8.09.2019 г.

ВОЙНАТА НА ТЕОРИИТЕ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ


Историята е нещо важно, изключително важно даже. Това е причината значителните събития да бъдат документирани, копирани, а записаното да се съхранява добре. Историята е биографията на един народ – неговите военни и духовни подвизи, моментите на падение служещи за урок и моментите на възход служещи за пример.Историята е и коренът на определена група хора – техните спомени, идеали, същност.

Тъй както детето се опитва да наподоби своите баща и майка, своите баба и дядо, така и народът следва примера на далечните си предци. Ако знаеш, че си наследник на хора пазещи ревниво езика и традициите си, ти също ще се стремиш за пазиш завещаното векове преди теб. В случай, че далечните ти предци са известни с това, че не понасят тиранията, то и ти ще си с дух на бунтар и търсещ справедливост човек.

Народ, който познава миналото си, познава силата си, познава и похватите на враговете си и знае как да им се противопостави. Това е причината, всеки дошъл в страната ни агресор да направи всичко възможно да елиминира не само благородническата прослойка и духовенството, но и книжнината ни, нашите спомени за отминалите времена, старите завети и съвети на предците.

Освен външните врагове потапяли страната ни в кръв и ревностно търсили и изгаряли писанията показващи величието на българския народ, ние за жалост сме имали и вътрешни врагове – слуги на окупаторите и подтисниците. За да ce радват на охолен живот и да се възползват от благослонноста на чужденците, някои сънародници са предавали своите. Това се е случвало между I и VII век, между XI и XII век, между XIV и XIX век, а и по-късно.

Тъжното е това, че дори да e нямало чужд подтисник, както е например от началото на ХХ век насам, определени хора са се поставяли в услуги на чужди интереси. Макар още навремето сведенията за местния произход на българите да са много, макар да се е знаело, че предците ни са наричани траки по време на Античността и, че са оказали силно влияние както над гърци, така също над римляни и келти, редица наши учени приемат и поддържат унизителните, създадени от чужденци теории, според които старите българи са дошли от Средна Азия народ, който е нашественик в земите на юг от Дунава.

С дълбоко огорчение д-р Ганчо Ценов съобщава за безкрайно безотговорните действия на своите колеги историци, които пренебрегват важна информация само и само да не признаят, че са поддържали грешни теории.Teзи действия не само уронват престижа на страната ни, не само правят недостъпна старата ни слава и заслуги в оформянето на културата на Европа, но довеждат до национални катастрофи. Ето и думите на Ценов от книгата му “Хунитѣ, които основаха българската държава-тѣхниятъ произходъ и тѣхното християнство”:

“Хората знаят, че Междусъюзническата Балканска война настана, защото руският император се бавеше с произнасянето на арбитража си. А какво полезно за България можеше да каже той, ако всички български учени твърдят, че Тракия и Македония не са български земи? Непоправимо зло нанесе българската “наука” на българския народ. Калето бе предадено отвътре... “

Отказът на учените от школата на Златарски да приемат, че българите са потомци на най-древното цивилизовано балканско население, което е обитавало не само Тракия, но и Гърция, отне възможността ни да изявим справедливи искове за земята на предците си. Това доведе не просто до нови загуби, но до реална заплаха на бъдещето на Родината поради отнемането на важни за българската икономика територии. По този въпрос отново ще цитирам д-р Ценов:

“При разпределянето на плячката в Ньойския договор, определена от В. Златарски за русите, Тракия се даде на гърците. Хората си мислеха, че не може да се даде на победените българи една земя, която българските учени считаха за гръцка. Че дипломатите са се ръководили по картите на проф. В. Н. Златарски, това може да се види, като се сравни картата на Златарски в неговата „Geschichte der Bulgaren“ за времето на цар Борис, с картата на България по Ньойския договор, и ще се окаже, че те съвпадат.

Че същите карти са лежали на масата на онези, които в Ньой решаваха съдбата на българското племе, се свидетелства и от тогавашния гръцки министър-председател Венезилос. Когато българският министър-председател Стамболийски помоли Венизелос да се забрави миналото и да не се откъсва България от Егейско море, „да не се взема българска Тракия, която и географски, и стопански не спада към Гърция“ и пр., Венизелос му отговорил: „Вие, г-н министре, като искате тая земя, гледахте ли картите на Вашите учени и дипломати, от които се вижда, че тая земя никога не е била българска?“

Ето как “окъпани в невинност”  хора, които не са държали пушка в ръка решиха съдбата на народа ни и обрекоха стотици хиляди българи на гонения и геноцид. Откъсването на Беломорска Тракия и Македония нанесе страшни поражения на България. Как перото да не е по-силно от меча!В случая обаче перото на нашите учени бе използвано като оръжие против българския народ.

Не зная дали навремето всички историци поддържащи виждането, че старите българи са азиатски нашественици на Балканите, са разбрали за резултата от дейността си. Не зная и дали всички те съзнателно са защитавали теорията създадена от чужденци, за да обслужи интересите на чужденци. Някои навярно са го правили от раболепие пред учителите си, други за кариера, трети може би от страх, но каквито и да са били мотивите им – резултатът е ужасяващ.

Не по-малко ужасяващо е това, че тенденцията да се търси азиатска родина на дедите ни продължава и днес. Живи са и методите използвани срещу д-р Ценов в началото на ХХ век. На прогресивните изследователи, според които българите като цяло са потомци на древен балкански народ, се приписват неща, които те никога не са казвали. Сипят се клевети, заплахи, най-безсрамно се лансират лъжи. Този подход показва, че хората, които са против теорията за местните корени на българите, просто нямат аргументи и в безсилието си прибягват до непочтени средства.

Какви са причините за озлоблението и некултурното поведение на индивидите, които се дразнят от всяко твърдение свързващо ни с древното балканско население, все още не съм успял да проумея. Никой вече не може да се оправдае с натиск от ДС, цензура, страх от репресии и т.н. Защо тогава се оказва такава фанатична съпротива на виждането, че ние сме потомци на хората, които римляните наричат траки? Нещо лошо ли е това, губим престиж ли?

Нека видим какво предлагат различните теории. За започнем с официалните виждания и тези, за които се правят опити да бъдат наложени като официални без да са доказани. Според едни изследователи, корените на старите българи трябва да се търсят в Сибир, по-точно край река Иртишка. Други учени смятат, че дедите ни спадат към иранските народи и са дошли от земите край Памир. Трети пък са уверени, че старите българи може да са тюркизирани иранци.А има и такива, които смятат, че народа на Аспарух се е оформил в Кавказ. 

Кашата е пълна, но общото в тези виждания е налудничавото твърдение, че старите българи са дошли отдалеч и са говорили съвсем различен език от днешния, който отдавна е причислен към славянската езикова група.

Какъв е тук поводът за гордост? Изоставянето на “азиатската прародина” със сигурност не е повод за гордост. В никакъв случай не е повод за гордост и изоставянето на “родния език” на старите българи.

Силен и висококултурен никога народ не губи езика си. Силните и висококултурни народи налагат своята реч, а хората смятащи дедите ни за азиатци, искат да ни накарат да приемем изгубването на езика на старите българи за нещо положително?

Да разгледаме и друг аспект на теориите, според които старите българи са пришълци от изток. Няма съмнение, че Плиска и Преслав са перли на архитектурата на страната ни. Това се осъзнава прекрасно от учените, които смятат старите българи за азиатци и поради това усилено се пледира, че стила и техниките на строеж са типични за народите живеещи на далеч от Балканите. Поддръжниците на официалните теории смятат, че столиците ни са издигнати от чужди майстори – арменци, сирийци и т.н., най-вече защото в Тракия не ще да е имало майстори, които да сторят това.


                                                   Руините на Плиска, изобр. Свилен Енев   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Ruins_in_Pliska_Palace_9.JPG/800px-Ruins_in_Pliska_Palace_9.JPG

Подобно твърдение е крайно несериозно понеже разполагаме със сведенията на Анастасий Библиотекар, който разказва за дейността на император Константин V. Споменати са националността и броя на различните майстори, които управляващият империята е повикал:

1.От Азия и Понта 1000 зидари и 200 мазачи.
2.От Гърция и островите 500 тухлари.
3.От Тракия 5000 майстори и 200 керемидчии.

Както и да го смятаме, Тракия дава десет пъти повече строители от Гърция и островите ѝ. Докато гърците дават ниско квалифицирани работници, траките доставят майстори.
Разбира се, тези важни сведения не са изобщо упоменати от хората желаещи да представят архитектурните шедьоври Плиска и Преслав дело на чужденци.

Отново трябва да се запитаме – къде е повода за гордост в твърдението, че столиците ни са строени от чужденци? Дошъл ханът на юг от Дунава да граби, като събрал средства, повикал чужди майстори да му направят палат, за да се радва на лукс и удобства. Eто думите на най-големите авторитети по отношение на характера на строежите на Плиска и Преслав:

“Известен е постоянният стремеж на номадите към удобства, които предлага животът в близост до уседналите цивилизации на юга. Историята на всички номадски народи илюстрира този стремеж от Китай до Средна Европа. Дори и когато те са далеч не само от възможността, но и от желанието да променят своя начин на живот като волни пастири, те гледат със завист на оня лукс у уседналите земеделци и особено у обитателите на класическите градове на изток и на запад и той изглежда двойно по-голям в очите на нямащите. [35] Така е било и с прабългарите…“- с.90


Мисля, че за всеки непредубеден човек е ясно, че теориите за азиатския произход на старите българи не просто са невярни, но дори носещи неимoвeрно унижение. 

Нека видим какво дава теорията за местния, древнобалкански произход на народа ни. Георги Сотиров бе първият наш изследовател, който спомена сведенията на Кодин за построяването на Плиска и Преслав по времето на император Константин Велики (живял през IV век – епохата, в която Св. Йероним нарича областта Мизия с името България- Mesiа hec et Vulgaria бел.моя).


Част от преписа на картата на Св. Йероним в която е ограден надписа "Mesia hec & Vulgaria" (Мизия тук е и България)

Понеже имената на Плиска и Преслав са български, това означава, че те са строени за българи от българи, които по времето на Константин Велики са били познати и под името мизи, т.е. сънародници на владетеля на Римската Империя.

Ето това е повод за гордост! Един наш сънародник не просто стига до престола, но отпуска средства за построяване на градове с български имена. Тези селища са уникални като изпълнение и мащаб, а това е доказателство за гения на дедите ни. (1)*

Трябва да се спомене още нещо засягащо строителните умения на траките. Далечните ни предци познават градeжите с квадри дълго преди римляните. Също така, дълго преди римляните, дедите ни наричани траки произвеждат тухли и строят с тях. Така наречените циклопски градежи, типични за цитаделата на Евмолпия (Пловдив), пък са доказателство, че още през Бронзовата епоха траките са майстори строители.

Няма причина за изчезването на старата традиция, няма причина да се отрича, че Плиска и Преслав са строени със средства, които император Константин Велики отпуска на своите роднини мизите, които са наречени и българи.

Самите мизи са славен народ, който е един от най-ранно споменатите в историята –XIII век преди Христа, преди около 3293 години. Заедно с дарданите (алтернативно име на трояните бел. моя) мизите помагат на хетския цар Муватали да победи египетския владетел Рамзес Велики.(2)*

Мизите са не само войствени хора, от които Омир се възхищава, а египтяните треперят. Тези стари балканци се известни и с организаторския си талант. Те осъзнават нуждата от обединение на своите роднини и така създават нови племенни образувания, които влизат в историята под различни имена (виж бел. 2* в обясненията).

Теорията за местните балкански корени на българския народ дава много повече от военна слава и свидетелства за майсторство в строителството при траките. Нека не забравяме, че траките Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад и др. са считани за основоположниците на гръцката поезия, музика, култура, религия.

Гетът Залмоксис е известен не само със своята мъдрост и с по-доброто познаване на човешката душа и тяло от гръцките лекари, но е определен от Хиполит и като учител на келтските друиди.

Темистокъл е наречен спасител на Атина, а за майката на този велик човек се знае, че е тракийка на име Абротона.

Тракийска кръв тече във вените на Тукидид, Езоп, а дори и Страбон (според Юрий Откупщиков, който споменава, че дядото на Страбон носи фригийско име).

Първата гръцка граматика е създадена не от грък, а от Дионисий Тракиец.

За създадели на най-старата азбука, автори като Алкидамант и Тацит посочват Орфей и Лин.

Основател на Атина е Тезей, който е потомък на фригиеца Пелопс.

От средите на траките произлизат най-способните императори на Римската Империя:Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, Регалиан, Аврелиан, Галерий, Констанций I, Константин Велики, Лициний, Константин II, Констанс,  Констанций II, Юлиан, Йовиан, Ветран, Маркиан, Лъв Бес, Юстин I, Юстиниан Велики, Юстин II, Тиберий II. В периода 602-610 година властва Фока, който преди това е бил главнокомандващ на тракийската войска.

Важно е да бъдат споменати и родените във Фригия Михаил II, Теофил и Михаил III. Според Петър  Каранис (Чaранис) фригиецът Михаил ІІ не бил елинизиран изобщо, презирал елинската култура, както и много от неговите съотечественици.

Всички тези данни показват невероятният талант на местното население, наричано по време на Античността с името траки. Към изброените факти могат да бъдат добавени и други, които са също много важни:

Най-старото обработено злато - това от Варненския некропол, е тракийско. Антропологичните изследвания на Петър Боев и Славчо Чолаков доказаха, че траките са обитавали земите на юг от Дунава още от времето на Каменната епоха:

 “ Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ –  Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 316.

Първите градове на Европа – тези край Провадия и Юнаците, Пазарджишко са строени от траките.

Най-старият модел на колело е от земите на траките.

Най-старата писменост е от земите на траките и тук е мястото да се напомни за вярването в Античността, че най-древната азбука е изобретена от Орфей и Лин.

В своя дисертация, Николай Дерменджиев доказа, че изобретеният в нашите земи календар е осем века по-стар от египетския. Не става ли ясно с това, а и с изброеното по-горе, къде е блеснала най-рано искрата на познанието?

Това са все уникални неща, няма народ, който да притежава подобно наследство, но това не интересува поддръжниците на виждането, че старите българи са по произход азиатци и се явават нашественици на Балканите.

Не е ли безумие да захвърлим богатството и да тръгнем да се “хвалим”, че дедите ни са дошли от Азия, забравили езика си и, че са поръчали на чужди майстори да им строят градовете?

Фактите показват, че ние сме местно население, че сме запазили езика и културата си въпреки няколко жестоки чужди подтисничества. Колко народа са способни на подобен подвиг?

Етнолози като Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева и Николай Колев успяха да покажат до каква голяма степен бита на бългаското селско население, неговите земеделски сечива и пастирски атрибути, да не забравяме и фолклора, принадлежат на тракийското наследство.

Археолози като Стамен Михалов извадиха наяве неудобната информация, че свещеният за старите българи символ IYI се среща на Балканите хиляди години преди времето на Аспарух, а и, че корените на старобългарската чернолъскава керамика трябва да се търсят на Балканите.

Както се уверяваме – планини от информация крещят, че сме потомци на местен народ. Ние българите сме истинска реликва, нещо уникално, без прецедент в историята на човечеството. Жалко е само, че благодарение на недалновидни хора, постиженията на дедите ни наричани в далечното минало траки, останаха неизвестни както за нас, така и за останалата част от света. За сметка на укритото, на няколко поколения българи бе внушавано, че са потомци на азиатски пришлци, които въпреки, че са организатори на държавата, са изоставили родната реч.

Що се касае до езика говорен от Орфей, то ние го говорим и днес в развит вид. Ако не бе така, то как би било възможно споменати от Омир топоними и хидроними да се обясними на български език? Сам акад. Георгиев изтълкува имената на Пеней и Илион с думите пѣна-пяна и илъ-кал, тиня. Не е трудно да се види, че Зелия и Кабесос са обясними със стблг. зелиѥ-зеленина, а и *кабецъ-вид ястреб.Като “аргумент”, че българския няма как да е продължение на тракийския, се казва, че речта ни е сродна на тази на сърби, хървати, словени и др. Приликата на българския със сръбски, хърватски, словенски и т.н. не може да се отрече, но това само означава, че на запад от траките са живели техни роднини говорещи близки езици. Сърбите, хърватите, словените и др. обитават земите на илирите, а пишещ за тях, Апиан без увъртания казва, че са роднини на мизите (наречени още българи бел. моя):

These peoples, and also the Pannonians, the Rhærtians, the Noricans, the Mysians of Europe, and the other neighboring tribes who inhabited the right bank of the Danube, the Romans distinguished from one another just as the various Greek peoples are distinguished from each other, and they call each by its own name, but they consider the whole of Illyria as embraced under a common designation.” - App. Bell.Ill. III.6


Подобно на нас, западните ни съседи и роднини са потомци на древно население познато на римляните като илири. Нека не забравяме, че още през II век Птолемей пише за балканския град Сербинум. Век по-рано Плиний споменава народа арвиати, който обитава земите на Хърватско и не е трудно да се разбере, че арвиати е чуждото предаване на хървати. Словените са познати на Херодот под името енети (венети, бел.моя). Страбон пише за въпросните енети, че са дошли край Адриатическо море заедно с траките, явно военно-политическия съюз между траки и илири е от времето на Бронзовата епоха. Eто колко лесно се разрешава “мистерията” на близостта на българския със сръбския, хърватския и словенския.

Поддръжниците на теориите за азиатския произход на старите българи трябва да осъзнаят, че действията им не са невинни, че последствията от дейността им са сериозни и са в ущърб на България. Войната на теориите за произхода ни е започната от чужденци, не е редно българи да вземат страната на противниците на своя народ, не е редно да се фабрикуват нови заблуди, не е редно и да се пречи на прогресивните изследователи правещи всичко възможно да покажат истината.

Бог вижда, народът помни и всеки получава според заслуженото.Използвана литература:

1.Г.Ценовъ, Хунитѣ, които основаха българската държава-тѣхниятъ произходъ и тѣхното християнство, Хелиопол, София, 2018;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
4.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
5.Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
6.Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961;
7.N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984;
8.Н.Колев, Българска етнография, Издателство Наука и изкуство, София, 1987;
9.Е.Тeодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
10.И.Георгиева, Българска Народна Митология, Второ, преработено и допълнено издание, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
11.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
12.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
13.P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984;
14. НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ, МЕТОДОЛОГИЯ НА АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. АНАЛИЗ НА ОБЕКТИ И НАХОДКИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ, СОФИЯ, 2007;
15. ЛАТИНСКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ-FONTES LATINI HISTORIAE BULGARICAE, том II,  Съставили и редактирали И.Дуйчев, М. Войнов, С.Лишев, Б. Примов, Институт за Българска История, БАН, София, 1960;
Пояснения:

 (1) *Прочее, дори защнитниците на старите теории признават, че през IV век в Малка Скития, т.е. точно там където са Плиска и Преслав, е имало традиция на строеж с едри квадри:

Строителството с едри каменни квадри, което отличава още първите монументални строежи в Плиска, а след това и главните строежи в другите хански аули в Североизточна България, има известни стари традиции в Мала Скития, датиращи още от края на римската епоха — IV в. Но строителство с такъв характер отличава и византийската Таврика, и то тъкмо в епохата, когато започват интензивните връзки на прабългарите в Приазовието с градовете там (V—VI в.). [45] “ –c.92


Да оставим настрана факта, че в Приазовието са живели значителен брой стари балканци наричани по време на Античността траки. Ние трябва да се придъжаме към фактите, а според тях, според неудобните исторически свидетелства, Плиска и Преслав са строени по времето на Константин Велики, като Кодин и дума не обелва за идване на майстори от Приазовието. Това прочее е ненужно защото както разбрахме от Анастасий Библиотекар, дори в по-късни времена Тракия е в състояние да даде 5000 майстори строители и 200 керемидчии.

Приемайки, че старите българи принадлежат на огромния народ на мизите, ние получаваме повод за гордост защото разбираме, че уникалните за времето си Плиска и Преслав са издигнати не от чужденци, а от нашите деди.

(2)*Недълго след като помагат на хетите да победят египтяните, мизите, този път заедно с тевкрите успяват да покорят всички свои роднини в Тракия, като стигат дори до река Пеней в Тесалия. Историята е разказана от Херодот.

Това свидетелство е важно защото акад.Вл.Георгиев тълкува името на Пеней със стсл. пѣна-пяна, а така става ясно, че мизите са говорили древна форма на българския език.
Същите тези мизи пише Страбон и обяснява, че заедно с гетите те обитават както земите на Север от Дунава, така и територии на юг от реката.

Явно мизи и гети са не просто роднини, но и са се разбирали отлично и това става причина за да започнат да се смесват и да създават нови племенни образувания. За това, че в Черноморските степи е имало обединение на мизи и гети, т.е. мизо-гети бел.моя са споменавали както акад. Д.Дечев, така и Кирил Влахов.

Въпросните мизо-гети бивайки конен народ успяват да се установят в Средна Азия и там стават известни на персите под името масагети. През VI век Прокопий обяснява, че хуните от негово време са познати под името масагети в дълбока древност.


80 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Този труд (статията по-горе) е покъртителен!!!
  Особено болезнени са фактите от въведението на статията свързващи непознаването на истинската ни история със загубата на Беломорска Тракия и Македония ...
  Благодаря за делото Ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всичко си има последствия. Ако историците ни от началото на ХХ век бяха наблегнали на ролята на траките в оформянето на културата на Европа, а и на факта, че цяла Гърция някога е била обитавана от траки, то предимството в преговорите щеше да е на наша страна.

   Изтриване
 3. Кой ще спечели войната, Вие или казионните учени?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината винаги побеждава. Аз не съм единственият, който се бори за нея, има още много други родолюбиви българи. Ако не аз, то те ще стигнат до края.

   Изтриване
 4. Изобщо не съм се сещал да съпоставя теориите за българите и да видя коя какво носи, но сега се уверявам, че в училище са ни преподавали вредни измишльотини а истината може би съзнателно са укривали. Някои професори и учители са за анатема, някои са направо за персона нон грата, друго не заслужават, да си заминават при господарите, които им подшушват какво да ни лъжат и как да ни омайват. Какво ли му е било на Ценов да се изправи сам срещу шайка безродни кариеристи и шушумиги, направо не ми се мисли - било е ад със сигурност. Дано някое позасрамено правителство вземе да му вдигне паметник на този голям българин, който е пожертвал много за нас и за Родината!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко хора са съпоставяли положителните неща от различните теории, а има и един проблем - много от постиженията на траките бяха укривани. Самите наши учени внушаваха, че траките са безписмени, че получават култура и религия от гърците...а реално е точно обратното.

   Изтриване
 5. Строежа с квадри е бил познат и използван от траките много, много преди римляните - ние само трябва да отидем в Долината на Царете и да видим тракийските гробници - строени с грамадни каменни блокове като с лазер изрязани - толкова са правелни по форма!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Казанлъшкия Музей пък са изложени масивни секторни тухли, които са използвани за куполните гробници. Има и публикации на Чичикова по тази тема, но твърде малко хора знаят за тях.

   Изтриване
  2. Здравейте,

   Опонентите на теорията, че траките са били висоинтелигентен народ, заявяват без доказателства, че тези строежи са направени от гръцки майстори, защото повечето са по време на еленистичния период. Тук-там се намират записани имената на майстори (главно художници), имащи гръцко звучене, но това не е достаъчно. Има ли подобни сторежи през този период на юг, около Тива, Атина и Спарта?

   Много лесно е да кажеш нещо, което повечето приемат, защото им е изгодно, но по-трудно е да го докажеш с факти и сравнения.

   Благодаря за краткия, но съдържателен материал, г-н Серафимов!

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. До Андон 10 септември 2019 г., 17:17 ч.

   Имената на градовете се дават от хората, които са ги строили. Тиринт, Коринт, Провалинт, Каминт, Саминт и др. нямат обяснение на гръцки, но пък съдържат тракийската умалителна наставка -инт. Според акад. Георгиев тя отговаря точно на стблг. умал. наставка -ѧте...

   Ако траки са строили градовете в Гърция, то кой друг да е строил градовете в Тракия...

   Изтриване
  4. Г-н Спароток как разбрахте, че траки са строили градовете в Гърция? Така ви се струва или така ви харесва?

   Изтриване
 6. Г-н Серафимов, в днешно време не ни трябва да гледаме много много езиците и историческите сведения,макар те да са просто черешката на тортата. Генетичните изследвания сочат ясно кои народи са сродни и кои не.
  Само припомням че сърби,хървати,българи и македонци, румънци и украинци са на практика един и същ народ(според генетичните изследвания),който обитава различни територии. А руснаците са малко по-далечни роднини.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, генетичните проучвания са важни, те хвърлят доста светлина по спорните въпроси. Точно това е причината да се правят опити или за проваляне или за манипулиране на труда на генетиците.

   Изтриване
  2. Здравейте Никола! Моето мнение е, че не хаплогрупите и митохондриите не дават никаква представа за народността. Много често се оказва, че основния дял на носителите на еднаква хаплогрупа са при два или няколко нямащи нищо общо помежду си народи, дори са и от различен расов тип. Няма данни да е определяна народността по У хромозомата. Погледнете генетичната карта на Европа и ще видите, че това което сте написали не е вярно. Но вярно е друго, днес младежта знае английски език много по-добре от българския език и общува на него. В ежедневния езиков обмен има огромно количество чуждици, за които на български език има съответните думи, а дори и няколко такива, даващи по-подробна смисленост. Например масово в медиите и не само се използва думата фибри, като в българския език има думите нишки и влакна. Дори уточняването в българския е по-прецизно. Редно е съответните държавни институции да се замислят по това явление. Днешната държавна политика насърчава младежта да напуска страната, а следователно да я неглижира. Нагледно виждате как се сблъсква политика и история, народност и чуждо поклонничество. Погледнете и предприятията, интерфейса на компютрите им е на английски език, въпреки, че има всички програми на български език. Истината е, че предстои много по обем и тежка работа за възраждане на родолюбието и обичта към народ и родина.

   Изтриване
  3. Мисля имаме различни представи за народност...Явно за вас тя е въпрос на култура и територия, за мен става дума за плът и кръв.
   Генетичната карта на Европа реално потвърждава историческите събития, както и горе долу твърденията за произхода на този или онзи народ ,за това към кой пра родител принадлежи. Не виждам причина два различни народа да не споделят генетични маркери. Особено ако имаме информация за преснелия и асимилация. Генетичните изследвания сами по себе си са само намекване за нещо. Но когато те са подкрепени от исторически източници,археологически,лингвистично и културно тогава могат да се правят гръмки и смели заключения.
   А коментара ви за разни там фабрики и чуждици хич не са по темата и няма да ги коментирам.

   Изтриване
  4. Никола, именно това имам предвид, плът и кръв. Но маркерите на населението в България, Сърбия, Хърватско, Румъния и Украйна се различават процентно. Някои липсват. Маркери I2a се срещат и в Белорусия, който е "тракийски" маркер, та в този случай белорусите са същия народ. Хаплогрупата R1a е представена в Полша над 80%, и те ли са от същия народ. Но маркер R1a се среща също над 80% в Таджикистан! Те също ли са към този народ. Едно е нещо да ти се иска да е така, друго е реалността.

   Изтриване
  5. До Анонимен 9 септември 2019 г., 6:25 ч.

   Надявам се нямате нищо против да отговоря аз. Хаплогрупата R1a има много варианти, като този, който е типичен за поляците не е същия, който е типичен за таджиките. Различен вариант се среща при исландците, а и населението на остров Крит.

   Изтриване
  6. Анонимен9 септември 2019 г., 6:25 ч.

   Маркерите само говорят за някакво движение на хора с този маркер,в далечното минало..или изцяло тяхна мутация или като част от цялата генетична картина.
   В днешно време не можем да кажем ,че само един единствен генетичен маркер принадлежи единствено и само на един народ.Просто защото днешните народи са смесица от древни такива. Следователно е логично да гледаме какви маркери участват в една генетична картина на един народ. Следователно, родство с други народи може да се твърди ако имаме същите гени, въпреки различията в техните пропорции. Разбира се няма как да се смята един народ да е сроден с друг ако тези гени са под 50-60%(море предположение) от цялата картина.Следователно народи които имат над генна комбинация която прави над 50-60% от техния ген, според мен могат да се разглеждат като близки с друг народ със същата комбинация. Следователно да, маркери могат да се намират навсякъде но комбинацията на тези маркери и каква част от целия геном заема тази комбинация ,за мен би било основния показател.
   Ако гледаме така над информацията стигаме до картинката на страните които споменах, маркерите R1a,нейната мутация R1b, I и J заемат приблизително една и съща част от целия геном, около 80%. Като разликата е в пропорцията. Интересното е че пропорцията е приблизително една и съща в тези държави които изброих. Следователно според мен можем да говорим не само за сродни народи а на практика един и същ. Или поне някъде в миналото сме били един и същ народ. Който в последствие на войни и чужда пропаганда се е ферментирал и днес се възприема като крайно различни народи.
   Пример за това имаме в модерния свят днес. Американците и Австралийците произлизат главно от Англичаните. Но въпреки това те се виждат като различни народи. А това е с едва 200-400 години история. От друга страна балканите са били населявани от въпросните маркери от близо 3-4000 години.

   Изтриване
  7. Здравейте,

   Извинявайте, че се намесвам. Искам да допълня малко Павел, да опонирам частично на изявлението на Никола и много - на Анонимен. Преди време го написах тук. Попаднах на официален руски сайт, който е публикувал още през 2013 година това. Касае се за сензация тогава:
   „А сенсация действительно получилась невероятная – оказались ложными многие мифы о русской национальности. В том числе выяснилось, что генетически русские – вовсе не «восточные славяне», а финны.“ Самите руснаци са написали: „РУССКИЕ ОКАЗАЛИСЬ ФИННАМИ". В тяхната публикация разглеждат и сравняват и изследвания на белоруси, украинци, поляци и др.
   Така че Анонимен, не сте прав. Единствено имате право за определяне на народността, което е право на индивида как той се чувства, а да не следва кръвното си наследство.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  8. Извинете, пропуснах да посоча линк към сайта:
   https://www.gumilev-center.ru/lico-russkojj-nacionalnosti/?fbclid=IwAR1y6K2cWnab02IG277Bc6kscdENIV1Rk_badtHG-SmE7ymAv3QnHSnfhHA#livdis63307

   Изтриване
  9. Андон,
   несъмненно Руснаците са много по-близки със северните народи от колното с нас. Надявам се правите разликата между "близки" и "по-далечни" роднини.

   А ако човек сам си избира народността,според това как той се чувства...съжалявам но това е най-голямата тъпотия. Всъщност тъпотията на този век.Понеже днес се тръби виждането че няма значение какъв си, важното е как се чувстваш. Е добре....аз тогава се обявявам за куче или котка и настоявам от организация 4 лапи да ми намерят дом, където да ме хранят а аз само да си лежа и да си гледа, кефа. Абсурдно е нали? На такива хора им се присмиваме ,че им хлопа дъската. Реално вашето мнение също говори за един такъв манталитет.
   За добро или лошо няма как да избягаме от биологичната си реалност. Няма да навлизам в дълбочината на проблема но само бих предположил защо твърдите подобно нещо. То е или защото сте мигрант в друга държава,имате близки и роднини такива, или не сте с българско потекло или имате близки и роднини такива. В тези ситуации разбирам защо бихте имали подобно мнение,но въпросът е защо пренебрегвате истината само и само за да не нараните "нечии" чувства.

   В крайна сметка човек сам си избира пътя, дали да вървиш с лъжите или с истината. И за двете си има награда.

   Изтриване
  10. до Андон 10 септември 2019 г., 17:30 ч.
   "Така че Анонимен, не сте прав. Единствено имате право за определяне на народността, което е право на индивида как той се чувства, а да не следва кръвното си наследство."
   Мисля, че въпроса е много по сложен и не може да има еднозначен отговор. От изключителна важност е каква е предварителната информация на индивида, за да се самоопредели. Имаме безброй примери за насилствена промяна на самосъзнанието или умишлено заличаване севеденията за произхода. В почти всички случаи това се прави за да се създаде възможност за манипулиране бъдещите действия на индивида в чужд интерес. Лъжата, в някакъв смисъл, може да бъде по жестока от убийството, защото за цял живот може да се окажеш роб на някого. Най правилно е всеки да разполага с истинската информация, а после самопределянето си е негово решение. Мисля, че целта на този блог и коментарите под него е да се стигне до онази истина, която тенденциозно е укривана и заличавана.

   Изтриване
  11. Никола,

   Не сте ме разбрали правилно, докато Анонимен – малко по-добре.

   Аз исках само да опонирам на Анонимен, че много днешни нации (Народ, обвързан с държавата, която изгражда) определят своята народност по внушение (обучение, възпитание) или по вътрешна убеденост, а не обръщат или дори отричат биологичните белези и традиции. А в действителност биологичните фактори – антропологични белези и ДНК-маркерите, каквито са хаплогрупите са истински определящи. Дадох пример с изследванията в Русия. Ако бяхте прочел посочената от мен публикация, щяхте да разберете по-точно какво искам да кажа. Там се казва, че в тези, които днес се наричат руснаци, почти няма славянски маркери. Сигурен съм, че ако се направи подобно изследване на хората, които се определят за волжки българи, няма да се окаже и далечно родство с нас. И обратно – при такова изследване на населението в днешна северна Гърция със сигурност ще се окаже, че по-голямата част ще бъдат със същата или съвсем близка ДНК-картина.

   Напълно съм съгласен с Павел, че обръща такова голямо внимание на генетичните и антропологичните доказателства. Да не забравяме, че нашият народ отдавна е определил като най-важно сплотяващо условие кръвната връзка“ „Кръвта вода не става!“.

   Поздрави,
   Андон

   Изтриване
 7. Огромно благодаря, Г-н Серафимов!!!
  Милена Джеджева

  ОтговорИзтриване
 8. Божидар Димитров, който беше директор на Националния Исторически Музей каза, че траките са били нещо като мутрите: интересували са се само от злато, вино и жени. Народът на Балхара е известен с богобоязливост, чест, смелост - все положителни качества, но вие не отронвате даже половин дума по този въпрос господин Серафимов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами аз пък ще ти кажа, че богобоязливостта не е черта на българския народ. Тъй като според "българското" християнство Бог не е страшен, а добър и ни обича.

   Изтриване
  2. Дойчин Дойчев8 септември 2019 г., 22:36 ч.
   Мисля това е доктрина и Католицизма и в Православието.
   Не мисля че богобоязливост говори директно за някакъв страх от божество, а по-скоро че следи ритуалите и спазва празниците.Като това напълно може е от любов а не от страх.

   Изтриване
  3. До Анонимен 8 септември 2019 г., 19:41 ч.

   Ще споделите ли откъде намерихте тази информация засягаща характера на населението на Балхара? Реално такава държава няма, балхара е титла, като страната на мохарха когото арабите наричат балхара, понякога също е наричана балхара, без разбира се това да се прави и от коренното индийско население.

   Изтриване
  4. До Дойчин Дойчев 8 септември 2019 г., 22:36 ч.

   Г-н Дойчев, аз съм чел работи на арабски пътешественици, които са посетили Индия и са писали за владетеля Балхара, също и за населението му, но никой не нарича повластните на балхара богобоязливи. Предполагам, че това е фантазия на анонимния коментатор.

   Изтриване
 9. - "..макар да се е знаело, че предците ни са наричани траки по време на Античността" - лоша провокация!
  - "..д-р Ганчо Ценов съобщава за безкрайно безотговорните действия на своите колеги историци, които пренебрегват важна информация само и само да не признаят, че са поддържали грешни теории." - той също е от тези учени!
  - "Защо тогава се оказва такава фанатична съпротива на виждането, че ние сме потомци на хората, които римляните наричат траки? Нещо лошо ли е това, губим престиж ли?" - не е вярно, затова е всичкото това противопоставяне!
  - "Силен и висококултурен никога народ не губи езика си." - римляни, гали, ромънци, сакси, франки, руснаци...са го изгубили!
  - "къде е повода за гордост в твърдението, че столиците ни са строени от чужденци?" - Не са строени също - Статуята на свободата от американци, Св. София от турци...
  - "Нека не забравяме, че траките Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад и др. са считани за основоположниците на гръцката поезия, музика, култура, религия." - гърците дали са горди от този факт или са ги обявили за древни гърци!
  - "гърците дали са горди от този факт или са ги обявили за древни гърци!" - питам се какъв ще да е бил по проижод, щом е знаел по-добре гръцки от самите гърци, и откъде го е научил този език, ако самите гърци не са могли да му го предадат?
  - "За създадели на най-старата азбука..." - чия е била тази азбука и какъв език е обслужвала?
  - "..то как би било възможно споменати от Омир топоними и хидроними да се обясними на български език.." - елементарно, тракийският е бил индо-европейски, като славянския, към който принадлежи българския! Нима същите топоними не могат да се обяснят през хинди? Вие не веднъж сте обяснявали думи през индийски!
  - Освен това, след като траките са станбали българи в рамките на Първата Българска Империя на Балканите, е естествено близки езици да еволюират и да се преплетат в един! Лангобардите не са говорили латински преди да отидат в Италия!
  - "Страбон пише за въпросните енети, че са дошли край Адриатическо море заедно с траките,..." - от къде?

  Обобщено - тракийското в нашето съвремие е наследено от траките, които никой не отрича, че са се влели и са елемент от българската народност! Но българите, според античните източници са дошли от север и нямат нищо общо с траките!

  Созомен казва, че хуните, не са били познати на траките - и разказва историят за преминаване на Меотидското езеро, следвайки сърна/вол, която по-късно е преписана на българите! - Следователно, писачите са много, и всички с добри намерения за изясняване на истината!
  Тук Йорданес прави категорична разлика между хуни и българи! - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_337.html - без да ги отъждествява с никоя етническа група и връзка с Балканско население!
  Kои са аланите - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_160.html
  Аланите са приети за хуни по-късно, затова Приск нарича хуните - масагети, които според Марцелин са аланите, наречени така по планините, които са обитвали!
  Тук - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_120.html - Марцелин говори за Зизаис и как свободните сарамти били победени и получили своя цар, който е споменат в Анонимния хронограф като родоначалник на българите - "Ziezi ex quo Vulgares" - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_082.html
  А тези сармати по начина си на живот са приравнени с квадите!
  A тук описание на Тракия - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_150.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 септември 2019 г., 22:12 ч.

   С хитринки и многословие не можеш да пребориш фактите :)
   Кой е доказал, че римляните са загубили езика си? :)

   Галите и франките са подвластни на римляните и поради това приемат простонародния латински.

   Доста нелепо е да се сравнява статуята на Свободата с Плиска и Преслав, а и самото сравение е лишено от лотика. Какво изобщо искате да кажете, разбирате ли сам въпроса си?

   Йордан не е етнолог, а римлянин, който пише история на готите от гледна точна на римски гражданин.

   Изтриване
  2. До анонимен 08.09.2019 - 22:12
   "Силен и висококултурен никога народ не губи езика си." - римляни, гали, ромънци, сакси, франки, руснаци...са го изгубили! Кога точно изброените "народи" с изключение на римляните са били силни и ВИСОКОКУЛТУРНИ? И какво правят тук румънците? За коя св. София говориш, че е построена от турци?
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB)
   Същият коментар го беше написал и за предишната статия на Спароток!!!
   Сведващият път когато вземаш отношение за нещо си изясни нещата като цяло. Има и други сайтове освен
   http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_150.html

   Изтриване
 10. Аз също нямам обяснение как още през турско време в учебниците е пишело, че произхода ни е индоевропеиски, а след това Златарски ни праща в Азия. Ето учебник от 1872 г.
  http://www.nmogabrovo.com/Layout/products/Учебници_d1630_l4.html
  Ето и страницата на която е отбелязан произхода ни.
  http://www.nmogabrovo.com/uploads/vesko/404Vd.jpeg
  Нима Златарски не е запознат със съдържанието му, а може даже и да е учил по него. Нищо, че после е учил в Петербург.
  Русия още от създаването си е във вражески отношения с големите западноевропейски държави. Ние сме свързващото звено помежду им, но сме излишните. Борбата е кой да владее Европа, а от там и света.


  Орязването на границите, заради картата на Златарски, при подписване на Ньойския договор, ми се струва по скоро като предварително планирана постановка. Границите на България са уточнявани още преди Руско-турската война (1877-1878) в:
  В Ньой, в кметството, под картина на която е изобразена гибелта на граф дьо Ньой от войските на Калоян (виж битка при Одрин), е подписан съдбовния за България Ньойски мирен договор.
  Райхщадско споразумение 26 юни (н. ст. 8 юли) 1876 година:
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Райхщадско_споразу
  "Съгласно текста на това споразумение Австро-Унгария и Русия се съгласяват, че „ако се стигне до териториални промени или разпадане на Османската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено“. Страните се договарят също така, че Черна гора и Сърбия ще получат възможността да анексират: първата – Херцеговина и пристанище на Адриатическо море, а втората – някои части на стара Сърбия и Босна. В този случай обаче „Австрия ще има право да анексира турската част от Хърватия, както и някои погранични райони на Босна...“
  Будапещенска конвенция 3/15 януари 1877 г.:
  "Конвенцията потвърждава Райхщадското споразумение, с което страните са се съгласили на Балканите да не бъде създадена голяма славянска държава. Договаря се независимостта на България, Румъния и Албания (при което Австро-Унгария не предполага създаване на независими княжества България и Албания, а предвижда подобни княжества да останат васални в състава на Османската империя), решава се съдбата на Тесалия, Епир и Крит. Потвърждава се благосклонният неутралитет на Австро-Унгария в предстоящата война на Русия с Турция..."
  И накрая Лондонското споразумение за промяна на Санстефанския договор от 18/30 май 1878 г.: сключено в продължение на политиката на Русия на Балканите преди, по време и след приключване на Руско-турската война. То е предхождано от сключените между Русия и Австро-Унгария също тайни Райхщадско споразумение от 1876 г. и от Будапещенска конвенция от 1877 г.:
  1.Англия отхвърля деленето на България по меридиана, като Русия няма да настоява на промяна.
  2.На юг България ще бъде разграничена така, че да няма излаз на Егейско море.
  3.Западните граници на България ще бъдат коригирани, така че да не включват в себе си небългарско население, примерно на изток от линията Нови-Пазар и Курча Балкан (т.е. приблизително към Серес).
  4.България ще бъде разделена на две провинции – едната от тях, на север от Балкана, ще получи автономия под княжеско правителство, а другата – на юг от Балкана, ще получи широка административна автономия с губернатор-християнин, назначаван в съгласие с Европа.
  5.Руският император отдава особено значение в Южна България да няма турска армия. Лорд Солсбъри е съгласен, при условие, че руският император няма да възразява, ако турските войски имат право да влизат в южната провинция, за да се възпротивят на въстание или нахлуване от друга страна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 септември 2019 г., 23:29 ч.

   Разбира се, че Златарски и колегите му са знаели за информацията представяща българите като индоевропейци. Знаели са и за теорията на Цани Гинчев според когото българите са потомци на старото тракийско население. Будни българи като Данаил Юруков също са давали своите аргументи в полза на това, че сме местен народ, но нито Златарски, нито колегите му пожелават да се вслушат.

   Да не забравяме и информацията поднесенена от Ганчо Ценов. В продължение на повече от 30 години той представя сведения за местните корени на народа ни, но уви - професионалистите си затварят очите.

   Колкото до Райхщадското споразумение, както Австрия, така и Русия по това време се управляват от едни и същи хора - роднини, немци по произход. Те гледат на нас като на стока, нищо повече.

   Изтриване
  2. Серафимов, всички европейски монарси са с един и същ произход, но той не е свързан с народите които управляват. Нито Австро-Унгария нито Русия по онова време се управляват от хора имащи произход наричан дойч. Разбира се, това е мое мнение, Вие може би имате други данни. Дори и Османската империя не е управлявана от султан имащ произход от народите населяващи я. Дали е конспирация или не, не зная, но това продължава и до днес.

   Изтриване
  3. Angel Swarzowski
   Между другото, в залата на кметството в Ньой, няма подобна стенопис. Нещо повече, няма такава титла като “граф дьо Ньой” и такова лице никога не е участвало в битката при Одрин. Лично съм проучвал въпроса. Това е просто една градска легенда. Красива, но измислена.

   Изтриване
  4. До Анонимен 9 септември 2019 г., 15:38 ч.

   Признавам най-откровено, че знанията ми по нова история са слаби. Зная, че днешните турци, в генетично отношение са по-близко до арабите, отколкото до народите на Средна Азия. Явно народът ни е знаел с кого си има работа и поради това в нашите извори турците са наричани често агаряни - по името на Агар майката на праотеца на арабите Исмаил. Прочее, дедите ни са наричали турците и исмаилтяни...

   Изтриване
  5. Анонимен 9 септември 2019 г., 19:13 ч. Angel Swarzowski
   "Нещо повече, няма такава титла като “граф дьо Ньой” и такова лице никога не е участвало в битката при Одрин."
   цитат: "Латинската империя и авантюрата на Четвъртия кръстоносен поход претърпяват значителни загуби. Пленен е император Балдуин, а в битката падат граф Луи дьо Блоа, епископ Петер от Витлеем, Стефан дьо Перш, Рено дьо Монтмирел, Матей дьо Валинкур, Робер дьо Ронсоа, Жан дьо Фрез, Валтер дьо Нйойи, Фери дьо Йеррес, Жан дьо Йеррес, Юстас дьо Юмонт, Жан дьо Юмонт, Болдуин дьо Нйойи, съгласно списъка на хрониста Вилардуен."
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Битка_при_Одрин_(1205)
   При това има не един, а двама Нйойи! Конкретно, става въпрос за "Болдуин дьо Нйойи" и ако днес в кметството няма "подобна стенопис", на 27 ноември 1919 г. може би е имало, а други източници говорят, че подписването е извършено в замъка на самия граф. Не съм съвременник и не съм присъствал, но не приемам, че всичко е гарадска легенда.

   Изтриване
 11. Аз ви вярвам на сто процента защото това, което вие казвате е много логично, но аз взех ваша страна и заради друго. Създадени са фейсбук-групи, за да ви подиграват и чернят а такива неща не се правят случайно. Вижда се и, че враговете ви в тези групи не ви критикуват както подобава - факт срещу факт, вместо това те ползват лайномети и май с голям кеф ги зареждат 😃 Вие карайте по вашия път и не отвръщайте на глупавите хора, тях господ ги е наказал достатъчно 🙂

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Радко 9 септември 2019 г., 16:38 ч.

   Да са живи и здрави тези хорица. Те сами се компрометират с поведението си.

   Изтриване
 12. Вярно е, че в този блог се пише основно за фалшивата ни и манипулирана древната история, но в наши дни продължава да се налагат неистина и за близката ни история.Отвратително е, че нашумялата изложба представя като "освобождение" окупацията на страната ни от чужда армия и налагането на комунизма, което е нямало как да стане без такава окупация.На 9-09.1944 комунистите са само около 3000 души.Нямаше да се избият без съд 30000души.А забавянета на конституирането на "Народният съд", за да се даде повече време за този терор, както и разпорежданията този съд да издаде смъртни присъди на повече българи идват точно от тези, които претендират да са наши освободители. В резултат са издадени 2730 смъртни присъди, при положение, че в Нюрнберг са издадени само 12 такива на нацистите, виновни за милионите жертви на ВСВ. Излиза , че ние българите сме виновни за смъртта на над 4 милиарда души, което е повече от населението на света по това време?!Българите са над 200 пъти по-виновни от нацистите, ако следваме логиката на "Народния съд", предполагайки използването на същите международни критерии. Защото комунистите твърдят, че такова е било желанието на страните победителки, на Великите сили.До такива абсурди води старанието на нашите комунисти, да изпълняват желанията на нашите "освободители".Може много да се говори за причини и фактори, но фактите са известни и не могат да се променят от нечия логорея.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Богомиле, ти се опитваш да манипулираш близката ни история, в полза на нагло-саксонците евреи. Нещо да кажеш за преврата на 9 юни и убийството на министър-председателя Стамболийски, за Септемврийското въстание и кое го е породило, за концлагера Гонда вода, за Ястребино, за убийството на Гео Милев и Никола Вапцаров. Колко хора са избити от фашистите по време на Септемврийското въстание. Участието на България във Втората световна война на страната на Германия и окупационните български войски в Югославия и Гърция водят до поредна национална катастрофа, създадена отново от еврейската австро-унгарска фамилия Кохари-Кобургота. Искането на твоите любимци от Великобритания е освен репарации в злато и селскостопанска продукция към Югославия и Гърция, и територии които да се откъснат от България и да се дадат на Гърция и Югославия. Но СССР не позволява това. Твоето желание е да си лизач на еврейски задници, успех. И за да не си изненадан, провери, че цялото ръководство на Германия по онова време е от евреи, единствено Гьоринг е немец, но жена му е еврейка. Шикългрубер-Хитлер е от еврейския клан Ротшилд. Абсурд е твоето старание да преиначиш действителността.

   Изтриване
  2. Съгласен съм, че за освобождение през 1944-та година не може да се говори, а що се касае до окупацията, не зная дали това е точната дума. По-скоро може да се каже, че с помощта на Червената армия у нас е наложен комунистически режим.

   Що се касе до народния съд, преди време Божидар Димитров направи едно изказване, което разбуни духовете и, за което трябва да уточня, че не мога да кажа дали е достоверно или не:

   Спорд Божидар Димитром "Народният съд е едно от приетите условия, подписани в примирието от 28 октомври 1944 година между страната ни и САЩ, Великобритания и СССР

   „Едно от изискванията на проеврейското лоби в САЩ и Великобритания е прогерманският политически елит, управлявал в страната до 9 септември 1944 година, да бъде жестоко наказан. Това изискване се е отнасяло за всички страни, като например Франция по отношение на т. нар. колаборационисти”, казва още историкът пред "Фокус".

   Така се стига до осъждането на смърт на прогерманския български елит.

   „Опасявайки се от евентуални териториални ампутации на страната и желаейки по–добър статут на бъдещи мирни преговори, управляващите в България просто се престарават, като избиват над 2200 души, осъдени на смърт. Това са почти всички членове на 25-то Народно събрание, много военни участвали в операции срещу партизаните, изпълнявайки дълга си. Но тези събития се случват в цяла Европа”, смята Димитров.

   https://frognews.bg/novini/dimitrov-evreite-komunistite-vinovni-narodniia-sad.html

   Държа да уточня, че това за малката бройка екзекутирани нацисти в Германия - само 12 човека, е мит. След май месец 1945 са избити по зверски начин стотици хиляди германци, а според някои хора, жертвите са над милион.

   Изтриване
  3. Когато на Дунав се мръкне и сънен Балкана заспи отново в полетата бойни пожара на бунта гори....... Кой режим уби законно избраният министър-председател Александър Стамболийски. Кой режим извърши правителствен преврат. С каквато мера мерите с такава ще ви отмерят. Англо-американците щяха да наложат друг режим. Те бомбардираха България. Знаем за "голямата любов" на Великобритания към България. Не се забравя лесно пленяването на Ричард около тогавашния български град на Адриатическо море, Дубровник. Нима днешния мутро-феодален режим инсталиран в бантустана България от САЩ е подходящ. Смешен плач. Смешно е как някои индивиди се правят на политкоректни и неглижират интересите на България и народа българи. Вероятно не могат да мислят за страната и народа си, ако действително са българи.

   Изтриване
  4. Демонизирането на комунистите е само едната гледна точка по въпроса. Така както 45 години се чуваше само другата гледна точка.
   Истината според мен е, че след националната катастрофа през 1918г. народът ни се разделя политически основно на две. Следват въстания, масови убийства, терор (както от едната страна, така и от другата). Убийствата след 9 Септември могат да се разделят на политически, лични отмъщения и чисто криминални.
   Важното е според мен да се направи трезва оценка на събитията от последните 100г. и българският народ да си даде ясна сметка, че подобно разделение не води до нищо добро и че верният път е само и единствено националното единение. Докато ние се псувахме по площадите, разбойниците си поделиха държавната собственост, а дупедавците ни продадоха.

   Изтриване
  5. Нашите комунисти са "по-големи католици от папата". Покйният Божидар Димитров, лека му пръст, като агент на ДС естествено се опитваше да манипулира фактите и се опитва да оправдае нечуваната жестокост при насилственото налагане на комунизма с патриотични подбуди.Това е чист цинизъм и лъжа!Къде беше патриотизма на комунистите когато принуждаваха стотици хиляди българи да се откажат от народността си? Слугите на чужди имперски интереси, завзели властта с чужди щикове няма как да са патриоти.Знамето на интернационализва и световната революция не може да скрие имперските амбиции на болшевиките. По тяхна команда и с техни пари започна терорът в България. А ДС беше подчинена на КГБ. По този канал протичаше контролът върху българските историци и фалшифицирането на историята, което не спира и днес.Колкото и сложни и противоречиви да са действащите исторически фактори в даден момент, всеки патриот и почтен човек има морален изход. и не трябва да става убиец. Дядо ми е напуснал БКП точно по времето на "Народният съд" през февруари 1945г, когато членовете на БКП от 3000 вече стават към 100000.Гордея се с постъпката му, а първоначалният му идеализъм е лесно обясним предвид историческия период и социалният му произход.
   Може в Германия да се говори за 1 милион избити, но в България някои историци говорят не за 30000 хиляди, а за 100 000. Факт е, че за смъртните присъди в Нюрнберг са 12, а в малка България, където даже няма действащ фашизъм, защото иначе как щяхме да спасим евреите си, смъртните присъди са 2730. Нима "проеврейското лоби" е нямало влияние върху съда в Нюрнбег? Как да вярвам на Б.Димитров?.Нечовешка жектокост в борбата за власт, проявя на "вековната злоба на роба".Непознаващите историята средностатистически хора лесно се манипулират. Затова дълбоко уважавам вашата работа г-н Серафимов. Дерзайте и запазете душата си чиста.Имаме нужда от вас.

   Изтриване
  6. Не само комунистите са в основата на затриването на паматта на българите. Те просто са наследници и продължители на имперската политика на Руската империя. Разликата е, че те вече разполагаха власт да налагат силово своите интереси. Още с нахлуването на турците на Балканите, огромна част от архивите в България и манастирите са изнесени извън страната. По голямата част е в Москва и до днес, но не ни се позволява достъп до нея. С окупацията през 1944, отново се изнася голяма част от архива. Като прибавим към това и всичко което тенденциозно е унищожено от гърци, римляни и турци (а също и от руснаци), можем да си представим какви са ни загубите. Мит е загрижеността на Русия за България и останалите страни на Балканите. Всичко е лични интереси. Добре, че поне сме успели самостоятелно да организираме и осъществим обединението между Княжество България и Източна Румелия, не благодарение, а въпреки всички от изток и запад.
   https://www.dw.com/bg/българите-не-ни-послушаха-действаха-тихомълком/a-45368327
   Англия приема факта единствено за да прави напук на Русия. Иначе всички имат огромното желание да разделят, за да могат диктуват положението на Балканите. Точно по тази причина Босфора и Дарданелите са оставени на турците, а не на българи или гърци, при разпада на Османската империя. За да не попаднат в ръцете на Русия. Сега "плачинката" май се обърна, но това е друга тема и най вероятно, рано или късно, ще доведе до ново разпределение на територии в Близкия Изток.

   Изтриване
  7. До Анонимен 9 септември 2019 г., 19:18 ч.

   Никак не обичам политизирането на темите, не ми допада и грубия тон. Готов съм да изслушам всеки, готов съм да дискутирам с всеки, но някои неща като намесването на Хитлер, Гьоринг и др. ми идват малко в повече...

   Изтриване
 13. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да коментирам, камо ли да поправям несвързани и лишени от логика небивалици.

   Изтриване
 14. Извинете, няма хитринки, има ФАКТИ от СЪВРЕМЕННИЦИ на събитията! Цани Гинчев и Ганчо Ценов, не са в този списък! Затова и те са като всички останали, просто са писали според възможностите си! Вие също пишете според възможностите си и още не сте осъзнал, че траките са смесица от "дошляци и местни" и българите не са били от тракийската общност, и че траките са станали българи след като са били подчинени на българската управленческа класа, в която е имало и т.нар. славянски вождове, за тракийски не съм чувал!
  Не всичко на балканите е с тракийски произxод и те са един от елементите в съвременната българска култура и генетика, но не всичко, преди тях са живели други общности!
  Затова съм представил и линкове - на български - за да не каже някой, че си измислям!
  Ако твърдите, че преводите в ЛИБИ и ГИБИ не са правилни, посочете грешките!
  Галите и франките са забравили езика си, римляните също - нали приемате, че първите "римляни" са преселници от Троя, а там са говорели тракийски!
  Йордан не е етнолог, но е чел книги, за които вероятно и не подозираме, или не са запазени в оригинали и преписи, за да знаете как той е интерпретирал информацията! Дадох линк, където той посочва местоположението на българите и казва а "Оттук вече следват хуните..." / "След тях вече следват хуните..". Това е писано ок 250 г след Сарматската войина на Концтанций 2, а Марцелин само ок 50 г след нея!! Кой мислите е знаел повече, още повече, че хуните се появяват ок 150 г след тази война.
  Как ще коментирате информацията за Зиези, чийто сармати са приравнени с квадите - германско племенно обединение?! - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_118.html - Да вярваме ли на Анонимния хронограф или не, че Зиези и българите имат нещо общо?
  Аланите не са споменати от Йордан, значи ли че не са съществували или са възприети от него за част от хуните или самите хуни? Аланите идват от Централна Азия и не са тюрки, защо българите не може да са дошли от там и да не са тюрки? Първите сармати в Европа идват от изток, колко изток не е ясно, вероятно ок Каспийско море, и не са тюрки! Известно е, че аланите оказват влияние върху изкуството на готите, които отнемат от тях голяма част от влиянието им в Черноморските степи, но после са победени от тях. Къде са българите по това време?
  За да бъде наречена България Стара и Велика, значи е била на едно и също място доста продължително време и явно е имала повече възходи, но падения не са изключени също. Черноморските степи не са обитавани само от един народ по дадено време, а са доминирани и управлявани от един народ в дадено време! Населението се е смесвало и променяло, границите също, но нищо не пречи едно ядро да е останало и да се е радвало на власт и да е имало неволи и подчинен характер в определени периоди. Бат Баян не отива никъде, къде са отишли тези, бих предположил, стотици хиляди или милион българи останали да защитават старата земя?! Аланите отиват в Испания и с вандалите чак до Африка, днешен Тунис!! Но вече са претопени и асимилирани, като траките от българите, и българите в днешна Украйна! Нима Украинците са българи, т.е. траки? И защо не, след като обитават земята на Стара Велика България и говорят близък до нашия език!!
  До 13-14в в Унгария са засвидетелствани останки от античните ирански племена язиги, които понастоящем са напълно асимилирани! Но язигите в Панония не са били местно население и унгарците не си правят илюзии за проижод от иранските общности на сармати и язиги, още по-малко на траки и по-древни култури! Нямат ли право унгарците на тази земя и да имат своя култура и политика?! Както виждаме има на какво да се научим от тях, нищо, че за доста дълго време в миналото сме им налагали стандарти!
  Към това и трябва да се върнем, изграждането на стандарти, които да налагаме на другите около нас, а не към фалшива история за задоволяване на нечие чувство за малоценност!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отново хитринки, този път допълнени със солидна доза наглост :)

   Къде твърдя, че римляните идват от Троя? :) Римляните, или по-точно италийците са повлияни от стари балканци, а това показва за пореден път, че съм прав - стоящият на по-високо културно ниво налага своята реч :)

   След време, когато римляните от своя страна са вече силен и висококултурен народ, те успяват да наложат своята реч първо на галите, а след това и на част от германите. Нима не е така?

   Йордан споменава аланите многократно, той споменава аланската майка на Максимин Тракиец, споменава и аланския благородник Сангибан, а и аланския цар Беорг. Като коментирате нещо, първо прочетете внимателно, за да не ставате за смях.

   Няма сведения сарматите да са дошли от изток. Нито антропологичният им тип подсказва това, нито материалната им култура, нито езика. Отново опити с евтини хитринки да се представи лична фантазия като факт.

   Колкото до останалите глупости и груби обиди към българския народ, на това не смятам да дам отговор и разбирам напълно защо страхливо оставате анонимен...

   Изтриване
  2. Съмнявам се, че основната цел на обширните претенциозни коментари е внедряване на хаос и размиване на приоритетната логична линия на блога.

   Изтриване
  3. До Анонимен11 септември 2019 г., 18:26 ч.

   И аз оставам с това впечатление...

   Изтриване
 15. Моля коментирайте Зиези!
  Моля кажете къде да локализираме българите по време на появата на хуните в Европа?
  Моля дайте информация какво казва Йордан за аланите и техните поселения и кои точно са били аланите?
  Каква е титлата ползвана от аланските владетели?
  С какво точно съм обидил българския народ?
  Аз не разбирам, защо отбягвате въпроси, които са в основата на правилното тълкуване на събитията от онова време?
  Не локализира ли като цяло Страбон сарматите от Дунав до Волга и на юг до Кавказ?
  От къде идвад язигите? Язигите в Паноноя - траки ли са? Дадох ви податка, че през 13-14 век още са били ясно разграничима общност сред унгарците!
  Къде Херодот локализира сарматите? Не е ли на изток от Танаис?
  Страбон - "...Hippemolgi, the Galactophagi, and the Abii, who are the Scythian Hamaxœci and Sarmatians; for at this day, all these nations, as well as the Bastarnæ, are mixed with the Thracians, more especially with those beyond the Danube, and some even with the Thracians on this side the Danube; also amongst these are the Keltic tribes of the Boii, Scordisci, and Taurisci."
  И още много неща, които не ви се нравят, но които без субективна интерпретация, ще ви покажат колко малък е светът на траките, затова и са станали част от българския народ, а не обратното!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот обяснява, че сарматите са смесен народ - съставен от европейски скити и амазонки от Темискира-Южното Черноморие. За езика на амазонките се казва, че е като този на траките, а за скитите е казано, че са тракийски народ. Неслучайно Прокопий класифицира сарматите като част от семейството на гетите.

   Изпъленана в сарматски стил матрица от Гърчиново -V в.пр. Христа, а и редица други артефакти, са от територията на Тракия, от владенията на гетите, а това означава, че Прокопий е бил прав да причисли сарматите към гетите.

   Ако язигите в Панония не спадат към древнобалканските народи, а към иранските, кажете кои са иранските топоними и хидроними оставени от язигите.

   След като отделяте българите от траките, ще благоволите ли да споменете коя хаплогрупа е на българите и коя на траките? Основните хаплогрупи при днешното население на страната си са: I2, E-V13, J2, R1a, R *L23.

   Надявам се да споделите и каква е титлата на аланските владетели. Йордан пише :Sangibanus namque rex Alanorum, a и - Alanorum et regem eorum Beorgum. Титлата е rex, reges, тя определено не е иранска, нито тюрска.

   https://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html

   Изтриване
  2. Доколкото си спомням Херодот описва племената конници на изток от река Дон, през V век преди новата ера като савромати, в превод от гръцки означава "с глави на гущери" или "гущероглави". Два века след него, древните географи описват племената от Дунав до Аралско море, днешен Казахстан като сармати. Дали това е грешка при преписването довела до промяна на названието или са имали предвид две различни племенни групи за сега е неизвестно. Понеже става въпрос за една и съща територия на обитаване е прието савроматите на Херодот да се наричат сармати.
   Открити са черепи на сармати с черепна деформаци за удължаване на черепа. Интересното е, че хаплогрупата на сармата открит при Аралско море, Казахстан е I2. Ако в степите на днешен Казахстан е имало хора с тракийска хаплогрупа I2, то тези хора или наследниците им да са се завърнали на Балканите под названието българи.

   Изтриване
  3. Нямам сведения за изследвания на ДНК от сарматски скелетни останки и няма как да коментирам твърдението, че I2 е типична за сарматите.

   Сарматите, освен савромати, са наричани и сюрмати, явно гърците не са успели да чуят името на тези хора правилно.

   Изтриване
 16. Ако са толкова грешни изводите ми защо тези учени /български и чужди/ поставят рязка граница между езиците и времето и начинът на формирането им?!
  Това, че българският е единственият аналитичен измежду “славянските” е факт. Оспорете например граматическата пропаст, която стои между българския и руския.

  И няма как да се заблуди човек в съществуващата генетична разлика между нас, съвременните славяноговорящи /северни и южни славяни/, ако човек види с очите си схемите на хаплогрупите съставящи конкр. нации.
  Очеизвадно е присъствието на много висок процент при тези “северни славяни” на Uralo-Finnic/ Siberian/Baltic- гени отсъстващи при нас или пък абнормално високият процент в сравнение с нашия на Р1а. По тази ваша логика и гърците са траки и те носят гените ни в голяма степен! А списъкът може да продължи, нали?

  https://www.reddit.com/r/europe/comments/7kb6x3/ydna_haplogroups_in_europe/

  Като текстът на английски потвърждава отсъствието на т. нар !!степен субстрат!! във формирането на прото индо-европейския език. Това е абсолютно в синхрон с твърдението на българския учен за славянските езици и българския език.

  Защо се опитвате да изкарате траки едва ли не всички народи, в които в някакъв етап от формирането им се е влял такъв пеласгийски/тракийски субстрат?!

  “По-надолу в текста е обяснено защо пеласгите са другият наш основен компонент, почти толкова голям като този на траките.
  Другото важно обстоятелство, на което трябва да се обърне внимание е фактът, че някои дават правилната насока за произхода ни – тракийската, но се опитват да обобщават нещата и към траките да причисляват и други народи от индоевропейското семейство. И понеже коренът е един – индоевропейски, се откриват възможности за спекулации. В случая структурата на езиците и езиковата ситуация стопира подобни пагубни действия. Данните от ДНК-то, антропологията, археологията и др. могат да се фалшифицират, но граматиката на езика, който в момента се говори, няма как да промениш. Този проблем ще бъде засегнат в главата “ Защо славяните не са траки /тракопеласги/ и опасността от твърдението, че са.” Освен славяните, се посочват и други, за които се прави опит да бъдат представени за траки, от там за българи и по този начин в бъдеще да има конфликти за общо наследство, заслуги и т.н.” Иван Желязков  Mathieson ''No steppe migration to Anatolia via southeast Europe''

  Lazaridis '' Such a migration would support the idea that Proto-Greek speakers29 formed the southern wing of a steppe intrusion of Indo-European speakers. Yet, the absence of ‘northern’ ancestry in the Bronze Age samples from Pisidia, where Indo-European languages were attested in antiquity, casts doubt on this genetic-linguistic association, with further sampling of ancient Anatolian speakers needed. ''

  Damgaard ''Furthermore, it appears that the Indo-European Hittite language derived from Anatolia, not the steppes.''

  Връзката Балкани - Анатолия е ясна, но не и тази със степите в тези процеси,
  коментирани по-горе.

  И не е добре да генерализирате мнението си за вашите читатели, базирайки го на техен конкретен коментар, защото отстрани погледнато и вашите съчинения не са добре издържани стилово и литературно, хаотични и неясни на мяста, но ние се въздържаме от коментаар за тези недостатъци, предвид идеята, с която го правите! Всеки с недостатъците си, но прекрачването на определени граници е в ущърб и на двете страни!  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До zig zag 11 септември 2019 г., 13:21 ч.

   Това, че българският език е аналитичен означава само, че е изпревалил в развитието си останалите езици от славянската езикова група, нищо повече.

   Английския и холандския също са аналитични, но това не означава, че не са сродни на падежния германски език. Не съществува индоевропейски език, който да не е бил падежен в старата си форма. Латинският, гръцкия, галският, да не забравяме хетски и санскрит - все падежни езици.

   Да съм пледирал някога, че трябва да сме генетично идентични с останалите представители на славянската езикова група? Това е безумно условие:) Германските народи също не са генетично идентични, същото важи и за народите на Иберийския полуостров. Нормално е да има разлики, не е нормално да се поставят безумни условия.

   Не зная кой е Иван Желязков, но изказването му е крайно несериозно...дано не Ви обидя защото оставам с чувството, че това сте Вие...

   Изтриване
  2. Не съм Желязков по простата причина, че съм жена.
   "Изпреварил в развитието си", не е достатъчно в случая, когато говорим за ядро на разпространение на Индо-европейските езици. Това за генетиката не е условие, а просто факт.

   Тук е цялата статия на Желязков /за желаещите от блога да се запознаят и разберат нещо ново за майчиния си език/ и ако за Вас работата му е несериозна, то за мен е изчерпателен и аргументиран. Въпрос на личен избор и още нещо...
   Същината естествено е другаде. И накрая искам да отбележа, че съм благодарна и за труда, с който Вие ни удостоявате.

   https://www.astrohoroscope.info/balgarite.htm

   Изтриване
  3. До zig zag 11 септември 2019 г., 17:23 ч.

   Благодаря за уточнението госпожо! Добре е човек да се представи когато желае да представи своето виждане. Иначе се получават недоразумения, които могат даже да станат неприятни недоразумения.

   Разпространението на индоевропейските езици и еволюцията на отделните индоевропейски езици са две напълно различни неща. Ако обявим старобългарската литература, в която срещаме падежни форми за небългарска, не просто ще ощетим историята си, но и ще е гавра с паметта на предците ни.

   Прощавайте, но в работата на г-н Желязков не мога да намеря изчерпателност и аргументиране. Той смесва понятия от лингвистиката с понятия от антропологията, а това са различни области. Цитирането на Пламен Цветков е още една индикация за слаба подготовка и за следването на политическата конюнктура. Имам работата на г-н Цветков, чел съм и резензията на проф. Станилов за нея и мисля, че той се е изразил твърде меко за ужасяващите методи на г-н Цветков.

   Само българите имат право над името славени по простата причина, че това е новото име на гетите. Руснаците са наречени славени около 1000 години след като името Славит/Sclaeitis е регистрирано в земите на гетите. Най-ранно споменатата област Славиния е на Балканите, а не в Русия.

   Не мога да разбера вманиачаването на доста хора, които веднага свързват името славени с руснаците. Руснаците са потомци на северните илири венетите, това е причината дори днес финландците да казват на Русия Venaja, а и да нозвавават руснаците vene, venelainen-венетски народ. Разбира се, руснаците са потомци и на северните скитски племена, които са се смесили с венетите още в най-дълбока древност.

   Ако желаете, свържете се с мен във Фейсбук, ще Ви пратя подробен материал, който е аргументиран и лесен за проверка.

   Изтриване
 17. То стана май ясно че и генетиката не е критерии , йкой е българин и кой не е.
  С обикновени думички казано , има българи които живеят като цигани и обратното.
  Явно , по определящо е ку;турата.
  Гледах едни австралийци в България. Ние се оплакваме от живота си , а те казват ние искаме да живеем като българи.
  Никой не ни забранява да си палим елхата за Коледа , децата ни учат , така че утре да могат да работят всичко.
  Утре направо ще лажат - ние сме българи . Утре ще кажат ние сме българи и ще е вярно.
  Ипонеже блога е за езика.
  Та да попитам , думата Европа от къде идва?
  Май сме кръстници и на Европа???
  То е ясно , скити , сърмати , даки мизи ,гети, хуни , .... от Север и от юг още прибавени, беси , пеони , едони тесалийци , ..., ... са все българи.Сигурно има и арии,щото от къде ще дойде това БългАРИЯ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Европа в древногръцката митология е дъщеря на финикийския цар Агенор, сестра на Кадъм. Според легендата, Зевс се явява пред Европа, докато тя играе с приятелки на брега на морето, в образа на бял бик и я отнася на остров Крит в древния град Гортина. Там той се превръща в прекрасен младеж и я прелъстява. Така се раждат синовете им Минос, Радамант и Сарпедон.

   Впоследствие Европа се омъжва за Астерион, царят на Крит, който умирайки бездетен, оставя властта над острова на синовете на Европа от Зевс.

   Митът за Европа, несъмнено, носи източния зооморфизъм, също както мита за Кадъм и Минотавъра. Освен в Крит, Европа е почитана и в Тива. Херодот рационализира мита за Европа и я счита за дъщеря на финикийски цар, която е отвлечена от критски търговци.

   Похищението на Европа е сюжет на картини на известни художници и е изобразено и на гръцката монета от 2 евро.

   Малко повече:

   https://chitanka.info/text/2428/28

   Изтриване
 18. Айде по-полека с тия мулти-култи изказвания и неадекватни сравнения!
  Кръвта вода не става от де иде! А костите на дедите ни нищо ли не значи?! Майчин език! Всичко е свързано с кръвната принадлежност първом и после идва останалото.
  Естествено, че генетиката е критерий. Според Вас как учените ще проследят движението на определени групи хора и минималните остатъци от тях след хиляди години стигнали до другия край на света?!
  Принадлежността към една хаплогрупа не означава непременно общ произход. Едни клонове са възникнали в Азия, а други в Европа, трети в Африка.
  Все едно да твърдите, че нашата група J наследена от траките има общо с евреите.

  ОтговорИзтриване
 19. Ал Масуди пише, че аланите наричат царете си к.рк.ндадж, а Ибн Руста - б.гай.р (багатур ?!)
  Аланите се разселват по цяла Европа и стигат до Тунис чак, но амо днешните осетинци се припознават за техни наследници!! При българите народната памет е по-добра, има волжки българи които се осъзнават като наследници на старите българи, но народната памет н помни да сме се появявали на Балканите, ако беше така за хилядолетия, ние нямаше как да не управляаваме света сега, просто това е истината, все няакой щеше да го запише или предаде, не да чакаме Стефан Византийски да преписва каквото е намерил в библиотеката.

  Вие си служите с хитринки от висшия пилотаж, и атова ще ви помоля, ВИЕ да дадете доказателства, че в Унгария, НЯМА и никога НЕ Е ИМАЛО топоними с ирански произход. Все още търся специализирана литература по въпроса, ако открия ще ви я прдоставя, ако вие имате такава за противното, сега е моментът да я покажите!

  Ако смятате всички тези групи ( I2, E-V13, J2, R1a, R *L23) за стари Балкански и тракийски, значи имате доста крива информация, ако не сте имал това предвид, моля ВИЕ посочете, ако не извлечено от някое изследване, то по ваше скромно мнение, коя група е на траките и коя на българите! Според мен и двете групи са били смесени но с различни пропорции, което само покзва, че нито една от тях не местна, а резултат от взаимодействието на различни култури и политики. Не съм виждал изслдване, което да конкретизира подробно от изследваните скелетни останки, колко са били I2, E-V13, J2, R1a, или R1b за дадения период, тогава ще стане ясно, ако имате такава информация, покажете я!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арх.Г.Петров :

   ...." но народната памет не помни да сме се появявали на Балканите, ако беше така за хилядолетия, ние нямаше как да не управляаваме света сега,..."

   От цялата шумотевица и "препирня" от сорта "Кой по най ...!?" бих искал да извадя и поставя горния цитат като основополагащ и осмислящ всичките усилия за търсене и доказване на историческата истина !
   Това е разковничето - къде е "народната памет" ?
   Защо я няма ..!?

   ...Да си спомним какво сториха фанатичните ,полуобразовани и с промити мозъци ислямски изроди срещу световната културна съкровищница в Палмира !
   Как опустошиха хилядолетни шедьоври в иракските музеи ...
   Имаше паметници...Няма ги ...! И то за часове !?

   Прав е Sparotok да недоумява за неистовата злоба на неможещите и на некадърните ,
   както и на сплотяването им на "биологична основа" срещу можещите и знаещите ,срещу "елитната прослойка" - носител и пазител на познанието!?
   Но това е факт !
   Масова кражба и присвояване на културните постижения,тотално заличаване на следите от превъзхождащите ги в културно и материално отношение "варварски" местни жители!?
   Пришълците в Европа всячески да се старали да
   наследят и с пълни шепи да черпят съществуващата материална и духовна култура,а впоследствие да я присвоят ...
   Но е трябвало масово да се
   заличават следи ...!
   И това се случва без прекъсване вече хилядолетия ...!
   За по-малко от 100 години промиха съзнанието на голяма част от нашите братя в Северна Македония и Северна Гърция ...

   Но слава богу, само на част !!!

   Точно това се е случило и с българското семе от древността до днес !

   "Българите принадлежали към "славянските" народи..." !!??
   Какви славяни...?
   Някой да обясни ...!
   Мистерия !
   Славянско да е ,само и само да не е българско !

   Всъщност нещата са точно обратно !

   Тези народи са издънки на древно- българската духовна и материална култура !
   Толкоз !
   Забавно е ,когато чета как българският и руският езици нямали нищо общо,били съвсем различни !
   Това може да го твърди единствено този,който не е чел в оригинал български вестници или литература отпреди освобождението...
   Т.е. в неговата по-ранна форма !
   Даже в онази си форма той е бил съвършен!
   Защото как иначе биха се появили шедьоврите на руската (на старобългарски език) литература !?
   Но това не е пречело на руската имперска политика да е един от основните участници не само в упостошаването на по чудо запазените манастирски архиви и заключването им на руска земя.
   Защото и Паисий,и Софроний Врачански,и Раковски са чели древни летописи, където историята на българите не е била преиначавана,заличавана !

   Била е Истинската ни история ,заради която ние всички сме в този блог!

   Изтриване
 20. До Анонимен11 септември 2019 г., 18:53 ч.

  Смятам и петте основни групи - I2, E-V13, J2, R1a, R *L23, срещащи се при нас българите за наследени от траките. Причината е проста - възрастта на тези хаплогрупи е между 13 000 - 9000 години, а според проучванията на Боев и Чолаков, корените на траките трябва да се търсят в Каменната епоха на Балканите.

  Що се касае до Панония, ето това са наименования на реки и селища, нито едно от тях не е иранско: хидронимите са Дравус, Савус, Колапис, Урпанус, Валдасус, Дринус, да не забравяме и езерото Пелсо.

  Ето и имената на селищата: Сабария, Волентум, Болгум, Брегецио, Тавринум, Цибале, Мурза, Сисция, Емона, Петовис, Сирмиум, Сербинум, Аквинкум, да не забравяме Виндобона, Карнуинтум, Наупортис.

  И така -кои от тези топоними и хидроними са ирански?

  Аланите се заселват в Испания, в това спор няма, но ирански генетични маркери сред испанското население няма. Също така няма генетична близост и между българи и осетинци. Понеже аланите обитаващи Черноморските степи приемат юдеизма през Х век, техните потомци трябва да се търсят между евреите ашкенази.

  Що се касае до предадените от арабите титли на аланските вождове, тази информация е ненадежда защото и Ал Масуди и Ибн Руста пишат през Х век, а в този период аланите са под силно хазарско и тюрско влияние. Много по-надежни са сведенията на Йордан, който пише за аланската титла rex, reges през VI век когато аланите са все още силни и независими.

  ОтговорИзтриване
 21. "Етнолози като Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева и Николай Колев успяха да покажат до каква голяма степен бита на бългаското селско население, неговите земеделски сечива и пастирски атрибути, да не забравяме и фолклора, принадлежат на тракийското наследство." Как се показва нещо, което вече го няма и липсва каквато и да е информация за него, че да се провят сравнителни анализи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен12 септември 2019 г., 9:09 ч.

   Това, че Вие не познавате нещо, не означава, че то не съществува. Както земеделските сечива ги има по старите къщи и музеите, така също и пастирските атрибути.Фолклорът ни е прекрасно описан от хора като Георги Раковски, Цани Гинчев, братя Миладинови, Михаил Арнаудов и още много други способни учени.

   Изтриване
 22. Горе се цитират уж някакви думи на Венизелос, за това как нашите дипломати и учени откъснали Беломорска Тракия. Абсолютно невярно! Нещо повече, самият Венизелос е признал принадлежността на Беломорска Тракия към България, веднъж по време на преговорите с Ив. Евстатиев Гешов около Балканската война, втори път в Лондонския мирен договор от 1913 г., след Първата Балканска война и трети път в Букурещкия мирен договор от 1913 г., след Междусъюзническата война, когато България е победена, но въпреки това Беломорска Тракия е оставена на България. В по-новата история борбата между българи и гърци е по-скоро за Егейска Македония, а не толкова за Беломорска Тракия. Нека напомня, че Междусъюзническата война избухна заради Македония, а не заради Тракия. Вярно е, че през 1919 г. изгубихме Беломорска Тракия, но затова сме си виновни или по-точно са виновни Фердинанд, дядо Радославов и определени кръгове, но в никакъв случай не целият политически елит и не всички дипломмати и учени, както и карти на незнам какви си учени. Достатъчно е да се отворят картите между 1912 и 1919 г. и да се види в коя държавна територия е била Тракия с излаза към Бяло море. Ако не бяхме влезли на грешната страна в Първата световна война, Беломорска Тракия още щеше да бъде наша и през ум нямаше да мине на Венизелос да ни я иска. Самият Венизелос не желае да има сухопътна граница с Турция и хич не гори от желание за Беломорска Тракия, където има не малко мюсюлманско население, но понеже сме се прецакали в Първата св. война, просто гърчолята искат плячка и я получават, но не защото е гръцка или българска, а защото на плячката никой не търси кусур.
  Поздрави,
  Историк с диплома от ИФ на СУ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Историк с диплома от ИФ на СУ :)

   За ролята на Фердинанд съм съгласен, но за това, че Венезилос не иска Беломорска Тракия не мога да се съглася. Без излаз на Бяло Море, България е лишена от важни търговски пътища, лишена е от богата земя, ценна дървесина, да не забравяме населението.

   Откакто са дошли на Балканите, гърците са били почти винаги наши врагове. За Кралство Гърция е по-изгодно да има за съсед една ограбена и омаломощена държава, отколкото силно царство, което рано или късно ще си потърси своето.

   Изтриване
  2. До Анонимен 12 септември 2019 г., 11:30 ч.
   Използвал съм цитати в коментара си по горе "Анонимен 8 септември 2019 г., 23:29 ч.", откъдето става ясно не само, че още 1878 г. е взето решение да не се допуска България да получи излаз на Егейско море, а също така се е знаело, че Санстефанска България е невъзможна, още при подписване на мирния договор. Чуждите интереси винаги са били да няма голяма и стабилна държава на Балканите, която да може да поставя изисквания и условия. По добре е когато всички са "послушни".

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н Серафимов, моля не ме убеждавайте, колко е важна за България Беломорска Тракия! Това пределно ми е ясно. Аз обаче Ви посочвам три събития, които лесно могат да се проверят, че Венизелос е признал правото на Беломорска Тракия да бъде в границите на България. Повтарям: първо: при преговорите Гешов-Венизелос, второ при Лондонския мирен договор, където гръцката страна си е сложила подписа, и трето при Букурещкия мирен договор, където отново гърците са признали това наше право. Губим Беломорска Тракия, не заради нашите учени или дипломати, а заради простотията на двама-трима, които през Първата световна война са на върха на държавата и определят политиката. Нека се придържаме към фактите! Естествено, че гърците ще я вземат Беломорска Тракия след като им се предлага на тепсия. Думата тук е, че в плановете на Венизелос Беломорска Тракия никога не е била №1, че дори и №2. На първо място за него е Солун с цяла Егейска Македония. По време на преговорите с Гешов през 1912-1913 г., Венизелос ясно изразява мнение, че не желае Гърция да има сухопътна граница с Турция и с тези си думи си ясно изразява мнението, че Гърция няма да има претенции към Тракия и не случайно там гърците не насочват нито един свой войник, дори и през Междусъюзническата война. По-важната задача за тях е да вземат Солун под носа на българите, което и правят. Беломорска Тракия попада в техни ръце след Първата св. война поради само наша си глупост, а гърците пък не са толкова джентълменски настроени, че да не я приемат! Точно поради изказвания на някои наши учени, които Вие хулите като предатели и аргументацията им пред германците, че някои гръцки острови исторически трябва да принадлежат на България и затова през Втората св. война германците ни предават за администриране Тасос и Самотраки.
   Историк с диплома от СУ.

   Изтриване
 23. Браво Павле!!!
  Страхотна статия!!!
  УСПЕХ!!!

  ОтговорИзтриване
 24. Атанас Лазаров16 септември 2019 г., 16:40

  До Историк с диплома от СУ.

  Уважаемий г-н Историк от СУ,като Историк,бихте ли бил така любезен,да хвърлите светлина върху един изключително интересен,според мене,въпрос!?Той касае Междусъюзническата война от 1913г,когато България е нападната от четири посоки,с цел да бъде безвъзвратно унищожена!! И в частност въпросът касае Букурещкият мирен договор,наложен ни от Русия,казвам "наложен",защото въпреки ужаса и войната на два фронта(срещу сърби и гърци),героичната българска армия,успява да сгащи гърците в Кресненкото дефиле,точно в този момент Русия изисква от България тя(победителката),да иска мир,от победените-гърци и сърби,в противен случай ще пусне румънците да нападнат София,като преди това е насъскала и турците!!!България няма ресурс да воюва на 3 и 4 фронта и е принудена да иска мир!!Въпросът ми касае специално парграф 5 от подписания мирен договор в Букурещ,т.е. официалните изисквания на Гърция към България по договора,където в отделна клауза,изрично се изисква БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ЗАВИНАГИ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ О-В КРИТ!!!=======И така,бихте ли обяснил,основанията на Гърция,по този договор??Благодаря,предварително!! https://bg.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82_1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми, г-н Лазаров, от Вашия пространен въпрос единствено разбрах колко е "лоша" Русия. Но не се учудвам, това е наша национална черта все другите да са ни виновни. За ваше сведение никой не е накарал Фердинанд и генерал М. Савов да предприемат военни маневри срещу сръбската и гръцката армия. Това е изцяло лично творчество на Фердинанд и в по-малка степен на М. Савов. Нали ви е известно, че ако не беше М. война щяхме да имаме по-голяма територия.
   Първо: Русия не е стимулирала Румъния да ни напада. Дипломатическата подкрепа на Румъния оказва Франция.
   Второ: Има една много интересна книжка на С.Радев, участник в преговорите в Букурещ, който много ясно описва, че ние в този момент няма как да бием гръцката и сръбската армия, дори и да имаме стратегическата възможност затова, тъй като Румъния ясно ни казва, че ако продължат нашите действия, румънската армия влиза в София и няма кой да я спре. Румъния мрънка за компенсации още от самото създаване на Балканския съюз, защото усеща че няма да получи нищо, а пък румънците имат претенции за Македония, тъй като... трябва да признаем, че в Македония има по това време около 100-200 000 куцовласи.
   Трето: По въпроса за Крит... О-в Крит е обект на международното право в периода края на 19-началото на 20 в. В Букурещкия договор гърците изискват от България, че няма да им пречи с дипломатически маневри на присъединяването на Крит към Гърция, а не че Крит бъка от българи, които горещо искат да се съединят с България :)
   Историк с диплома от СУ

   Изтриване