не е Бела, в Македония си има и град Бала/Bαλλα, а и самите стари македонци, бивайки част от дедите ни, познават добре звука Б. За справка: Балагрос, Береника, Ор-белос.

   По вашата логика трябва да променим името на течащите в Пелопонес и Тесалия реки Пеней на Беней, а речните названия са обясними със стблг. пѣна-пяна.

   Изтриване
 35. „Народът на духа“ и какво още е останало от него

  Върху сляпа странична фасада на ул. „Триядица“, баш в центъра на столицата, беше изписан висок 25 метров стенопис с претенциозното название „Свети Георги и змеят“. В близост се намира най-старата запазена сграда – ротондата „Св. Георги“.
  Червеният змей заема цялата горна част на стенописа, оцветена също в червено. Змеят изглежда по-скоро ликуващ, отколкото уплашен от светеца в неговото подножие.
  Св. Георги, гол до кръста с гръб към зрителите се подпира с лявата си ръка на копието и като че ли е свел глава пред величието на змея. Има вид на немощен старец.
  Знаеш кой стои зад образа на червен змей в Писанието. Недей само да си помисляш, че св. Георги може да символизира даден народ или дори цялото човечество... Но по принцип всяко изображение иска да каже нещо на зрителите. Интересно ми е дали имаш някаква идея в това отношение. И не смяташ ли, че някой предопределя с такива „произведения на изкуството“ бъдещето на собствения си народ?!

  ОтговорИзтриване
 36. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK, извинете, но сте пропуснали да споменете от кой исторически източник сте открили тези 450 тракийски думи? Надявам се да не сте си ги измислили вие.

  ОтговорИзтриване

 37. Вие господине, или госпожо Анонимен15 ноември 2020 г., 11:54, нещо прибързвате. Спароток е дал пример за това как е съставен речника му от 450 думи: указан е източника, посочени са също тълкувания на различни езиковеди, ако в случая има такива. Нека да изчакаме да излезе т.2 на Тайните на тракийския език, за да има база за сравнение, иначе да се казва, че Спароток си измисля е клевета. Но ако се окаже, че е успял да намери 450 думи, чудя се къде ще се заврат тези, които ни внушават, че тракийския е мъртъв език - това при условие, че генетиката не може да потвърди изчезването на местното население.

  ОтговорИзтриване
 38. "Учените които разнасят славата на Бълтария по Света" и злорадстват в блога на г-н Серафимов, нещо са се засегнали от обсъжданата тук тема и са решили в понеделник да "обяснят" за чумната епедемия, която погубила половината население. Не са много приятни, но ще погледаме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано някой от тях да е чел това - Къде са живели прадедите на днешните българи преди 2000 години?

   https://www.otizvora.com/2018/10/10253/kade-sa-zhiveli-pradedite-na-dneshnite-b/

   Заключението е интересно: "Разгледаните 7 хаплогрупи обхващат около 90% от българите. Дори и да нямахме никакви данни от древни ДНК, можехме да отбележим следния факт: поне 90% от днешните българи по бащина линия имат произход, подобен на албанците, гърците и румънците, които пък са считани за наследници на хора, живели на Балканите преди 2000 години. Този процент всъщност трябва да е и по-висок, ако разгледаме и други хаплогрупи на Y-хромозомата.

   Не съм разгледал данните за хаплогрупите по майчина линия — това може да е предмет на следваща статия. Трябва да се отбележи обаче, че едно известно изследване е работило с mtDNA от останки на хора, считани без съмнение за „прабългари“ — Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian Origin for Ancient (Proto-) Bulgarians. Резултатите са, че 13 индивида принадлежат към 10 mtDNA хаплогрупи: H, H1, H5, H13, HV1, J, J1, T, T2 и U3. Всички те се срещат сред индивидите, живеели в югоизточна Европа преди няколко хилядолетия, публикувани от Mathieson et al. Следователно, 100% от изследваните 13 „прабългари“ по майчина линия имат произход, подобен на живелите по нашите земи преди хилядолетия.

   Не съм разгледал данните от автозомна ДНК. При тях обаче е повече от ясно, че българите са близки роднини на другите балканци, като албанци, гърци и румънци. Повече информация тук.

   Съществува обширно изследване, комбинирало данни от Y-DNA, mtDNA и atDNA за много етнически групи, включително българи — Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data. И по Y-DNA, mtDNA и atDNA българите са близки роднини на албанци, гърци и румънци.

   Древните ДНК данни също ни дават основание да твърдим, че днешните българи до много голяма степен са генетически наследници на хора, които са живели на Балканите преди 2000 и повече години.

   Автор: Никола Църцаров"

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов сайтът "отизвора" няма нищо общо с генетиката. Това е платформа за "облъчване" с псевдонаучни есета като вашия любителски блог. Нали затова налагате цензура и блокирате опонентите си? Страх,страх ви тресе...

   Изтриване
 39. Страх изпитват само тези, които коментират като анонимни 😃
  Стефан Коритаров

  ОтговорИзтриване
 40. до Анонимен 16 ноември 2020 г., 9:57

  След като имате толкова големи претенции, защо не дадете определение за "научни есета" и даже за наука? Вероятнозащото нямате никакви познания за това.
  Мога да ви предложа мнението по този въпрос на Ричард Файнман, който вероятно има представа какво е наука, понеже е нобелов лауреат по физика:

  https://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Richard-Fajnman-Kakvo-e-naukata_12652.html

  Тъй като съм напълно убеден, че обичате само да изказвате мнения от личната си "колекция", а такива "обемни" теми не са по вкуса Ви, ще цитирам само заключението. Дано поне него прочетете.
  " Необходимо е да учим учениците и да приемат, и да отхвърлят миналото с нужния баланс, което изисква доста умения. Единствена науката сред всички предмети съдържа този урок – че да вярваме в непогрешимостта на големите учители от предишните поколения е опасно. Тъй че, продължавайте. Благодаря ви."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 16 ноември 2020 г., 13:02

   Благодаря Ви за стойностния коментар! Аз харесвам мисленето на Файнман и смятам, че на анонимния 16 ноември 2020 г., 9:57, препоръчвам и този цитат: "Never confuse education with intelligence, you can have a PhD and still be an idiot"

   Ще добавя и друг - на Самюъл Бътлър:"“It has been said that although God cannot alter the past, historians can --.”"

   Изтриване
  2. Аз също много го харесвам. Според мен Файнман не само мисли, но предизвиква всеки който го чете да мисли. От неговите цитати не намирам нито един, който може да бъде отминат с безразличие. Сигурен съм, че Вас не бих изненадал, но за останалите мога да предложа част от тях:

   https://quotefancy.com/richard-p-feynman-quotes

   Изтриване
  3. До Анонимен 17 ноември 2020 г., 19:44 ч.

   Да, аз намерих Файнман още преди време, но не спирам да се учудвам на гениалността му. Препоръчвам от сърце изказванията на този човек.

   Изтриване
 41. Не знам дали аз се заблуждавам, че е новост, но ми направи впечетление, че на Гугъл картите, над остров Самотраки вече пише Тракийско море, а не Егейско.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност само северната част е наречена Тракийско море...но пак е нещо.

   The Thracian Sea (Greek: Θρακικό Πέλαγος, Thrakiko Pelagos; Turkish: Trakya Denizi) is a sea that is part of the Aegean Sea and forms the northernmost point of the sea. Regions surrounding the sea are Macedonia and Thrace as well as northwestern Turkey.

   https://latitude.to/satellite-map/gr/greece/29712/thracian-sea

   Изтриване
 42. Ледът се пропуква.
  https://www.youtube.com/watch?v=8bCIE5kVzV4&ab_channel=BulgariaONAIR
  Евдокия

  ОтговорИзтриване
 43. Имах колега, чийто баща е бил на времето офицер в армията. Та той употребявал една поговорка: „Видиш ли македонец и на снимка, удари му два шамара!“.
  Не мога да приема, че поговорката трябва да се отнася за целия народ във вардарска Македония, но днешните управници на областта си я заслужават на 100%!
  За съжаление и всред нас има субекти, за които интересите на глобална Европа стоят над националното ни достойнство, който факт снизходително се толерира. Да си затваряме очите при наличието на тези внедрени зложелатели е равносилно на откровено патриотично лицемерие!
  Последните изстъпления и недопустими обидни квалификации от страна на македонските ни съседи говорят красноречиво за последствията от унизителната ни лигава политика в това направление!

  ОтговорИзтриване
 44. до Анонимен 19 ноември 2020 г., 10:10 ч.
  Тази тема е прекалено сложна за да отправяме директни упреци към този или онзи. Не само българи и македонци, а много народи са свързани с нея, но това са политически наложени позиции и доскоро беше невъзможно дори да се обсъждат. Единици са имали достъп до истината, но дори да са осъзнавали измамата, те не са дистатъчно много, нямат нямат нужните ресурси и влияние, за да могат сами да предизвикат някаква промяна.
  За проблема с твърденията за азиатския ни произход вече говорихме и няма отново да се връщаме но той е основен. От него произлизат много от останалите. Най близките ни кръвни роднини (македонците) произхождат от Балканите, а ние от Азия. Абсурдно е, нали? Ами споровете за езика? Този език, който ние наричаме български, те наричат македонски. Защо ние сме прави, а те грешат? Дали не може да бъде обратното? Ами никой от нас не е прав, но си отстоява политическите възгледи! Езика е тракийски, а българи и македонци са най преките наследници на траките. Ето как всичко си идва на мястото. Преди време, пак с политически съображения, влиятелните политици нарекоха този език славянски. Защо ли? Ами много просто. Славяни, траки, българи, македонци, гети (готи), кимери, скити са различни имена на един и същ народ. Никой не греши ако нарече езика на когото и да било от тях. Да, но траките се налага да се обявят за изчезнали. Ако се разрови историята им няма как да не се достигне до заключението, че те са основните разпространители на цивилизацията, не само на Балканите, а и Азия, Европа и от там по света. Те не трябва да имат и наследници, за да може силните на деня да се обявят за цивилизатори. Славяните никой не е казал какъв е произхода им и от къде са пристигнали. Само е обявена посоката - "от север" (каквото и да означава това). Те дори не са и етнос, за да имат наследници, а някаква си езикова група.
  Но да не се увличаме много! Ако се признае, че българи и македонци са наследници на траките и езика е тракийски, нещата много се усложняват. Има още много народи, които наследяват и говорят този език, помалко или повече променен, според различната им близост с траките и размесването им с други народи. Всички тези народи се водят славянски. Дали в един следващ момент няма и те сериозно да се замислят дали са повече славяни или повече траки? И ако решат, че са траки дали няма да потърсят някакъв вид обединение със сънародниците си? Дори само една трета или една четвърт от тях да решат да направят някакъв вид съюз, това вече става сериозен фактор в световен мащаб и ще се налага да се съобразяват с него. Точно от това се страхуват политиците от векове насам и затова са настроили всички балкански народи един срещу друг, а те всички са роднини.
  Сега вероятно имаме уникалния шанс да помогнем с каквото можем, за да излезе истината на повърхността, но ако оставим отново всичко на политиците, а ние продължим да се джафкаме помежду си като пинчери, до никъде няма да я докараме.

  ОтговорИзтриване
 45. Обращам се лично към г-н Георги Ангелов, водещият на предаването История Бг по БНТ, ако чете този блог.
  Поводът е поредното реакционно предаване свързано с древната история на нашите земи, от понеделник.
  Не се наемам да коментирам темите от по новата история на България, коитто се разискват в предаването, но като дълбоко запознат с темите от по древната наша история, искам да отбележа, че тези предаванията свързани с произхода на българите, религия на прабългари, история на траките, генетични изследвания и т.н. са дълбоко реакционни. Не мога да намеря друга подходяща дума. Въпреки обилната информация и поднесени факти на българския зрител на практика не се поднася никаква информация, нито свързана с нашият произход, нито с древна култура, вярвания и т.н. нито с нищо. На практика имаме сбор от наистина учени хора, които обаче се опитват да ни убедят в абсолютно лишени от логика теории. В резултат се получава едно кълбо от недоразумения, и вместо изчистване на дадена тема или въпрос, се получава едно наслагване на допълнителни въпроси и неясноти.
  Не искам да кажа, че от предаването трябва да се пропагандира автохтонизъм, в стил македонски национализъм и да обявяваме че ние сме най-древните, че ние сме най-важните, ние сме най-хубавите и т.н. Но е време малко от малко да се каже историческата истина и да започне едно наистина разясняване на въпросите, а не поредното научно замъгляване...

  Андрей Киряков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, прощавай, че започвам така лично, но си и по-млад от мен, и по-идеалист. Ти наистина ли мислиш, че в БНТ се назначават случайни, непроверени хора, които нямат никакви връзки със старата номенклатура? Но кой ще позволи това? Георги Ангелов e интелигентен човек, но точно това говори зле за него, защото той не покани нито един генетик за предаването, в което трябваше да се обсъди генетичния код на българите и така остави зам.кмета на София да ръси глупости, че носителите на салотово-маяцката култура били индоевропейци по произход. Виж по-горе разговора на Спароток с друг човек, който задава въпрос по темата.
   С уважение,
   Стефан Колев (виждал съм те в Сопот през 2017 година, бяхте заедно със Спароток и още други негови хора).

   Изтриване
  2. Господин Киряков, явно сте идеалист, вярващ в честността и толерантността на другите! Това са хубави качества, но в днешната действителност са неприложими, ако искаме да имаме успех. Съжалявам, но не отчитаме най-важния фактор, политиката и интереса на някои големи държави. Не бих желал да пиша за политика, защото това е крайно неприятно на собственика на блога, господин Серафимов, но явно се налага. Средствата за осведомяване в България не са български, а са контролирани от чужди централи.Ръководителя на БНТ е един от петата колона предатели на България. Каквото им наредят, това правят.Същото се получава и при последната възможност да запазим българщината от областта Македония. Но какво се получава, меко изказан ултиматум на САЩ за даване зелена светлина на присъединителния процес на Северна Македония в ЕС:
   https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/11/20/4141662_sasht_bulgariia_blokira_konsensusa_v_es_za_severna/
   "Насърчаваме България и Северна Македония да разрешат неразрешените двустранни въпроси извън процеса за присъединяване към ЕС и да продължат напред към общата си цел за членство на Северна Македония в ЕС", се казва още в позицията. От тези думи следва, че САЩ се присъединяват към позицията на Германия и други европейски държави, че в преговорната рамка няма място за двустранни въпроси.
   "И Съединените щати, и България са твърди поддръжници на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани", се казва още в текста, а по-късно се повтаря приканването двустранните въпроси да не се решават във формат ЕС, но с уточнението, че членството на Северна Македония е цел и на САЩ (наречено е "нашата обща цел").
   Ясно сме изразявали нашето желание да видим, че кандидатурата на Северна Македония минава на етап Междуправителствена конференция до края на тази година.
   ________________________________________
   Държавният департамент на САЩ
   Какво търси САЩ на Балканите и отгоре на всичко и да разпорежда. Ако имаме свободно мислещ народ не бихме изтърпели такава намеса на САЩ в българската история, явно крадена от Северна Македония.
   Ако това стане "неразрешените двустранни въпроси" никога няма да се решат. Еврейска-атлантическата ориентация на Балканите е насочена срещу Русия. Лично аз, не искам тези примитиви с ядрен боздуган да се разхождат из Балканите.
   Може да сте аполитичен или тактично да не изразявате Вашата позиция, но според мен това е меко казано възмутително. Нямаше референдуми в България за НАТО и ЕС. Аз лично не съм имал такава цел, предполагам и други българи.Но днес младите поколения са обработвани от новинарските централи на "демократичния свят", а те са против българските интереси. За това според мен няма никакъв смисъл членството на България в НАТО и ЕС. Нужно ли е да получаваме такива ултиматуми.

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н Анонимен от 20-ти ноември, 20:53 ч.

   Присъединявам се към всичко, което сте изложили във Вашия коментар. С встъпването в длъжност на новия президент натискът още повече ще се засили, тъй като става въпрос за агент на „дълбоката държава“.
   Пропуснали сте да напомните, че през последните 75 години България все е била изпълнител на нечии чужди нареждания. Да се надяваме, че това правителство ще се противопостави на натиска понеже в противен случай, при заявената единна народна воля, би се получило политическо самоубийство!
   Тъй като съвсем основателно Г-н Серафимов показва неодобрение към чисто политически коментари, искам да използвам днешния празник на христянското семейство като пожелая на нашия скъпоценен Павел и семейството му здраве, любов, разбирателство и всякакво духовно и материално благословение!
   Честит празник!

   Изтриване
 46. Павеле, исках да ти честитя празника, но се налага да стоя нещо друго друже. Баба Върбанова се е завърнала в блога си и отново те клевети, че крадеш от нея, което е дебилско твърдение, но тя упорства в кампанията по твоето очерване и не е зле да вземеш мерки. Нея я четат пет човека накръст, но тя има приятели в старата номеклатура - разни бабета из медиите, които й правят реклама. Няма да е зле да наемеш адвокат, тази бабичка има нужда от възпиране, преминава всякакви граници и няма изгледи да спре скоро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да бе- пет човека на кръст я четели Върбанова, ха-ха-ха! Един-два коментара има и това е, нали затуй търси дрязги с Павката, та белким си усигури безплатна реклама и дано някой се върже да прочете тъпизмите, които е написала. Хич не му трябва на нашия човек да се занимава с тая стрина, нека си съска, плямпа, дърдори и ромоли, това може - това прави.

   Изтриване
  2. Съветвам Павел да не си губи времето с Милена Върбанова, тя е съжаление, защото кой би пуснал такова изказване -ВИДЯХ СТАТИЙКАТА НА ЖАЛКОТО СПАРОТОЧЕ "ТРАКИТЕ В СРЕДНА И ЗАПАДНА ЕВРОПА" ( 4 окт.2020) НИЩОЖНА,ЛИШЕНА ОТ КОНКРЕТИКА,НИЩО НЕДОКАЗВАЩА,ИЗЦЯЛО ЗАИМСТВАНА.
   Ами щом статийката на Павел е изцяло взаимствана от трудовета на Върбанова, това означава,че съжденията на Върбанова са лишени от конкретика и нищо недоказващи. В злобната си завист, очевидно некадърната писателка се е оплела здраво и както казват американците - сама се е простреляла в крака.
   Мисля, че Анонимен22 ноември 2020 г., 9:03 ч. е прав. Милена Върбанова търси евтина реклама, но не осъзнава, че използва методи, които отблъскват хората. Клеветата и каруцарския език са противни неща, но когато идват от индивид от женски пол, става още по-неприятно.
   Това е причината за тишината в блога ѝ - начинът, по който тя търси чуждото внимание. Павел също критикува, но винаги по същество и без да използва обидни епитети. Върбанова е част от старата номенклатура и това я кара да се смята за недосегаема, да си мисли, че може да клевети и обижда всеки, който е много по-надарен от нея.

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
 47. Не по темата,но ако може да изтълкувате следното: .. Маврикий препоръчва пешите воини
  да носят прости наметала като готските зостарии (ед.ч. ζωστάριον) или армелаусии (ед. ч. ἀρμελαύσιον)
  , но да избягват БЪЛГАРСКИТЕ сагии (ед.ч.σαγίον), явно неподходящи за нуждите на пехотинците (Mauricii Strat.
  XII В, 1: 203)
  Стратегикон“ на император Маврикий – трактат от края на VI , говорим за БЪЛГАРСКА военна мода ,предполагам сагион да е нещо като наметало, ямурлук или какво ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. " Анонимен 21 ноември 2020 г., 22:14 ч.
   .............. предполагам сагион да е нещо като наметало, ямурлук или какво ?"

   https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/2121.pdf

   Обяснено е на стр. 26 (27 от pdf-а)

   " Думата сагион е с латински произход (sagum, sagulum) и означава широко
   наметало от груба вълнена тъкан, използвано не само от войници, но и от селяни. "

   https://en.wikipedia.org/wiki/Sagum

   Изтриване
  2. Така наречените български наметала са същото облекло, с което са изобразявани и тракийските конници - дълъг до глезените ямурлук.

   Изтриване
  3. Нямам претенции за голяма компетентност, но моето мнение е, че ямурлука има малко по различна функция. Имам спомени от дядо си, който имаше такъв атрибут и го ползваше най вече когато по график му се падаше да пасе махленското стадо овце. Говорим за края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. През друго време го вземаше със себе си, когато ходи по ниви и по лозя, но не го ползваше ако не се налага. Обикновено се ползваше при дъжд. Текстила, от която беше изработен ми приличаше по скоро на някаква кора отколкото на плат (не беше импрегниран с гума или нещо друго). Бих го сравнил с брезент, но даже и по стегнат от него така, че водата се стичаше по него без да попива. Беше с качулка и без ръкави (само процепи през които може да си изкараш ръцете при нужда) и като го наметнеш се образуваше един конус по който водата се стича, без да те намокри. Може да е ползван и с други предназначения, но основното е било за защита от дъжд.

   Изтриване
  4. До Анонимен 24 ноември 2020 г., 20:51 ч.

   Ямурлукът действително е предназначен да пази от дъжд, но точно тази функция е важна за конника.

   Изтриване
 48. Г-н Серафимов,
  Какво мислите за по-долното съчинение за произхода на Балканските племена?
  Лично за мен са някакви фантасмагории, но Вие като човек занимаващ се от дълго време с топонимията
  на Балканите, мислите ли, че има някакъв резон за подобни деления на зони и различни езици по този странен и ненаучен метод (без дадена конкретика за поява и датировка, етимология и т.н.) ?


  The genesis of the Balkan Peoples
  http://groznijat.tripod.com/vg/vg.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До natsunoame 26 ноември 2020 г., 23:26 ч.

   Това е пълна глупост, но такива са били времената...

   Изтриване
 49. Почти перфектно предаване История бг в началото на тази седмица, няма как да не отбележим. Е още малко смелост и самочувствие трябва да придобият и нашите праисторици, имат и те и ние имаме всички основания за това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, не съм гледал това предаване, но основният проблем не е праисторията, а ранносредновековната история. Там са лъжите и манипулациите.

   Изтриване
 50. Спароток, моля Ви да прочетете материала в приложеният по-долу линк. В него има раздел за тракийските имена, с надеждата, че може да Ви помогне за книгата, която чакам с нетърпение. Много е възможно да сте го чели, но ...
  Поздрави,
  Любен

  http://shard1.narod.ru/knigi/rosom.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown 27 ноември 2020 г., 12:31 ч.

   Благодаря! Ще проверя. А ако Вие сте човекът, който ми даде двата тома на изследванията на д-р Методи Попов, разгледайте добре първа страница на предстоящият да излезе през декември Том 2 на Тайните на тракийския език. Споменал съм Ви в благодарностите.

   Изтриване
 51. Много хубав е този блог. Статиите се четат леко, чак приятно му става на човек. Друго, което ми харесва и молбата за спазване на културен тон. Малко хора правят това и още по-малко спазват културен тон. Но при Вас това е факт и за мен е причината да сте най-известният блогър в България. Вече не посещавам исторически форуми. Там атмосферата е неприятна. Участниците не проявяват уважение, няма го и доказателствания материал, а Вие винаги давате линкове. Спечелихте ме за читател още в blog.bg. Тогава се очаровах от способността Ви да общувате културно и да обяснявате така, че всеки да Ви разбере.
  С Бог напред Спароток!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди време бях писал какво е мнението на дъщерята на костурския войвода Иван Попов за македонските вългари. Според нея те са или пълни отрепки или високо качествени личности.
   Логично е да приемем, че същото трябва да се отнася и за останалите българи. Вие обективно сте определили към коя категория принадлежи Г-н Павел Серафимов. Не мога да кажа нищо повече от „Амин“!

   Изтриване
  2. Супер готин човек е Павката, само един кусур има - не пуска нови есета в блога 😃

   Изтриване
  3. До Анонимен 29 ноември 2020 г., 12:30 ч.

   Почти съм готов с т. 2 на Тайните на тракийския език, след това започвам отново да публикувам.

   Изтриване
  4. До Анонимен 28 ноември 2020 г., 11:34 ч.

   Дискусията е невъзможна без културен тон, без уважение към събеседника не може са има продуктивна дискусия. Някои хора опонират не защото са ми врагове, а защото в миналото са дали доверието си на хора, които не заслужават доверие.

   Изтриване
  5. Дискусия не може да има при налаганата цензура върху неудобните за Спароток коментари. Факт!

   Изтриване
  6. Дискусия се води открито, не между страхлив трол и автор, който открито показва кой е. За цензура не зная, един номад с поср*ни гащи, който се представя за археолог-историк е по тази специалност, но обича да обвинява другите за това. Сигурно ще да е от натрупаните комплекси по време на ученето му на стари години: жена му му е преподавала, а състудентките му са го вземали на подбив- ФАКТ :)

   Изтриване
  7. Димитър1 декември 2020 г., 20:06 ч.
   Дали да не се обзаложим, че този номад е от виртуалните герои на блоговите последователи, за които не поже да дадете доказателства? Да не се окаже, че отново манипулирате аудиторията с тези невярни твърдения?

   Изтриване
  8. Анонимен2 декември 2020 г., 10:12 ч., ти също си виртуален герой, при това анонимен :)

   Изтриване
 52. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK, но кога точно ще завършите Том II, за да знаем кога да очакваме нещо ново? Не, че няма какво да се прочете тук, материали бол, но новото си е ново :)

  ОтговорИзтриване
 53. За първи път в света епидемията от чума се използва като биологично оръжие срещу българите на полуостров Крим. Чумните епидемии в Средна Европа също са предхождали завладяването на Прусите, които са българи по произход, от германците. Прекалено много сме, за да изчезнем, но след епидемията са ни победили.

  ОтговорИзтриване
 54. Така е, като не са носили маски... ;)

  ОтговорИзтриване
 55. Да, професор Матанов каза,че траките спират да се възпроизвеждат, много добре си спомням това предаване.

  ОтговорИзтриване
 56. никой не е изчезнал от никаква епидемия - нали на властващият винаги му трябват роби и работници...
  просто трябва да има от време на време избиване на народа, за да може останалата част, да се подчинява по добре, да слушка и да се управлява чрез "страх". религиите затва също са измислени- да се страхуват хората от някакво "божие наказание" и тем подобни измислени същества, и места... дори след живота..
  Този професор Матанов явно не е у ред с главата.. Да не би да им е светил на Траките, докат са правели секс, за да реши че спират да се произвеждат? хахаха
  Виждам , че докато пиша думата Траки , и Траките - ми излиза че няма такава- тоест излиза ми като грешка, като неправилен правопис! Като ще да е въведена в речника на уиндоуса - за нещо НЕ-съществуващо - дори термин! Има тотален контрол! това е..
  хората трябва да кажат нещо- велико- гръмко, дори и глупост, за да им се обърне внимание- явно този професор е от същият тип хора..
  Цялата "написана" история е преиначена и измислена... би трябвало да я водят не наука - ами фантастика, сказания, митове и легенди!
  Истинските взаимовръзки с исторически събития - се търсят само в устният фолклор на местните народи - там е истината - в диалектите, в самите езици, в думите, в приказките им.. и чрез много задълбочен сравнителен анализ- може да се извади някаква по-истинска история на човечеството... всичко друго публикувано официално е измислено.. и е пропаганда.. и е много трудно да разбереш дали е истинско..
  това е моето мнение. .
  В живият език, особено от неграмотните - които не са могли да четат- тия хора знаят истината, предавали са си я устно - за да не се затрият..
  И всички събития писани от властващи езици - особено като гръцки, както и от наследници на съвременните все още колониални държави и империи - трябва винаги да се взимат под много критично внимание - дали са истински изобщо.. и колко са били независими - като източници.. винаги, някой, някъде е бил платен- от властта, за да напише някакъв труд..

  ОтговорИзтриване