26.02.2020 г.

СЕНЗАЦИОННИ, НО ОСТАНАЛИ В СЯНКА ИЗКАЗВАНИЯ НА УЧЕНИ


Доказателствата за това, че ние българите сме потомци на най-древния цивилизован народ се трупат постоянно. От една страна вече имаме достъп на пренебрегваните от казионната наука изследователи като Ганчо Ценов, Никола Йонков Владикин, Гавраил Юруков, Д.П. Даскалов, Иван Селимински, Георги Сотиров и др., от друга страна генетичните проучвания показаха, че типичните за нас маркери I2, E-V13, J2, R1b*L23, G2, а и значителна част от R1a, са наследени от хора обитавали Балканите преди повече от 9000 години.Нека не забравяме и приноса на изследователи на далечото минало като Иваничка Георгиева, Николай Колев, Евгений Теодоров, Иван Венедиков, Ангел Сарандлиев, Павел Стефанов, Борис Илиев и др. Благодарение на трудовете на тези хора стана ясно, че най-тачените ни празници, обреди, обичаи и т.н. са тракийско културно наследство.

Тракийският Конник бива почитан като Св. Георги, Бендида е получила образа на Св. Марина. Закрилящият добитъка бог Хермес е представен от Св. Модест, а пък Трифон Зарезан е остатък от култа към Дионис. Кукерските и русалийски игри са ехо от почитта към Дионис и Залмоксис. С тракийски корени са още обичаят Герман, ладуването, лазаруването, Сурва, Коледа.

Да, доказателствата за древните ни балкански корени са много. Това за жалост не пречи на представителите на казионната наука, някои от които се опитват да възкресят уж обявената за отхвърлена теория за тюрко-алтайския произход на старите българи. На какво разчитат тези хорица не зная. Днес трудно може да се наложи цензура, а и изживяващите се като тролове студенти и доценти нямат особено голям брой почитатели, докато броят на сънародниците осъзнали, че българите са пълноправни наследници на Залмоксис и Орфей расте всеки ден.

Расте и достъпа до информацията, като понякога излизат доста интересни неща, които пораждат редица въпроси. Ако хвърлим поглед към публикации на различни автори от втората половина на XX до наше време, ще намерим различни мнения по отношение на това кога е изчезнал езика на траките.

B работата си “Траки” Христо Данов е доста лаконичен относно съдбата на народа на Орфей. Нашият изследовател обаче смята, “че някои тракийски племена запазват езика си чак до VI в.от н.е”. – Траки, Изд. Народна Просвета, София, 1979, c.166.

Подобно е и виждането на Веселин Бешевлиев: “Траки, съответно тракийски лични имена, се срещат и в писмените извори от епохата след Юстиниан I. …. траки са били и пълководците Коменциол [401] и Йоан, наречен още Мистикон, [402] във времето на император Маврикий (582—602). Тракиец е бил, ако се съди по името, и споменатият у Теофилакт Симоката пълководец Κάστος. [403] Най-сетне тракиец е бил според Йоан Антиохийски и император Фока[404] Изброените дотук траки, към които могат да се прибавят още имена, показват достатъчно ясно, че тракийският елемент е играл немаловажна роля почти в целия обществен живот на Византийската империя в VI в.”- с.64-65.Георги Михайлов също е убеден, че народа на Орфей е запазил речта си до VI в.от н.е: “...планините са още здрава крепост на тракийския елемент и там той е жизнен до късно. През VI в. от него все още се рекрутира най-добрата част от византийската войска и немалко траки достигат до висши административни и други длъжности, дори стават императори (става дума за Юстин I, Юстиниан I, Юстин II, Тиберий II бел.авт.) ” – В. Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически институт Епиграфска поредица № 8, БАН, София, 1965, с.288.

Общо взето – почти всички наши учени смятат, че тракийския език е жив до до VI век.
Като цяло, Петър Каранис (Чаранис) поддържа това виждане, но е готов да приеме и, че определени езици на хора обитаващи територията на Византийската Империя, са се запазили дори до IX век, като дава пример с император Михаил II и неговите сънародници фригийци нехаещи за гръцката култура, а и непознаващи гръцкия (официален език по това време бел.авт.): “The Phrygians, for instance, as we may infer from what we know of the background of Michael II, seem to have been only semi-Hellenized as late as the beginning of the ninth century. Michael, who is described as coarse, ill-educated, and contemptuous of Hellenic culture, was no doubt typical of the natives of Phrygia, many of whom may not have known any Greek at all.12” - P. Charanis, Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century Author(s): Dumbarton Oaks Papers, Vol. 13 (1959), c.26.

Поне за мен, да се признае, че езикът на фригите, чиято прародина е на Балканите е жив дo IX век е нещо сензационно. По-сензационно изказване обаче можем да намерим в публикувана на английски работа на Валерия Фол, Николай Овчаров, Райна Гаврилова, Борислав Гаврилов, ред. Ал.Фол. В тази работа се казва, че в Родопите тракийското  население не е асимилирано чак до X-XI век: “In some mountains though, the Rhodopes for example, the Thracian population was not assimilated till the 10th-11th Centuries.” - V.Fol, N.Ovcharov, R.Gavrilova, B.Gavrilov, ed.A.Fol., Bulgaria History retold in brief, RIVA, 1999-c.45.

Държа да отбележа, че тези наши учени не говорят за цялото тракийско население, а само за етнически анклав, или анклави в Родопите, но все пак, да се признае, че определени групи траки не са асимилирани до X-XI век, т.е. до това време са запазили езика и културата си, си остава нещо важно.Сега изниква въпроса – ако действително ние българите сме мешавица от азиатци, дошли от Припятските блата нашественици и шепа траки останали по планините, то как стана чудото, че типичните за най-древното цивилизовано балканско население генетични маркери са разпространени из цялата ни територия, а не само в ограничени райони като Родопите?

Прочее, маркерите приписани на носителите на земеделието J2, E-V13, т.е. на хора обитавали земите ни преди повече от 9000 години, се срещат не само в Северна България, но и в Румъния, а дори и в Украйна, като е добре известно, че тези земи са обитавани от траки. Там са живели гетите познати и като даки, костобоките, тирагетите, част от бесите и част от мизите.

Ако през 681 година, в територията между Дунава и Стара планина вече не са живеели траки (както смятат казионните учени), то как днес, не само в Северна България, но дори и в съседните ни и намиращи се на север от нас държави се срещат наследници на Залмоксис и Орфей???

Понястоящем румънци и украинци говорят езици различен от нашия, но само преди няколко века, българската реч е отеквала навсякъде из Румъния, а колкото до близостта на староукраинския и старобългарския – прочелите “Повесть о временных леть”, са се уверили, че разбирането на древния текст не е никакъв проблем за нас.

Промяната на епохата на “асимилацията” на траките от VI  на XI век е интересен ход, но нерешаващ нищо. Никой не е обяснил защо за повече от 600 години траките запазват речта си, а после, неподтискани от никого, я изоставят? Реално за това няма абсолютно никакви доказателства. Както VI, така и XI век са посочени най-произволно.

Някой с авторитет е решил нещо, то бива прието без да е доказано и така биват положени основите на заблуди, които ще изкривят съзнанието на милиони сънародници. Принос за утвърждаването на заблудата бе и жонглирането с понятия от страна на казионните учени. Без да има доказателства, че езика на Аспарух е бил различен от този на местното население, старите българи бяха набедени за тюрки, после за тюрки смесени с иранци, а накрая и за чисти иранци.

Съвестни учени като лингвистът Кирил Влахов, обявиха въз основа на проучванията си, че езиците на местното балканско население (траките бел.авт.) и прииждащите от север стари славяни са били изключително близки или дори идентични. А не показва ли това, че д-р Ганчо Ценов е бил прав, уповавайки се на свидетелствата на Теофилакт Симоката, да определи дунавските славени за потомци на гетите ?

Само ако се признае, че хората подали ръка на княз Аспарух и прогонили римляните от земите ни са гетите, а самите Аспарухови българи са потомци на гетските стари съседи и роднини мизите, нещата придобиват логичен вид. Няма нужда да се измислят шизофренични обяснения защо старите българи са "забравили" езика си, а пък и става ясно защо през IX папа Николай I гледа на дедите ни като на един хомогенен народ, а не на съюз от три различни етнически групи.

Генетиката доказа, че за изчезване на траките и дума не може да става. Нито тракийските племена на юг от Дунава са изчезнали по време на ранното Средновековие, нито пък по време на Античността са изчезнали тези траки, които са живели хилядолетия наред на север от Дунава. В края на късната Античност, те се явават не нашественици, а освободители.  


ИСТИНАТА НЕ Е СЛОЖНА, СЛОЖЕН Е ПЪТЯ ТЯ ДА БЪДЕ УКРИТА

64 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с интинското си име.

  ОтговорИзтриване
 2. Отново интересно есе 😊 Радвам се, че продължавате смело напред 👍

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се! Колкото по-силни лаят кучетата, толкова по-близо сме до целта си.

   Изтриване
 3. Хората на това ще се присмеят, камо ли на факта (а не твърдението), че Римската империя е всъщност Българска.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Римската империя е всъщност българска."

   Коя римска империя е българска? Западната? Източната? Или - и двете?

   Изтриване
 4. До Анонимен ж26 февруари 2020 г., 18:35
  Ами то не е нужно доказателство, а обикновена историческа справка. Номера с българите (нашественици) вече не минава.

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен 26 февруари 2020 г., 18:35

  Па да се смеят хората, но като гледам на работите на Павел се смеят редовно един пъдар с физиономия на бай Ганю и един шуменски хрантутник с физиономия като комбинация от татарски колхозник и Buthead :)
  Аз лично се смея на тебе защото се опитваш по нелеп начин да извъртиш думите на автора. Никой не твърди, че Римската империя е българска, а, че е имало императори от тракийски произход. По тази тема даже не се спори, но все ще се намери някой, който да е живял 50 години в мазе, но си мисли, че знае историята :)
  Красимир Велков

  ОтговорИзтриване
 6. Отговори
  1. Константинопол е основан от тракиеца Константин Велики. Благоустроен е от тракиеца Юстиниан Велики. Пазен е от тракиеца Фока, но държавата си остава Римска Империя. Принос към една държава и характер на една държава са различни неща.

   Изтриване
  2. Характера на една държава се определя от най-многобройната народност в държавата. Коя е била най-многобройната народност в ИРИ при императорите Константин, Юстиниан и Фока. Римляни, траки, гърци или арменци.

   Изтриване
  3. До Анонимен27 февруари 2020 г., 16:43

   Римската Империя по времето на Юстиниан Велики не се простира само на Балканите, където несъмнено тракийското население е най-многолюдно, а е държава простираща се на три континента. Подвластни на империята са не само гърци, но също келти, ликаони, киликийци, арменци, цани, иберийци, лази, исаврийци, киликийци, гепиди, маври, сирийци, египтяни и др.

   Изтриване
  4. Да, но официалният език в империята е гръцкият! Въпреки тракийските императори и "несъмнено" най-многобройното тракийско население!

   Изтриване
  5. До Анонимен 28 февруари 2020 г., 22:10

   Кой създава една империя, кой е най-многобройния народ в тази империя и какъв език се налага по-късно в нея, са три напълно различни неща.

   Изтриване
  6. Аз мисля, че гръцкият се налага като официален език в империята поради географското разположение на имперските земи около гръцките острови и свързаните с тази география търговски връзки, имащи нужда от общ търговски език. Чисто икономически причини. Същото е положението и с гръцките колонии, които според съвременните понятия са търговски представителства, а не завоюване на територии, както обикновенно се тълкува понятието "колония".Гърците са плащали "лиценз" за правото да търгуват с тракийските земи по Понта.Търговският език не означава власт на съответният етнос върху териториите, където той се използва. Така , че гръцкият език е просто езика на пазара, който трябва да е разбираем за всичките 50-60 народа на империята.Другият вектор на влияние на гръцкият език е налагането на "православието" свързано с желанието за прекратяване на тракийската доминация във властта в империята, което е естествен стремеж към власт, характерен за всички. В средновековието църквата и религията са тясно свързани и взаимно се обуславят. Просто е. Борбата за власт/облаги/ е в основата. Това е вечно. И днес е така. За да си на власт, трябва да манипулираш хората, да ти повярват и да ти дадат властта. Нищо ново под слънцето. Човешката природа не се е изменила много от времето на Каин и Авел.За власт и облаги човеците все още убиват братята си, въпреки огромния прогрес в свободата на индивидите и осъзната необходимост от морални норми за съвместно съществуване. Все още "електоратът" е лесно манипулируем, естествено не само с религиозни догми, а и с фалшиви новини и лъжовни данни, например за "въглеродният отпечатък" от човешката дейност, благодарение на който много корпорации и техните слуги, различни НПО-та и "еколози" ще си напълнят гушите. Екологичният фашизъм, олицетворяван от пионки, като нещастното полуграмотно същество Грета Тунберг, с изкривено от злоба лице, проповядващо да не правим повече деца, да не ядем и да дишаме само доказва, че стремежът към повече пари и власт на корпорациите, имащи възможност да си платят на учени, журналисти и НПО-та, нямат никакви ограничения и винаги е прикрит под благородни намерения. Там се крие и огромната манипулация. Докато има сляпо вярващи и неграмотни индивиди. Затова човешката история е толкова трагична, въпреки достигнатият напредък. Все още цената на успеха на едни, се крие в "провала" на други. Утопиите са за електората. Повярвай, без да си видял и ще бъдеш щастлив в рая. А ние/международният финансов капитал/ ще сме щастливи сега и тук на Земята.Благословенни да са вярващите, а ние ще сме богати. Ех народеее...

   Изтриване
 7. Давай напред Спаро! Ние те четем и ставаме повече с всеки изминат ден, но това не е всичко - бандата на кратунковците губи фенове защото хората се усещат как онези шебеци с дипломи ги бъзикат.

  ОтговорИзтриване
 8. Ако имаме някакви тюркски гени,то те най вероятно са наследени,от късните монголотатарски нашествия на златната орда.Иначе сме си стар местен народ чиято прародина е всички земи около Черно море,включително Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги, дори днешното население на република Турция в преобладаващата си част са с тракийски гени!!! Затова трябва да се чете и знаят законите на популационната биология, както и резултатите от работатата на международния мултидисциплинарен екип от 2005 година, който определи окончателно къде е била родината на пра-индоевропейците!!!

   Изтриване
  2. Владо, съжалявам ако досаждам и почти същото писах в предната тема, но беше в последния момент. В същия ден излезе и новата тема. Съжалявам! Знам, че с възрастта все повече ни вълнуват подобни факти и не бива да се забравят, но не искам и да се натрапвам прекалено. Момчето добре си върши работата. Със здраве! Другото сме го постигали, доколкото сме могли.

   Изтриване
 9. Имате право господин Серафимов, вашата теория е логическа и обоснована с необорими факти.
  Респект!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е важното - да няма неща противоречащи на здравия разум.

   Изтриване
 10. Мои приятели турци от Измир ми казаха, че са завладени от селджуките, които са тюрки и с дръпнати очи, но генетично 90% от сегашните турци нямат нищо общо с тях. Т.е. те са наследници на най различни малоазийски народи като мизи, траки, арменци, лидийци, кимерийци, витини и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, по-голямата част от днешните турци нямат нищо общо със селджуците. В по-голямата си част днешните турци са семити, като немалка част са потомци на източноевропейци, от които е вземан кръвен данък.

   Изтриване
  2. Селджукските турци са военно-племеннен конгломерат от огузки тюркски народи. Изначално обитават земите около Аралско море, но през XI век се впускат в завоевания и овладяват Западен Иран, Азербайджан, Междуречието, голяма част от Мала Азия и Леванта заедно със Светите места. Потомците на Селджук ибн Дукак, преселил се в средата на X век с племето си кънък да търси нови пасбища в Иран, основават султаната Велики Селджук и неговите поданици започват да се наричат селджуки. Султанатът прераства в империя, обхващаща Месопотамия, Сирия, Палестина и голяма част от Иран.

   Османските турци са тюркоезично население в Османската империя, които формират основата на военните и управляващите класи на страната. Понятието османлии произлиза от първия им султан Осман I (управлявал в периода 1299-1326), основател на династия, която единствена управлява Османската империя 620 години. След разпадането на Османската империя, Кемал Ататюрк променя самоназванието и ги обявява за турци. Понятието „османски турци“ е историографски конструкт, създаден, за да ги различават от другите тюркски бейлици, съществували по това време в Мала Азия, а съвременниците им просто ги означавали като „турци“ или „турки“. Лексиката на езика на османските турци се е състояла от около 70% арабски и персийски заемки.

   През ХII век едно туркменско племе на име кайъ под ръководството на Ертогрул се премества от туркменските степи на запад. Ертогрул успява да се докаже като добър воин пред селджукския султан Кай Кубадх I, и той му дава земя в Мала Азия. Неговият син Осман I наследява трона, а през 1299 г. става независим султан на владението, носещо неговото име.

   Изтриване
  3. Първоначално еничарският корпус и държавната администрация се попълват главно от християни, пленени в хода на военните действия при експанзията на Османската империя на Балканите и в Мала Азия. С времето този източник на попълнения става недостатъчен и от края на XIV век, по времето на султан Баязид I Йълдъръм, е въведена практиката за събиране на момчета под формата на кръвен данък (девширме). Този данък засяга най-силно балканските страни, където се запазва значително християнско население.

   Последното споменаване за набиране на християни по девширме се отнася към началото на XVIII век.

   Изтриване
  4. Българите в Мала Азия, които по късно са станали част от Османсаката държава, съвсем на са били малко. На Балканите българите биват завладяни в края на XIV век, но в Мала Азия войните срещу тях продължават до XVI век. Отделно, вероятно е имало немалко и други, които са били от тракийски произход.
   "..."Историята на Караман" от стиховете на персийски език в проза на среднотурски и продължил изложението докъм 1517г. (SKOT-1946,8 и 9).При последните описани в летописа военни действия през 1516 и 1517г. българите отново учасват в битки срещу войската на османския султан Селим I."
   http://ziezi.tripod.com/anadol/venedikova.htm

   Изтриване
 11. Браво!Капка по капка вир става.

  ОтговорИзтриване
 12. "в Родопите тракийското население не е асимилирано чак до X-XI век". :)
  А пък в другите части на страната "асимилаторите" са "асимилирали" обичаите и изобщо културата на "асимилираните". Като цяло асимилацията я упражняват отвсякъде - елинизация, романизация, избиване от готски нашествия и т.н. Какво ли не опитват само и само да заличат корените ни.

  ОтговорИзтриване
 13. Г-н Дойчев, в книгата си нашите учени цитират май Чаранис, той смята, че траките и илирите са останали неасимилирани до 11 век, но допълва, че техни наследници са...албанците и арумъните...

  Когато Фалмерайер представя доказателства за изчезването на гърците, всички скочиха срещу него, но когато без никакви доказателства разни спекуланти твърдят, че траките са изчезнали, нашите специалисти не само не възразяват, но даже покорно пригласят.

  ОтговорИзтриване
 14. Мисля, че е време спекулантите да бъдат представяни с имената им. Всяка лъжа се поддържа от мрежа съзаклятници в противен случай лъжата рухва. Питам се, кои точно са основните поддръжници на тези лъжи / основните съзаклятници/? Интересно ми е, ако някой знае имена нека ги представи. Моля Спароток да направи един списък с подобни и най-блестящите им бисери.

  ОтговорИзтриване
 15. Когато се говори за хората живяли преди появата на т.н. гърци или елини на Балканите, а и не само е добре да се обръща внимание на редица неща. Като например там където са обитавали известните под общо название траки е имало достатйчно еднакви показатели, за да бъдат приобщавани в дна група,а именно - наука, култура, език, бит традиции и др. Това се вижда от останките на правени разкопки от Йерусалим до Пловдив - грамадни каменни квадри и начина на подреждането им. Това са основни божества и вярвания, добре уредени селища и градове, облекла, занаяти, оръжие, поминък доста други параметри. Докато предците на древните елини документирано са предимно от района на Етиопия и при контакта и взаимодействието в определена степен с египетската култура влизат в досег с т.н. морски народи на наричаните от тях по-късно траки. След прогонването им от Египет мигрират с помоща на тези морски народи до Балканите и Европа. Като претенденти за имащи най-голям принос в европейската култура и цивилизация не биха могли да посочат какво точно са донесли с появата си тук - писменост ли, език ли, религия ли, държавна структура и организация ли и т.н. Появата им тук не е съпроводена с конфликти и сражения с местното население и ако е имало такива в колко ли са били победители. Вероятно техен е приноса за капсулирането на градовете в градове-държави, защото до тогава те не са били такива - включително и Атина. Вероятно техен е приноса за измислянето на понятието демокрация, но на гърба на робския труд. И до днес са основни привърженици на казионните твърдения, че са основни културтрегери на Европа. Друга част от това тракийско население в последствие остава в т.н. Отоманска империя, но и там има някои особености които не са особено известни. Та в тази империя със закон не се разрешава /тоест се забранява/ на турки да стават везири или султани - защо ли? За материала адмирации, защото Павел е един от упоритите и последователни дейци в разплитането на гнусната мрежа хвърлена върху нашите предци, земя, име и държавност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До tres128 февруари 2020 г., 22:53

   Още докато са в Средна Азия, тюрките биват използвани като ударна сила и завеса, иззад която конците се дърпат от сили желаещи да останат невидими. Така е и по-късно, така е и в ново време.

   Изтриване
  2. Не сте прав господине...гърците са дали всичко на света,дори и секса. След тях римляните са вкарали в секса и жените...

   Изтриване
 16. Борбата за паметта на българите обаче продължава и нашето оръжие е истината

  https://faktor.bg/bg/articles/yanko-gochev-levski-e-osaznal-che-rusofilstvoto-vazpitava-enichari-predateli-ot-vekove-za-vekove-a-rusiya-ne-proshtava-tazi-prozorlivost-i-balgarshtina

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 февруари 2020 г., 7:15

   Не русофилите, а рубладжиите са опасни за България. Ще цитирам Стефан Стамбулов по този въпрос:

   “ В Русия ме научиха да обичам отечеството си и да умра за него...Нали за това съм виновен пред Русия, не – пред руската дипломация, дето обичам отечеството си и неговата независимост. Ще минат може би години, но пак ще дойде времето, когато русите, които са възседнати днес от разни фоновци и я направиха опашка на германизма, ще стъпи на своите нозе и ще признае, че аз и моята политика са прави, истинско славянски. Крив ли съм аз дето обичам България преди да обичам Русия? Дето обичам Русия след България? …B нас сега русите виждат истински славянски приятели в лицето на различни “мисити “, т.е. хора, които са по произхождение едни гърци, други власи, трети цинзари, четвърти гагаузи или арнаути- но всички завършили на запад, не познават Русия, не познават руското сърце, а и за тях България е чужда. Те днес са станали русофили или руски приятели не по убеждение, а по интерес, те обичат не Русия, а нейните рубли.” -Д.Маринов, Стефан Стамбулов и Новейшата ни История.

   Стамбулов е прав, попадал съм на "русофоби", които се оказаха фанатизирани рубладжии -хора защитаващи със зъби и нокти интересите на Лукойл и руски олигарси в България. Генерал Колев е бил русофил, но подобно на Стамбулов, а и както е редно е поставял България пред Русия. Русофилството на генерал Колев не му е попречило да се прояви като истински българин.

   Изтриване
 17. Спароток,искам да попитам за твоята гледна точка за езика който говорим.Много пъти съм се чудил ,как така до средата на 9 век говорим на "прабългарски" език и изведнъж Борис приема християнството,и заговаря на "славянобългарски",и то не само той,а цял един народ.Унгарците,стават християни,но си запазват езика,руснаците също,както и много други,а ние??? Това ме кара да мисля че този език,който говорим винаги си е бил наш.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 29 февруари 2020 г., 12:40

   Никой, никога не е доказвал, че преди времето на княз Борис, старите българи са говорили разичен език. Фактът, че българския е сроден на сръбски, хърватски, словенски, полски, руски и т.н. само показва, че траките са имали много роднини. Тези роднини са живеещите на запад и североизток от траките илири, а и живеещите на изток скити...и обърнете внимание - те също са обявени за изчезнали народи.

   Препоръчвам Ви и тази работа на Никола Църцаров - Колко народа покръства Борис (и мнимата разлика между словени и блъгари)

   https://www.otizvora.com/2016/05/7804

   Изтриване
  2. Да,това наистина е най логичното нещо,което човек може да предположи, всичко друго граничи с фантастиката.Мисля че сте напълно прав.

   Изтриване
  3. До Анонимен 29 февруари 2020 г., 15:57

   За жалост в миналото вярвахме сляпо на специалистите, а много от тях просто механично повтаряха глупостите на своите покровители.

   Изтриване
 18. Старо руският език е езикова норма на църковнославянския,а църковнославянския си е чист български. Другите славянски езици също са езикови норми на българския или по- точно диалекти. България е майка на славянските народи и е време това да се осъзнае.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 29 февруари 2020 г., 17:10

   Българският, или по-точно неговият древен вариант действително е станал основа на другите езици от славянската езикова група, но да се каже, че руски, полски, сръбски и т.н. са диалекти на българския е пресилено. По същия начин не можем да кажем, че романските езици френски, испански, португалски са диалекти на италианския, или на латинския.

   Изтриване
  2. Прави ми впечатление,че от всички тези сродни езици,единствено българския е аналитичен,а другите са синтетични.На какво се дължи това?

   Изтриване
  3. До Анонимен 1 март 2020 г., 1:35

   Разликата се дължи на развитието на нашия език. Английският и холандския също са безпадежни, но това не ги отделя от групата, към която принадлежи и падежния германски език.

   Изтриване
  4. Право е казал Анонимен от 1. март 1:35, че „единствено“ българският е аналитичен, защото и езикът в Македония няма падежи, но той е само един от западните български диалекти, но това не се признава от Вардарска Македония, която се подвизава в днешно време като една политическа блудница.

   Изтриване
  5. Отново сте изостанал с научните разбирания и приетото към този момент! Английски и Нидерландски/Дач, вече се налагат и приемат като самостоятелни езикови групи заради силното си нормандско влияние в тях и многото френски заемки, т.е. те са резултат от силно влияние на други езици върху тях, което е довело и до граматическите промени! От това следва, че това не е естествена еволюция на езика, което се отнася и до българския! Правилото се потвърждава от запазените непроменени основи на езика в много други примери и е на страната на немски и славянските езици без английски, нидерландски и български, които са изключения! Други примери също могат да се дадат.
   Относно, по-горния коментар, гръцкият не се е наложил заради търговската му важност, всеки език може да се използва на устна основа, а заради писмената му стойност и водената канцеларска документация, каквато липсва сред 'по-напредналите' траки! За пеласгите, като наследници, а може би и съоснователи на микенската и минойската цивилизация, преходът от Линеар Б към фонетика е бил също толкова естествен, както този и в Египет, т.е. е бил по практичо!
   Дори и Херодот обаче, не знае, какъв език са говорили пеласгите! Значи може да е гръцки от началото си!
   И не е хубаво да укривате информация, г-н Серафимов, под влияние на собствената Ви неприязън към име или научно доказани и обосновани факти, за да прикриете своите пристрастия и цели за налагането на една неистина! Игнорирането на информация води до изкривени представи и субективна истина, които Вие налагате!
   Да, българите са наследници на стари традиции и гени от Балканите!
   Не, българите не са били траки нито повлияни от такива преди да дойдат на Балканите, нито са говорили на тракийски! Траките са говорили индо-европейско, не обратното!

   Изтриване
  6. До Анонимен1 март 2020 г., 12:37

   Обикновено на изключително тъпи коментари като вашия не отговарям, но сега ще направя изключение. Вие не сте в състояние да направите разлика между езикова група и отделен език ...и тръгвате на поучавате другите :)

   "НорДманско" влияние над нидерландския??? Отдавна не бях чувал подобна дивотия :)

   Изтриване
  7. Хубаво е да ползвате по-точни изрази и да не се изхвърляте неподготвен - научете повече преди да се правите на всезнайко, особено за връзките на Фризия със Скандинавия и влиянието на фризийския над модерния дъч език! Също за влиянието на норманския френски над дъч и английски!
   Хайде, четете със здраве!

   Изтриване
 19. "Друг автор, който бил запознат с истинската народност на готите, е Лукари. Неговата книга се появява през 1605 г., което е около двадесет години преди Мърнавич да напише резюмето на юстиниановото житие. Лукари е категоричен, че готите в Испания продължавали да използват своя бащин славянски език чак до 764 година, когато се отказват от него в полза на едно местно латинско наречие."

  Из "Покушението над Юстиниян"
  Георги Сотиров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До @vm1 март 2020 г., 6:45

   В публикуваната през 1910 г. книга Visigothic Code се твърди, че славянските народи произлизат от скитите, а готите са техни роднини: " It is related by Herodotus, that Darius, a thousand years before Christ, repelled from the confines of the Persian dominions, across the Danube, a great migration of barbarians, moving and living onhorses and in chariots. This people, known as Scythians in antiquity, were the ancestors of the modern Slavs, and kindred of the Goths " - с.20

   http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/05060506,_AA_VV,_Leges_Romanae_Visigotorum_[Scott_JP_Curatore],_EN.pdf

   Изтриване
 20. Честита Баба Марта!
  Кога ще уважите тази наша пра -пра -пра -баба и да напишете нещо и за нея?
  Бъдете всички посетители на блога и неговия автор живи, здрави и щастливи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Drevnostta1 март 2020 г., 8:52

   Честита първа пролет! За мартеницата съм писал през 2016 година, а само преди няколко дни пуснах материала отново във Фейсбук.

   Изтриване
 21. Четях "Готи и гети I" второ допълнено издание 2008 г. на проф. Асен Чилингиров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До @vm1 март 2020 г., 11:40

   Всичко от проф. Чилингиров си заслужава!

   Изтриване
 22. https://faktor.bg/bg/articles/kukerite-kriyat-taynata-za-proizhoda-na-balgarite
  Ето на тези писания трябва да се отговаря компетентно. Не трябва да се оставят без последствие особено когато става въпрос за разпространение през популярни сайтове и социални мрежи.

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И как точно ще опровергаете тези факти?! С ваша "истина" ли! Тук не става въпрос за комикс герои, които искате да натъкмите, а за факти! И фактът е, че в България подобни артефакти и обекти имат сходен и дори идентичен характер, различен от тракийските интерпретации!
   Траките не правят монументално изкуство, ако не сте забелязал/а!

   Изтриване
  2. До Анонимен 1 март 2020 г., 14:08

   Траките не правят монументално изкуство???

   "Pодната археология продължава да трупа актив, след като в Източните Родопи беше открита скулптура от времето на Троянската война.

   Монументалната скулптура била намерено случайно от немски орнитолози, наблюдавали птици край храма на Великата богиня майка в пещерата „Утробата“.

   Лъвската глава, която била предадена на археолозите, ще бъде изложена в регионалния исторически музей в Кърджали, обяви пред медиите археологът проф. Николай Овчаров

   https://www.dnes.bg/art/2012/09/13/v-rodopite-otkriha-lyvska-glava-ot-troianskata-voina.168253

   Траките познават монументалното изкуство векове преди Троянската война.

   Изтриване
  3. До Скит

   Страницата на factor.bg си е антибългарска пропаганда. Да, някои хора ще се вържат, но не и свестните.

   Изтриване
 23. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK1 март 2020 г., 14:59
  Една птичка, пролет не прави!
  А и това е в пределите на микенско влияние над траките, не е сред мизи и даки, трибали, одриси, още по-малко гети и беси! Опитайте пак за монументално изкуство, освен ако не броите за такова и могилите! И не излизайте с номера за повсеместно унищожение на всичко тракийски!
  А доколкото обявявате статията във Фактор за "антибългарска", ми се струва, че не познавате изобщо артефактите на които се базира, нито нещо по съвременно от писания и разсъждения за траките и българите от 1970 г насам!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 1 март 2020 г., 15:39

   Значи когато бъдете разобличен в незнание относно способностите на траките в областта на монументалното изкуство, вие се измъквате като искате големи количества на артефакти от преди 3500 г.? :)

   За ваш ужас, има още примери за тракийско монументално изкуство:

   Уникална находка бе направена от български археолози. Регионалният исторически музей гр. Ямбол вече разполага с експонат, който бе реинтерпретиран от екип учени, работещи по темата „Сравнително изследване на култа към бога-слънце в Източното Средиземноморие”.

   Експонатът представлява крилат слънчев диск. Открит е през 1973 г. от експедицията на проф. Александър Фол в тракийското слънчево светилище Палеокастро, гр. Тополовград и е инвентиран в РИМ Ямбол като каменен идол. Учените установиха, че става дума за крилат диск на Слънцебога, на който лявото крило е било счупено. Тази липса е причина да се предложи друга интерпретация по време на откриването и публикуването на обекта. Липсващото крило би трябвало да се намира все още на територията на светилището.

   http://www.unesco-bg.org/culture/bul-ch/?language=bg&article=news&news=62

   Плочите от Столоватец са монументални паметници, принадлежали към светилище, чиито руини са открити в местността Столоватец, отстояща на около 5 km западно от град Разлог, България. На обекта са открити също две големи мраморни стели с релефна украса, свързани със светилище, според научната интерпретация, вероятно посветено на слънцето, датирани от края на бронзовата и началото на желязната епоха, но с все още недоказана категорична принадлежност към древнотракийската култура.

   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86
   На Пловдивския хълм Небет тепе най-древните циклопски зидове ограждат самия връх, святото място и сърцевина на стария тракийски град. Там много добре се наблюдава надзиждането на стените в по-късните епохи, когато циклопската техника се замествя през елинистичната епоха от класическо зидане с квадри, а сетне в римската епоха квадрите са с по-малки размери и се редуват с по няколко слоя тухли, споени с хоросан.
   http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/SpecMegObj/CW/CW-001BG/CW-001BG.html

   На самия Зайчи връх са оцелели няколко прекрасни циклопски зида, които са очертавали укрепената част на тракийския град Кабиле, играл значителна роля в тракийската история на юг от Балкана. Циклопските зидове са изградени от доста големи и грубо обработени блокове, които са далеч от добрата паралелопипедната форма, но това не им прачи да формират много внушителна защитна стена.
   http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/SpecMegObj/CW/CW-002BG/CW-002BG.html

   По данни на В. Николов (АОР-2007) ефективният диаметър на каменните късове варира между 1 и 1.4м. което придава мегалитен характер на зида. По описанието на Б.Рангелов: зидът е бил от „гигантски, подредени, неспоени камъни”, „много големи (с размери между 1 и 0.5 куб.м) камъни”, „необработени брекчозни мраморизирани варовици”, „масивна неспоена зидария”. Зидът се датира от V хилядолетие пр. Хр. и се смята, че е защищавал солниците.
   http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/SpecMegObj/CW/CW-004BG/CW-004BG.html

   Препоръчвам и тази работа - Ramsay, W. M. “Some Phrygian Monuments.” The Journal of Hellenic Studies, vol. 3, 1882, pp. 256–263. JSTOR, www.jstor.org/stable/623540

   Изтриване
 24. Извинете, но не знаех, че зидовете влизат в категория изкуство! И ако принадлежността на стелите не е доказано тракийска, тогава за какво тракийско монументално изкуство говорим? Май сам се разобличавате?!
  Също Ви обърнах внимание за влиянието на микенската, вероятно пеласго-микенска цивилизация над траките или поне над по-важни центрове до Стара Планина, което Вие явно не приемате без да се обосновете!

  ОтговорИзтриване
 25. Фортификацията е военна наука за изкуствените укрития и прегради, укрепващи разположението на собствените войски по време на военни действия. А също - и за укрепване на държавните граници.

  Терминът произлиза от латинското fortis ("силен") и facere ("правя"), а също - и от френския глагол “fortifier” – укрепвам, усилвам.

  ОтговорИзтриване